Ελάτε στην παρέα μας

Επικοινωνία & Διαφήμιση

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ • ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ • ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ • ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ • ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ”] Η εβδομαδιαία εφημερίδα «ΧΤΥΠΟΣ» συμπεριλαμβάνεται κάθε έτος στην κατάσταση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, για τις ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ και ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ του ΔΗΜΟΣΙΟΥ και του ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.3548 ΦΕΚ 68/Α/07  με την από 17/6/2022 Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης με Α.Π.Ε/217 και ΑΔΑ.: Ψ8ΚΝ46ΜΓΨ7-ΨΨ1. που καθορίζει τις ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ που έχουν ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ και ειδικά στη σελίδα 19610 με τίτλο ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ και υπότιτλο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ αναφέρονται οι ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ τοπικές εφημερίδες του Νομού μεταξύ των οποίων είναι και η εφημερίδα «ΧΤΥΠΟΣ».

Επίσης η εφημερίδα «ΧΤΥΠΟΣ» δημοσιεύει σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.:

  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
  • ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ
  • ΑΓΓΕΛΙΕΣ
  • ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
  • ΚΑΡΤΕΣ

Χ-τύπος, Εβδομαδιαία Εφημερίδα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Διεύθυνση: Αγνώστων Ηρώων 101-103, Νέα Ιωνία, 3ος όροφος
Τηλέφωνα: 210 2710769, 2102719132, 2102794785
Fax: 210 27 94 687
E-mail: [email protected]
Εκδότης – Διευθυντής: Αντώνιος Κων. Κατωπόδης