Κ. Κουτρούλης: “Ευθύνη όλων μας η επιβίωση της τοπικής αγοράς και η διατήρηση των θέσεων εργασίας”

0

Ανακοίνωση με την οποία καταγράφει τις θέσεις της για την επιβίωση της τοπικής αγοράς και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας εξέδωσε η παράταξη του Ηρακλείου Αττικής “Πνοή”, με επικεφαλής τον κ. Κυριάκο Κουτρούλη, χωρίς να παραλείψει να επιρρίψει ευθύνες στην δημοτική αρχή του κ. Μπάμπαλου.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της που υπογράφεται από τον κ. Κουτρούλη έχει ως εξής: “Από τις 20/3/2020 έχει δημοσιευθεί ΠΝΠ με την οποία δινόταν η δυνατότητα απαλλαγής των πληττομένων επιχειρήσεων από τα δημοτικά τέλη και τα τέλη καταλήψεως κοινοχρήστων χώρων. Αυθημερόν ενημερώσαμε για την δυνατότητα αυτή και παράλληλα στο αμέσως επόμενο δημοτικό συμβούλιο θέσαμε το θέμα, πλην όμως η δημοτική αρχή αρνήθηκε την συζήτηση του και υποσχέθηκε ότι θα εισάγει το θέμα σε προσεχές δημοτικό συμβούλιο.
Μετά από 2,5 μήνες περίπου, ίσως από τους τελευταίους δήμους, έφερε το θέμα προς συζήτηση, στο δημοτικό συμβούλιο της 27ης Μαΐου 2020.
Στο συμβούλιο αυτό προτείναμε την πλήρη απαλλαγή όλων των πληττομένων επιχειρήσεων και από το τέλος του 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων και από τα δημοτικά τέλη, ανεξαρτήτως αν κάποιες από αυτές είχαν ελάχιστη δραστηριότητα (delivery κλπ). Η δημοτική αρχή μας διαβεβαίωσε ότι όλες οι επιχειρήσεις θα τύχουν της απαλλαγής από το τέλος του 0,5%.
Η θέση μας αυτή αναπτύχθηκε διότι έχουμε την άποψη ότι οφείλουμε σαν δήμος να στηρίξουμε την τοπική αγορά και πολύ περισσότερο να συμβάλλουμε στην διατήρηση των θέσεων εργασίας και γιατί όχι και στην δημιουργία νέων. Στην κατεύθυνση αυτή προτείναμε να δοθούν κίνητρα στους πολίτες του δήμου μας, ώστε να επιλέγουν την τοπική αγορά για τις αγορές τους και τις υπηρεσίες, που προσφέρουν.
Συγκεκριμένα επαναφέραμε την πρόταση μας, σε συνεργασία με τον εμπορικό σύλλογο της πόλης μας, να προσφέρεται ειδική έκπτωση στους Ηρακλειώτες και ένα μέρος των παροχών του δήμου προς τους οικονομικά αδύναμους συμπολίτες μας να υλοποιούνται μέσω των καταστημάτων της τοπικής αγοράς, καταβάλλοντας τις δαπάνες απευθείας ο δήμος στους τοπικούς επιχειρηματίες. Έτσι δημιουργούμε ένα πλέγμα πραγματικής «κοινωνικής συμμαχίας» στηρίζουμε το «επιχειρείν», τις θέσεις εργασίας και το σύνολο των συμπολιτών μας.
Περαιτέρω δόθηκε η δυνατότητα στους δήμους προσφάτως για την στήριξη των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα οποία παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισματων, να μειώσουν τα τέλη μέχρι το 50% ή να τους παραχωρήσουν διπλάσιο χώρο με απόφαση της αρμόδια υπηρεσίας ή κατά περίπτωση της επιτροπής ποιότητας ζωής. Χωρίς να έχει ληφθεί απόφαση της υπηρεσίας μέχρι χθες 29/5/2020 παρουσιάστηκε το φαινόμενο στην κεντρική μας πλατεία του πλήρους αποκλεισμού της από τοποθέτηση τραπεζοκαθισματων ή υποδομής για την τοποθέτηση αυτών σε οτιδήποτε ακάλυπτο χώρο υπάρχει.
Ίσως κάποιοι θεωρούν ότι η κεντρική πλατεία τους ανήκει ή κάποιοι ενθαρρύνουν τους τελευταίους , εκπληρώνοντας προεκλογικές υποσχέσεις ή γραμμάτια…

Θέλουμε να επισημάνουμε τα εξής:
Η δυνατότητα μείωσης των τελών κατάληψης ή η επέκταση του χώρου κατάληψης θεσμοθετήθηκε γιατί στα συγκεκριμένα καταστήματα επιβλήθηκαν περιορισμοί ως προς την τοποθέτηση των τραπεζοκαθισματων και ειδικότερα η τήρηση συγκεκριμένων αποστάσεων λόγω της πανδημίας, με αποτέλεσμα να μειώνεται η δυνατότητα εκμετάλλευσης του κοινοχρήστου χώρου. Η δυνατότητα όμως επέκτασης της κατάληψης που δόθηκε υπόκειται σε κανόνες σύμφωνα με την νομοθετική πρόβλεψη που όλοι οφείλουμε να τηρήσουμε και να υπακούμε:

Έτσι πρέπει να τηρηθούν τα παρακάτω:
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 της ανωτέρω τροπολογίας «δύναται να παραχωρείται ατελώς, πέραν του αναλογούντος και προβλεπομένου στην άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου, πρόσθετος κοινόχρηστος χώρος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ο οποίος μπορεί να εκτείνεται σε κοινόχρηστο χώρο, συνεχόμενο ή μη της υφιστάμενης παραχώρησης, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα έτερων δικαιουμένων της χρήσης αυτού, ενώ με την παρ. 2 της ανωτέρω τροπολογίας … «για τη χορήγηση της αδείας χρήσης πρόσθετου χώρου λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, η ακώλυτη διέλευση πεζών και οχημάτων…» και «Σε καμία περίπτωση οι προσωρινές διαμορφώσεις δεν εμποδίζουν τις εισόδους/εξόδους των παρόδιων κτιρίων, των χώρων στάθμευσης των παρακείμενων χρήσεων, τις απορροές των ομβρίων και τη διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.»
Από την τροπολογία προκύπτει ότι πρέπει εν ολίγοις η παραχώρηση κατά κανόνα να είναι στην προβολή των καταστημάτων και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα έτερων δικαιουμένων της χρήσης αυτού και ότι «Σε καμία περίπτωση οι προσωρινές διαμορφώσεις δεν εμποδίζουν τις εισόδους/εξόδους των παρόδιων κτιρίων, των χώρων στάθμευσης των παρακείμενων χρήσεων, τις απορροές των ομβρίων και τη διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.»
Η κατάσταση δυστυχώς που τείνει να διαμορφωθεί δεν σέβεται κανέναν από τους παραπάνω περιορισμούς και ειδικότερα αυτού της ακώλυτης διέλευσης πεζών και οχημάτων, της διέλευσης οχημάτων έκτακτης ανάγκης όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, γεγονός που μας υποχρεώνει σε κάθε περίπτωση να διαφωνήσουμε έντονα και να μην συμφωνήσουμε με την κατάσταση χάους που τείνει να διαμορφωθεί στην κεντρική πλατεία.
Η δημοτική αρχή και πολλοί άλλοι έσπευσαν με βαρύγδουπες ανακοινώσεις να οικειοποιηθούν την αυτονόητη μείωση των ανταποδοτικών και λοιπών τελών αλλά δυστυχώς και την δημιουργία χάους στους κοινόχρηστους χώρους , τα οποία από μονά τους δεν λύνουν προβλήματα συνολικά αλλά αντίθετα δημιουργούν προβλήματα στους πολίτες.
Εμείς το μοναδικό που συστήνουμε είναι ψυχραιμία και σοβαρότητα προς όλους. Το πρόβλημα της επιβίωσης της τοπικής αγοράς και της εξασφάλισης των θέσεων εργασίας θέλει συνολική και σοβαρή αντιμετώπιση. Θέλει σχέδιο, δεν θέλει κορώνες, και προπαντός ειλικρινή διάλογο μεταξύ των ενδιαφερομένων. Εμείς σήμερα προσπαθούμε με τις θέσεις μας αυτές να ανοίξουμε τον δημόσιο αυτό διάλογο. Ελπίζουμε όλοι ,πέρα από την δημοσιότητα και τις φωτογραφίες, να ενσκήψουν με υπευθυνότητα στην λύση του προβλήματος.
Εμείς δηλώνουμε παρόντες και έτοιμοι να συνδράμουμε σε ότι μας ζητηθεί. Σε όλα όμως θα τηρηθούν οι κανόνες και οι ίσες αποστάσεις.

Δίνεται σε όλους μας η ευκαιρία να αποδείξουμε ότι μπορούμε!!!! Και μην ξεχνάμε:
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΨΩΝΙΖΟΥΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ!
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΟΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ.”

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.