Ελάτε στην παρέα μας

Κοινωνία

“Πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης”, του Ιωάννη Κατσαγκόλη

Δημοσιεύθηκε

στις

Άρθρο του Οικονομολόγου και Υποψήφιου μέλους Δ.Ε.Ε.Π Β1 Βορείου Τομέα Αττικής, MSc Πληροφορική της Υγείας

Μέσα από ανασκόπηση των εμπειριών των Πληροφοριακών Συστημάτων Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών, αποδείχθηκε ότι η ψηφιοποίηση προσφέρει τα κάτωθι οφέλη:

 • Διαθεσιμότητα πλήρους ιστορικού ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
 • Βελτίωση αναγνωσιμότητας και συμπλήρωσης των συνταγών.
 • Βελτίωση διαδικασιών στα νοσοκομεία λόγω ηλεκτρονικής διασποράς των συνταγών.
 • Διαθεσιμότητα των ηλεκτρονικών εργαλείων υποστήριξης αποφάσεων στο σημείο της συνταγογράφησης.
 • Συνολική διαδρομή ελέγχου των αποφάσεων για τις συνταγογραφήσεις .
 • Μείωση του ποσοστού των σφαλμάτων στη φαρμακευτική αγωγή.

Γίνεται λοιπόν σαφές, ότι η εφαρμογή της πληροφορικής στην υγεία δρα θετικά, παρέχοντας εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων, πληροφορώντας και υποστηρίζοντας τις κλινικές αποφάσεις με την χρήση πρωτοκόλλων, διευκολύνοντας την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων εμπλεκόμενων στις υπηρεσίες υγείας, μειώνοντας το χρόνο εργασίας, βοηθώντας στη βελτίωση της υγείας και αυξάνοντας την αποδοτικότητα των πόρων στην υγεία.

Αναλυτικότερα, τα Πληροφοριακά Συστήματα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης προσφέρουν τα κάτωθι πλεονεκτήματα:

 • Εκμηδενίζουν τα σφάλματα που προκύπτουν λόγω λανθασμένης ανάγνωσης μιας συνταγής.Συγκεκριμένα τα αυτοματοποιημένα συστήματα μπορούν να καταγράψουν τη σωστή ονοματολογία των φαρμάκων, την ακριβή καταγραφή τους, την προβολή και μετάδοση των συνταγογραφούμενων πληροφοριών. Το γεγονός αυτό, επιτρέπειτην αυτοματοποίησης επαναλαμβανόμενων και μονότονων διαδικασιών, οι οποίες είναι επιρρεπείς σε ανθρώπινο λάθος, όταν γίνονται χειρωνακτικά. Συνέπεια αυτού, αποτελεί η καλύτερη διαχείριση του κινδύνου στη νοσοκομειακή συνταγογράφηση.
 • Προσφέρουν πρόσβαση σε στοιχεία όπως στο ιστορικό λήψης φαρμάκων, οι διαγνώσεις των παθήσεων και πιθανές αλλεργίες ή ανεπιθύμητες ενέργειες που έχει εμφανίσει κάποιος ασθενής.

Στον ασθενή αίσθημα ασφάλειας στο ότι του χορηγήθηκε η σωστή συνταγή. Αυτή ή ασφάλεια πηγάζει από το γεγονός ότι η συνταγή καταχωρήθηκε από τον ιατρό, κατόπιν μελέτης του τελευταίου του ατομικού αναμνηστικού του ασθενούς, το οποίο είναι αποθηκευμένο στη Βάση Δεδομένων του Πληροφοριακού Συστήματος Συνταγογράφησης.

 • Επιτρέπουν τη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων των ασθενών σύμφωνα με συγκεκριμένα πρότυπα. Το γεγονός αυτό διευκολύνει την ηλεκτρονική διαβίβαση των δεδομένων των ασθενών, και την παραγωγή ολοκληρωμένων εκθέσεων. Η παραγωγή των εκθέσεων διαχείρισης σε νοσοκομεία και άλλους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης είναι ένα θέμα μεγάλης πολιτικής σημασίας της υγείας σε πολλές οικονομίες, όπου υπάρχει ανάγκη να γνωρίζουν θέματα της υγειονομικής περίθαλψης και τα αποτελέσματα αυτών οι κυβερνήσεις και το κοινό. Ωστόσο, η υποβολή εκθέσεων είναι ένας τομέας στην πληροφορική της υγείας όπου υπάρχουν συχνά πολλά εμπόδια μεθόδων και τεχνικών εμποδίων τα οποία πρέπει να ξεπεραστούν.
 • Παρέχουν την δυνατότητα συλλογής μαζικών πληροφοριών, οι οποίες ταυτόχρονα μπορούν να εξατομικευτούν. Αυτό σημαίνει ότι, παρόλο που το σύστημα χειρίζεται μεγάλες ποσότητες δεδομένων των ασθενών, είναι σε θέση να παράγει ένα εξατομικευμένο πλάνο φροντίδας με βάση τις συγκεκριμένες προσωπικές απαιτήσεις του κάθε ασθενούς.

Την δυνατότητα επεξεργασίας των πληροφοριών των συνταγών με ακρίβεια και σε ευρεία κλίμακα. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνουν την εμφάνιση των πληροφοριών σε διαφορετικά πλαίσια, σύμφωνα με το σχεδιασμό του συστήματος και τη διαθεσιμότητα του υλικού. Επομένως, είναι σε θέση να επιτρέψουν την ανάπτυξη νέων τρόπων εργασίας για τα άτομα και τους οργανισμούς. Επειδή το σύστημα φροντίζει συνεχώς για την καταγραφή και τη μετάδοση των πληροφοριών μιας συνταγής, μπορεί με αυτόν τον τρόπο να αναδιαρθρώσει την οργάνωση των διαδικασιών.

 • Παρέχουν τη δυνατότητα άμεσου ελέγχου των συνταγών, προστατεύοντας τον ασθενή από δυσμενείς παρενέργειεςτων φαρμάκων και απαλλάσσοντάς τον από χρονοβόρες διαδικασίες έγκρισής τους.
 • Μειώνουν τον χρόνο εργασίας τόσο των ιατρών όσο και των φαρμακοποιών, επιτρέπονταςτην ενασχόλησή τους με περισσότερους ενδιαφερόμενους και με αποδοτικότερο τρόπο.
 • Προωθούν την αξιοπιστία και βελτιώνουν τη συμμόρφωση των ιατρών στις επιταγές του εθνικού συνταγολογίου, μέσω της ύπαρξης διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων. Βοηθούν στην άμεση οικονομική εκκαθάριση των συνταγών από τους ασφαλιστικούς φορείς και στην εποπτεία των δαπανών φαρμακευτικής περίθαλψης.
 • Δίδουν δυνατότητα συλλογής κι επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων με στόχο τον έλεγχο των διαδικασιών της συνταγογράφησης και της λήψης κρίσιμων αποφάσεων βελτιστοποίησης του συστήματος.
 • Επιτρέπουν στον Ιατρό ή στον ασθενή, σε περίπτωση δικαστικής διένεξης να χρησιμοποιήσει το αποθηκευμένο στη Βάση Δεδομένων της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης ιστορικό του ασθενούς, προκειμένου να αποδείξει την αθωότητά του ή αντίστοιχα την ενοχή του ιατρού.
 • Προσφέρουν αίσθημα ασφάλειας των ιατρών των νοσοκομείων για την εγκυρότητα των συνταγών τους και τη μη εξάρτησή τους από σφραγίδα, καθώς η κάθε ηλεκτρονική συνταγή, δεσμεύεται με μοναδικό κωδικό. Το γεγονός αυτό αποτρέπει από το να βρεθεί ο ιατρός κατηγορούμενος για απάτη, καθώς πρακτικά μηδενίζεται η πιθανότητα πλαστογράφησης οποιασδήποτε συνταγής.
 • Και τέλος προφυλάσσουν από παραποίηση συνταγών

 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ