Ελάτε στην παρέα μας

Ειδήσεις

ΑΣΕΠ – Αποτελέσματα: Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για τους διοικητές – υποδιοικητές στις ΥΠΕ

Δημοσιεύθηκε

στις

Αναλυτικά όσα αναφέρει το ΑΣΕΠ για τον διαγωνισμό που αφορά τις 7 ΥΠΕ της χώρας

Καταρτίσθηκαν από την αρμόδια επιτροπή και αναρτήθηκαν στο ΑΣΕΠ, οι προσωρινοί πίνακες για τις θέσεις διοικητών και υποδιοικητών των υγειονομικών περιφερειών της χώρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή του το ΑΣΕΠ, αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες των αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης, των αποκλεισμένων και αυτών που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα για την κάλυψη θέσεων διοικητών και υποδιοικητών των υγειονομικών περιφερειών της χώρας.

«Στο πλαίσιο της Α.Π: Γ4β/Γ.Π.οικ.69377/29.12.2023 (1ΥΠΕΑΡΧΩΝ/2023, ΑΔΑ: 9ΝΞ5465ΦΥΟ-ΣΡ3) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καταρτίσθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου οι Προσωρινοί Πίνακες α) των αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης του συνόλου των υποψηφίων, ανά κωδικό θέσης (κωδ.401-414), β) των Αποκλειομένων υποψηφίων ανά κωδικό θέσης (κωδ.401-414) και γ) των Πληρούντων, ανά κωδικό θέσης (κωδ.401-414), τα απαιτούμενα προσόντα υποψηφίων, όπως προέκυψαν μετά τον έλεγχο συνδρομής των απαιτούμενων προσόντων, των 15 πρώτων στην κατάταξη υποψηφίων, βάσει της γραπτής εξέτασης για τη μία 1 θέση Διοικητή, και των 30 πρώτων στην κατάταξη υποψηφίων, βάσει της γραπτής εξέτασης, για τις 2 θέσεις Υποδιοικητή (όπου προκύπτουν οι ως άνω 15 και 30 αντίστοιχα), και σε περίπτωση αποκλειομένων, ισάριθμων επόμενων στην κατάταξη υποψηφίων, για την επιλογή Διοικητή και 2 Υποδιοικητών για κάθε μία εκ των 7 Υγειονομικών Περιφερειών, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 4 παρ.7 του ν.5062/2023 (Α’ 183), όπως ισχύει» αναφέρει το ΑΣΕΠ.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι αποκλειόμενοι υποψήφιοι εμφανίζονται με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου και τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) αίτησης, που αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω πινάκων, από την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024 και ώρα 08:00 έως και την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024 και ώρα 14:00.  Η άσκηση της ένστασης γίνεται αποκλειστικά μέσω του www.asep.gr και η διαδικασία υποβολής της περιγράφεται στην πρόσκληση.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ