Ελάτε στην παρέα μας

Όροι χρήσης – Πολιτική απορρήτου

Όροι χρήσης – Πολιτική απορρήτου

1. Εισαγωγή
1.1. Ο παρών διαδικτυακός χώρος «www.xtypos.gr» είναι η ιστοσελίδα της εφημερίδας ΧΤΥΠΟΣ όπου σε ειδική στήλη κατηγορία τοποθετείται το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης με την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ» που εδρεύει επί της οδού Αγνώστων Ηρώων 101-103, ΤΚ 14231 Νέα Ιωνία, Αττικής.
Η Επιχείρηση μέσω του «www.xtypos.gr» προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι αναλυτικά περιγραφόμενους όρους χρήσης, τους οποίους ο εκάστοτε επισκέπτης/χρήστης/συνδρομητής παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση της σελίδας και των υπηρεσιών, μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.
1.2. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ενδέχεται να ανανεώνονται ή να τροποποιούνται κατά καιρούς χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ο επισκέπτης/χρήστης/συνδρομητής παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του site/Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών ακόμη και μετά τις αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη/συνδρομητή ΑΠΟΔΟΧΗ των όρων και προϋποθέσεων.
1.3. Τυχόν ακυρότητα κάποιων Όρων του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από την επιχείρηση «Αντώνης Κατωπόδης» των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά. Η επιχείρηση δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλομένη σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις ανάγκης κλπ.
1.4. Σε περίπτωση κατά την οποία η διάθεση οποιασδήποτε υπηρεσίας μέσω του «www.xtypos.gr» ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Σε περίπτωση όμως σύγκρουσης όρων υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε επί μέρους υπηρεσίας.

2. Ορισμοί
Οι ορισμοί οι οποίοι χρησιμοποιούνται στους παρόντες όρους χρήσης έχουν το ακόλουθο περιεχόμενο:
2.1. «Επιχείρηση»: Η επιχείρηση με την επωνυμία «Αντώνης Κατωπόδης» που εδρεύει επί της οδού Αγνώστων Ηρώων 101-103, ΤΚ 14231 Νέα Ιωνία, Αττικής.
2.2.«Site/Ιστοσελίδα»: Ο διαδικτυακός χώρος «www.xtypos.gr».
2.3. «Χρήστης του site/Ιστοσελίδας»: Ο επισκέπτης του site/ Ιστοσελίδας που έχει τη δυνατότητα να το παρακολουθεί.
2.4. «Συνδρομητής»: Το εγγεγραμμένος μέλος του site/Ιστοσελίδας, προς το οποίο έχουν παρασχεθεί δικαιώματα συνδρομητή, ο οποίος καταβάλλει το κατωτέρω αναφερόμενο ποσό Συνδρομής και προς το οποίο δεν έχει διακοπεί η παροχή συνδρομητικών υπηρεσιών για οποιοδήποτε λόγο.
2.5. «Συνδρομή»: Το ποσό το οποίο συμφωνείται να καταβάλλει ο Συνδρομητής στην Εταιρεία για να αποκτήσει πρόσβαση στις Συνδρομητικές υπηρεσίες που επέλεξε. Τα ποσά των συνδρομών ανά έντυπο και πακέτο συνδρομής αναφέρονται αναλυτικά στο site/Ιστοσελίδα και ο Συνδρομητής έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για το ποσό της συνδρομής πριν από κάθε παραγγελία που πραγματοποιεί.
2.6. «site / Ιστοσελίδα» της Εφημερίδας ΧΤΥΠΟΣ www.xtypos.gr

3. Υπηρεσίες – προϊόντα
3.1. Η Επιχείρηση παρέχει τη δυνατότητα στον Συνδρομητή να αποκτά μέσω ηλεκτρονικής αγοράς – συνδρομής, έντυπά της, των συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων καθώς και τρίτων από τους οποίους έχει λάβει τη , με σκοπό την απλούστευση της πρόσβασης στην ενημέρωση και την πληροφορία. Η προβολή και η ανάγνωση των ψηφιακών εντύπων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά στον προσωπικό υπολογιστή, στο tablet ή στο Smartphone του Συνδρομητή και υπό τους παρόντες όρους. Τα πνευματικά δικαιώματα που ενσωματώνονται στην παρούσα υπηρεσία ανήκουν κατά αποκλειστικότητα στην Επιχείρηση Αντώνης Κατωπόδης ή στις συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις είτε στις εκδοτικές επιχειρήσεις από τις οποίες έχει λάβει την άδεια για την διάθεση των εντύπων τους μέσω του Site/Ιστοσελίδας. Τα έντυπα που λαμβάνει ο Συνδρομητής δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν σε αντίτυπα, επίσης απαγορεύεται η διάθεση αυτών με οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους με ή άνευ ανταλλάγματος, όπως κειμένων ή φωτογραφιών εν όλο ή εν μέρει προερχομένων από τα έντυπα που αναρτώνται στο Site/Ιστοσελίδα και τα οποία θα αποκτά ο Συνδρομητής μέσω ηλεκτρονικής αγοράς – συνδρομής.
3.2. H Επιχείρηση με κανένα τρόπο δεν εγγυάται την ακρίβεια ή το σύννομο του περιεχομένου της ύλης των αναρτουμένων στο Site/Ιστοσελίδα εντύπων την ευθύνη γι’ αυτό φέρουν αποκλειστικά οι κατά νόμο υπεύθυνοι κάθε εντύπου. Χρήση της υπηρεσίας γίνεται μόνον από ενήλικους, ενδεχόμενη χρήση από ανήλικους βαρύνει αποκλειστικά τους κηδεμόνες αυτών.
3.3. H Επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για το χρόνο ανάρτησης κάθε τεύχους-εντύπου στο Site/Ιστοσελίδα αφού αυτό γίνεται με επιμέλεια του εκδότη εκάστου εντύπου.

4. Εγγραφή
4.1. Για την πραγματοποίηση συναλλαγών στο Site/Ιστοσελίδα απαιτείται η εγγραφή του Συνδρομητή σε αυτό με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής. Ο Συνδρομητής δηλώνει ότι τα στοιχεία του είναι ακριβή και αληθή και αποδέχεται ότι η Επιχείρηση, σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν έχουν δηλωθεί τα αληθινά στοιχεία έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την εγγραφή του Συνδρομητή και να αρνηθεί την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή προϊόντος.
4.2. Κατά την εγγραφή στο Site/Ιστοσελίδα o Συνδρομητής ορίζει και υποβάλλει ο ίδιος την ηλεκτρονική του διεύθυνση και τον προσωπικό του κωδικό πρόσβασης (password). Με την ολοκλήρωση της εγγραφής του στο Site/Ιστοσελίδα ο Συνδρομητής αποκτά αυτόματα δυνατότητα ηλεκτρονικών αγορών/συνδρομών από το Site/Ιστοσελίδα.
4.3. Η παροχή συνδρομητικών Υπηρεσιών παρέχεται στον κάθε Συνδρομητή ανάλογα με το χρονικό διάστημα που θα επιλέξει. Το είδος, η χρονική διάρκεια και το κόστος παροχής Συνδρομητικών Υπηρεσιών, διαμορφώνεται ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική της Επιχείρησης και περιγράφεται αναλυτικά στο Site/Ιστοσελίδα.
4.4. Ο Συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που δηλώνει κατά την εγγραφή του, για την οποία διεύθυνση δηλώνει ότι είναι υπαρκτή, αληθινή και υπό τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχό του. Η επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του Συνδρομητή από τυχόν πρόσβαση τρίτων στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο.
4.5. H Επιχείρηση διατηρεί αρχείο με τις δηλωθείσες ηλεκτρονικές διευθύνσεις και έχει δικαίωμα να αποστέλλει μηνύματα ενημερωτικού χαρακτήρα στους κατόχους των ηλεκτρονικών διευθύνσεων εκτός εάν οι τελευταίοι δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο.
4.6. Μετά τη δημιουργία του λογαριασμού του Site/Ιστοσελίδα, η διαγραφή του Συνδρομητή είναι δυνατή με υποβολή αιτήματος στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Συνδρομητών της Επιχείρησης.

5. Χρήση Κωδικών Πρόσβασης
5.1. Για την πραγματοποίηση συναλλαγών από το Site/Ιστοσελίδα απαιτείται η χρήση των Προσωπικών Κωδικών Πρόσβασης. Οι κωδικοί αυτοί είναι αυστηρά προσωπικοί για κάθε συνδρομητή και δεν πρέπει να γνωστοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο.
5.2. Οι Συνδρομητές είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τους Προσωπικούς Κωδικούς Πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την Επιχείρηση για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση που ενδεχομένως διενεργείται με αυτούς και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας. H Επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει για τους συνδρομητές από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση των Προσωπικών Κωδικών Πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής τους ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσω της Τράπεζας Eurobank – Εθνικής – Alpha Bank και η Επιχείρηση δεν τηρεί αρχείο με τα στοιχεία τους.

6.Ενημερωτικά δελτία – Επικοινωνία
Η αποδοχή των όρων χρήσης του Site/Ιστοσελίδα και η εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη του site/Ιστοσελίδα συμπλήρωση της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης, αποτελεί την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του για την εκ μέρους της Επιχείρησης χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του.

7. Υποχρεώσεις – Περιορισμός Ευθύνης Επιχείρησης
7.1. H Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Site/Ιστοσελίδα. Ο Συνδρομητής συμφωνεί ότι αγοράζει μέσω του Site/Ιστοσελίδα με δική του ευθύνη και ότι το περιεχόμενο του Site/Ιστοσελίδα παρέχεται «ως έχει» χωρίς εγγυήσεις κανενός είδους, είτε άμεσες, είτε έμμεσες και ειδικότερα χωρίς: α) εγγύηση για την αδιάκοπη παροχή της υπηρεσίας, β) εγγύηση για τη διαθεσιμότητα, αξιοπιστία, πληρότητα ή ακρίβεια της πληροφορίας της υπηρεσίας ή του περιεχομένου, γ) εγγύηση για καταλληλότητα χρήσης για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Η παρούσα ρήτρα περιορισμού της ευθύνης εφαρμόζεται για κάθε ζημία που τυχόν προκύψει από αποτυχία ή αστοχία στην παροχή, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση της μετάδοσης ή της υπηρεσίας, ιό ή άλλο κακόβουλο λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών, αποτυχία τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης κλπ.
7.2. H Επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τον Συνδρομητή για τυχόν τροποποιήσεις ή οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω δημοσιευμένης ανακοίνωσης στο Site/Ιστοσελίδα. Κάθε χρήση του Site/Ιστοσελίδα κατόπιν τέτοιας τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.
7.3. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημιά υποστεί ο Συνδρομητής για ενδεχόμενο λάθος ή παράλειψη στοιχείων, σχετικά με την ακρίβεια και αξιοπιστία των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων, για τυχόν ζημιά προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση των παραπάνω πληροφοριών.
7.4. H Επιχείρηση δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

8. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
8.1. Το Site/Ιστοσελίδα είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών της Επιχείρησης. Όλο το περιεχόμενό του συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, ήχων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
8.2. H Επιχείρηση παρέχει στον Συνδρομητή πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των πωλούμενων βιβλίων, άρθρων, κειμένων, φωτογραφιών, εντύπων κλπ αποκλειστικά για προσωπική του χρήση. Όλο το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται, μεταδίδονται ή μεταφέρονται μέσω του Site/Ιστοσελίδα και των παρεχόμενων εφαρμογών προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
8.3. Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης, επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και η αναπαραγωγή του, ολική ή μερική, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν είναι ελεύθερα διαθέσιμο στη συνέχεια μέσω του Διαδικτύου ή άλλου πρόσφορου μέσου και συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
8.4. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.
8.5. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται οπουδήποτε και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

9. Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις χρήσης ηλεκτρονικού καταστήματος
9.1. Το Site/Ιστοσελίδα παρέχει το περιεχόμενο (προϊόντα, υπηρεσίες, φωτογραφίες, πληροφορίες, κλπ) “ως έχει”.
9.2. Η επίσκεψη και κάθε χρήση συνεπάγεται την αποδοχή από όλους τους Συνδρομητές των όρων αυτών καθώς και των ειδικότερων όρων που ισχύουν στο Site/Ιστοσελίδα.
9.3. Κάθε υπηρεσία – “προϊόν” χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένο «Κωδικό», έχει περιγραφή και κόστος.
9.4. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του «www.xtypos.gr» καθώς και οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων αντιβαίνει προς το νόμο, θεωρείται άκυρη και ανενεργή χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του «www.xtypos.gr» και των επισκεπτών/χρηστών των σελίδων και των Συνδρομητών υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, αν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Η δε Επιχείρηση επιφυλάσσει στον εαυτό της το δικαίωμα μονομερούς μεταγενέστερης τροποποίησης/ανάκλησης/κατάργησης μέρους ή του συνόλου του παρόντος χωρίς προειδοποίηση και με ισχύ από τη χρονική στιγμή ανάρτησης της νεώτερης αντίστοιχης διατύπωσης των όρων χρήσης στον δικτυακό τόπο «www.xtypos.gr».
9.5. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της πολιτικής χρέωσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, πάντα όμως χωρίς αναδρομική ισχύ. Σε κάθε περίπτωση οι χρεώσεις γίνονται αφού τις αποδεχθεί ο Συνδρομητής.
9.6. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των υπηρεσιών για ειδικές περιπτώσεις (προσφορές εορτών κ.α.). Οι προσφορές ισχύουν ρητά για το χρονικό διάστημα που έχουν ανακοινωθεί και χωρίς αναδρομική ισχύ.
9.7. Η Επιχείρηση δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο Site/Ιστοσελίδα τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται όσο και των παρεχομένων υπηρεσιών. Υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια.
9.8. Η Επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως από τον Συνδρομητή ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη του Site/Ιστοσελίδα ή την προσωρινή αδυναμία παροχής υπηρεσιών.
9.9. Η επιχείρηση προσπαθεί να παρέχει υπηρεσίες – προϊόντα υψηλής ποιότητας. Δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων και δεν μπορεί να εξασφαλίσει, ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας του Site/Ιστοσελίδα ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος.
9.10. H Επιχείρηση συνεργάζεται για τις ηλεκτρονικές της αγορές με τις τράπεζες όπου διατηρεί λογαριασμούς, Eurobank -Alpha Bank -Εθνική. Οι συναλλαγές προστατεύονται και πραγματοποιούνται σε ασφαλές περιβάλλον συναλλαγής των εταιρειών αυτών. Τα στοιχεία των λογαριασμών δεν κρατούνται αλλά προωθούνται αυτόματα στο σύστημα της συνεργαζόμενης Τράπεζας.
Κατά τον ανωτέρω τρόπο πληρωμής ο Συνδρομητής έχει τη δυνατότητα επιλογής έκδοσης είτε αποδείξεως λιανικής πώλησης είτε τιμολογίου.

10. Ανανέωση Συνδρομής
Η Επιχείρηση όταν θα λήγει η Συνδρομή θα ενημερώνει τον Συνδρομητή μέσω email για τη λήξη της συνδρομής και τη δυνατότητα ανανέωσης μέσω ενός link.

11. Προστασία προσωπικών δεδομένων
11.1. Για οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του Site/Ιστοσελίδα και για οποιαδήποτε παραγγελία υπηρεσιών, ο Συνδρομητής θα πρέπει να προβεί σε εγγραφή στις υπηρεσίες του Site/Ιστοσελίδα και να γνωστοποιήσει τα προσωπικά του στοιχεία.
11.2. Η Επιχείρηση έχοντας υπόψη της τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων (Ν. 2472/1997) καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια του Συνδρομητή. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία και τις συναλλαγές του Συνδρομητή, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Ευαίσθητα δεδομένα όπως «Κωδικοί Ασφαλείας» (passwords) κλπ, κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.
11.3. Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των Συνδρομητών που συλλέγει το Site/Ιστοσελίδα κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του δικτυακού τόπου του Site/Ιστοσελίδα. Η παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των Συνδρομητών του Site/Ιστοσελίδα και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία της Επιχείρησης.
11.4. Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο Συνδρομητής των περιεχομένων του Site/Ιστοσελίδα, στο οποίο προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

12. Χρήση Cookies
12.1. Τα Cookies είναι σύντομα κείμενα κώδικα λογισμικού, που αποστέλλονται προς αποθήκευση από τον διαδικτυακό εξυπηρετητή (“server”) της Επιχείρησης στον υπολογιστή κάθε Συνδρομητή με βασική τους λειτουργία την επικοινωνία στην Επιχείρηση των δεδομένων του φυλλομετρητή του Συνδρομητή (“browser”).
12.2. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στον υπολογιστή του Συνδρομητή ή άλλη συσκευή παρόμοιας λειτουργικότητας ούτε στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σ’ αυτόν και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του Συνδρομητή. Με τα cookies δεν μπορεί να αποκαλυφθεί η ταυτότητα του Συνδρομητή αλλά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση του υπολογιστή του.
12.3. Τα cookies ταξινομούνται τυπικά σε cookies περιόδου λειτουργίας (cookies λειτουργικότητας) και σε μόνιμα cookies. Τα cookies περιόδου λειτουργίας δεν παραμένουν στο τερματικό του Συνδρομητή μετά την έξοδο από την τοποθεσία web ή αφού κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης. Τα μόνιμα cookies είναι αυτά που παραμένουν στο τερματικό του. Αυτό επιτρέπει στις διάφορες ιστοσελίδες να αναγνωρίσουν το τερματικό του, όταν ανοίξει εκ νέου τον πλοηγό (browser), ούτως ώστε η πλοήγησή να είναι όσο το δυνατό πιο εύκολη και ταχεία.
Τα μόνιμα cookies μπορούν να διαγραφούν από τον ίδιο τον Συνδρομητή.
12.4. Η Εταιρία μέσω του Site/Ιστοσελίδα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Η Επιχείρηση χρησιμοποιεί τα cookies για να παρέχει στους Συνδρομητές πληροφορίες και να διεκπεραιώνει τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του Site/Ιστοσελίδα.
Σημειώνεται ότι:
• Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύνανται να εμφανίσουν διαφημίσεις της Επιχείρησης σε ιστότοπους στο διαδίκτυο.
• Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύνανται να κάνουν χρήση cookies για την προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στο δικτυακό τόπο της Επιχείρησης. • Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την εξαίρεσή τους από τέτοια χρήση των cookies από την Google εδώ.
Τέλος, επισημαίνεται ότι τα cookies είναι αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα.

13.Αποκλεισμός εγγυήσεων
13.1. Έχετε λάβει γνώση και συμφωνείτε ρητά ότι αναλαμβάνετε πλήρως τον κίνδυνο από τη χρήση των υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες παρέχονται “ως έχουν” και “ανάλογα με τη διαθεσιμότητα”. στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία.
13.2. Η Επιχείρηση αποποιείται ρητά όλες τις εγγυήσεις, συνθήκες και άλλους όρους κάθε είδους, ρητούς ή σιωπηρούς, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά οποιουδήποτε σιωπηρού όρου περί εμπορευσιμότητας, ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και οποιουδήποτε όρου ως προς την παροχή υπηρεσιών σε ένα κανονικό επίπεδο εύλογης εξυπηρέτησης και ικανοτήτων ή ως προς τη μη προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
13.3.Η επιχείρηση δεν παρέχει καμία εγγύηση ή υπόσχεση ότι
(i) οι υπηρεσίες θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Συνδρομητή,
(ii) οι υπηρεσίες θα είναι αδιάλειπτες, έγκαιρες, ασφαλείς ή αλάνθαστες,
(iii) τα αποτελέσματα που ενδέχεται να λαμβάνονται από τη χρήση των υπηρεσιών θα είναι ακριβή ή αξιόπιστα,
(iv) η ποιότητα, υπηρεσιών, πληροφοριών ή άλλου υλικού που αγοράζετε ή αποκτάτε μέσω των υπηρεσιών θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του Συνδρομητή.

14.Εφαρμοστέο Δίκαιο – Αρμόδιο Δικαστήριο
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Site/Ιστοσελίδα, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Επιχείρησης και του Συνδρομητή, των σελίδων και υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του Site/Ιστοσελίδα και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Ρητά συμφωνείται ότι για κάθε διαφορά που θα προκύπτει στο μέλλον από την εφαρμογή της παρούσας εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια είναι τα κατά τόπους δικαστήρια ή των Αθηνών.