Ελάτε στην παρέα μας

Ειδήσεις

Φωτισμός LED σε όλη τη Μεταμόρφωση

Δημοσιεύθηκε

στις

Μετά τον έλεγχο και την έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο της διαδικασίας προμήθειας και εγκατάστασης νέου φωτισμού LED σε όλη την Μεταμόρφωση, η πόλη εισέρχεται πλέον σε μια νέα εποχή όσον αφορά τον φωτισμό.

Με τον νέο φωτισμό LED το καθημερινό πρόβλημα του πεπαλαιωμένου δικτύου φωτισμού και των συνεχώς καμένων λαμπών δεν αντιμετωπίζεται απλά, αλλά εξαλείφεται για αρκετά χρόνια, με καλύτερη ποιότητα φωτισμού και σημαντική εξοικονόμηση ρεύματος, άρα χρημάτων.

Η διαδικασία εγκατάστασης είχε ως εξής:

Το 2020 με την υπ. αριθμόν 427 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΛΞΗΩΚΒ-ΒΓΘ) εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης για τον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό προμήθειας φωτιστικών σωμάτων εξοικονόμησης ενέργειας τύπου LED με αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 104403 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 5η Φεβρουαρίου του 2021 με τον αρχικό προϋπολογισμό του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.999.035,12€ με ΦΠΑ 24%.

Υποβλήθηκαν τρεις προσφορές, ενώ αρχές Μαρτίου εγκρίθηκε το με αρ. πρωτ. 5928/11-03-2021 πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού. Μια απόφαση η οποία στις 23-03-2021 κοινοποιήθηκε, όπως προβλέπεται, στις υποψήφιες εταιρείες μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και επί της οποίας δεν κατατέθηκαν ενστάσεις.

Στη συνέχεια η απόφαση εστάλη για Έλεγχο Νομιμότητας στο αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με σκοπό τον έλεγχο της νομιμότητας της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για την «Προμήθεια κι εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων εξοικονόμησης ενέργειας τύπου LED» τελικού προϋπολογισμού 1.882.108,08€.

Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε στις 23/11/2021 και κοινοποιήθηκε στο Δήμο η εγκριτική πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία ειδοποιηθήκαμε ότι μπορούμε να προβούμε άμεσα στην υπογραφή της σύμβασης και άρα στην αναβάθμιση του φωτισμού της Μεταμόρφωσης.

 

Σε σχετική του δήλωση ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης, Στράτος Σαραούδας, ανέφερε: «Η αναβάθμιση του φωτισμού της Μεταμόρφωσης με LED γίνεται σύντομα πραγματικότητα, καθώς ολοκληρώθηκε την περασμένη Τετάρτη στο Ελεγκτικό Συνέδριο όλη η προβλεπόμενη διαδικασία και μάλιστα εν μέσω πανδημίας. Με τον νέο φωτισμό αντιμετωπίζονται ριζικά όλα τα μεγάλα προβλήματα που ζούμε εδώ και χρόνια, ενώ θα φωτιστεί η πόλη και η καθημερινότητά μας. Οι ζωές μας. Ικανοποιείται ένα ακόμη διαχρονικό αίτημα της κοινωνίας μας και μια ακόμη δέσμευση της δημοτικής αρχής. Και έπεται συνέχεια…».

 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ