Ελάτε στην παρέα μας

Πρόγραμματα συνδρομής

ΠΑΚΕΤΟ 1
Ανάγνωση online της τρέχουσας ηλεκτρονικής έκδοσης της εφημερίδας Χτύπος για 1 μήνα (4 φύλλα / εβδομάδες)
ΠΑΚΕΤΟ 2
Ανάγνωση online της τρέχουσας ηλεκτρονικής έκδοσης της εφημερίδας Χτύπος για 3 μήνες (12 φύλλα / εβδομάδες)
ΠΑΚΕΤΟ 3
Ανάγνωση online της τρέχουσας ηλεκτρονικής έκδοσης της εφημερίδας Χτύπος για 6 μήνες (25 φύλλα / εβδομάδες)
ΠΑΚΕΤΟ 4
Ανάγνωση online της τρέχουσας ηλεκτρονικής έκδοσης της εφημερίδας Χτύπος για 12 μήνες (50 φύλλα / εβδομάδες)
ΠΑΚΕΤΟ 5
Ανάγνωση online, download & εκτύπωση στο τρέχον ηλεκτρονικό φύλλο της εφημερίδας Χτύπος για 12 μήνες (50 φύλλα / εβδομάδες).  Επιπλέον, συνεχή πρόσβαση σ'αυτά, για όλη την διάρκεια της συνδρομής σας!