Ηράκλειο Αττικής: Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

0

Σύμφωνα με τις Δ/ξεις των άρθρων  72,74,75 του Ν.3852/2010 όπως αυτά  αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 76, (77 παρ. 6  που αφορά τις κατεπείγουσες  συνεδριάσεις) του ν. 4555/2018 , το άρθρο 3  του ν. 4623/2019, και της υπ’ αριθμ. 185/08-09-2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σας προσκαλούμε σε Κατεπείγουσα Συνεδρίαση που θα γίνει στις  14/11/2019 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 13:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με  θέμα Ημερήσιας Διάταξης το εξής:

1.Εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 6.975,00€ στον Κ.Α. 00-6443.018 με τίτλο «Λοιπές Εκδηλώσεις» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, για την διοργάνωση μουσικής συναυλίας. (Εισηγ. κ. Σ.Καραβαγγέλη – Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος κ. Μ.Ιγγλέζη)

Το κατεπείγον του θέματος προκύπτει από τα κάτωθι:
α. Στην ανάγκη πραγματοποίησης  της συγκεκριμένης μουσικής εκδήλωσης με τον μουσικοσυνθέτη Γιώργο Χατζηνάσιο.
β. Στη χρονική δέσμευση της εκδήλωσης 25/11/2019.
γ.Μη ύπαρξη εξειδίκευση της πίστωσης του ΚΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.