Πρόσκληση συμμετοχής στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Πεντέλης

0

Ο Δήμος Πεντέλης, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Πεντέλης στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Πεντέλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή – 25 ώρες
Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social media) – 25 ώρες
Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία – 25 ώρες
Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) – 25 ώρες
Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) – 25 ώρες
Υγεία και εναλλακτικές θεραπείες – 25 ώρες
Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων – 25 ώρες
Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη
εξαρτήσεων, διατροφή κ.λ.π.) – 25 ώρες
Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων – 25 ώρες

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.