Συντήρηση-επισκευή πεζοδρομίων και δημιουργία πρόσβασης ΑΜΕΑ σε Μοσχάτο – Ταύρο

0

Ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου προχώρησε στην υπογραφή της σύμβασης της εργολαβίας  για το έργο: «Συντήρηση επισκευή πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους του Δήμου – Δημιουργία πρόσβασης ΑΜΕΑ», δαπάνης 301.781,63€, με ίδιους πόρους.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέων πεζοδρομίων και την επισκευή όσων παρουσιάζουν προβλήματα βατότητας, πρόσβασης και ασφάλειας. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της συντήρησης και την ανακατασκευής θα αποκατασταθούν τα κατεστραμμένα κρασπεδόρειθρα και θα διαμορφωθούν δίοδοι πρόσβασης ΑΜΕΑ. Οι εργασίες θα υλοποιηθούν και στις δύο Δημοτικές Κοινότητες Μοσχάτου και Ταύρου.
Για την υλοποίηση αυτού του έργου ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου με την από 30-7-18 διακήρυξή του, προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου, προϋπολογισμού 550.000€, σύμφωνα με την 1/2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Στη συνέχεια διεξήχθη ανοικτός διαγωνισμός από τον οποίο αναδείχτηκε ο ανάδοχος με ποσοστό έκπτωσης 45,27%. Ακολούθως, με την υπαρ. 285/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση του διαγωνισμού στον τελικό ανάδοχο. Μετά την έγκριση της διαδικασίας του διαγωνισμού από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, υπογράφηκε η σύμβαση στις 19 Μαρτίου 2019.

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.