SDG 17 Greece: Με το βλέμμα στη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας

0

Ο Χ-τύπος παρουσιάζει το Πανελλήνιο Δίκτυο για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε), για τον Πολιτισμό, την Παιδεία, και το Περιβάλλον στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) μέσα από ένα εμπεριστατωμένο αφιέρωμα.

To Πανελλήνιο Δίκτυο για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε), για τον Πολιτισμό, την Παιδεία, και το Περιβάλλον στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α), με τον διακριτικό τίτλο SDG 17 Greece, είναι ένας μη κερδοσκοπικός φορέας, που τελεί υπό την αιγίδα του Γραφείου Επικοινωνίας του Ο.Η.Ε για την Ελλάδα και την Κύπρο.

Το Δίκτυο SDG 17 Greece είναι ο μοναδικός φορέας στην Ελλάδα με αποστολή να συμβάλλει στη διάχυση και εμπέδωση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στην ελληνική κοινωνία, και η δραστηριοποίησή του υπόκειται σε όρους απόλυτης διαφάνειας. Ως μοναδική αποστολή έχει την αναπτυξιακή προοπτική της ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης και κοινωνίας στη βάση βιώσιμων πολιτικών κατά το διεθνές και ευρωπαϊκό πρότυπο.

 

 

Όραμα του είναι να αποτελέσει την ισχυρή δύναμη υποστήριξης και δέσμευσης των ΔήμωνΠόλεων για το μετασχηματισμό τους σε πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης, οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας με πηγή έμπνευσης τις οικουμενικές αξίες της Ελλάδας: Δημοκρατία, Ισότητα & Ευζωία.

Το Δίκτυο ήδη αριθμεί περισσότερα από 100 μέλη Δήμους, ενώ την ατζέντα του ως ιδρυτικό μέλος αγκαλιάζει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε). Στρατηγικοί σύμμαχοι του Δικτύου SDG 17 Greece είναι το Γραφείο Επικοινωνίας του Ο.Η.Ε για Ελλάδα και Κύπρο, η Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρώπης και η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας.

Αξίζει να σημειωθεί πως λειτουργεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εσωτερικών, Εξωτερικών, Πολιτισμού, Παιδείας και Ανάπτυξης, και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και συμμετέχει ως μέλος στα ευρωπαϊκά δίκτυα Culture Action Europe, Europeana Pro και Europa Nostra.

 

Δράσεις και στόχοι

Η δραστηριοποίηση του Δικτύου SDG 17 Greece επικεντρώνεται σε τρία πεδία διείσδυσης και δραστηριοποίησης:

 • Πολιτισμός,
 • Παιδεία
 • Περιβάλλον
 • Ανάπτυξη

Στο πλαίσιο των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε, εστιάζει σε 8 Στόχους που συνδέονται πιο στενά με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των Δήμων.

 

 

Οι στρατηγικοί άξονες του Δικτύου SDG 17 Greece είναι οι εξής:

 • Να επικοινωνήσει, να διαχύσει τη νέα αναπτυξιακή φιλοσοφία στον άξονα της βιωσιμότητας σε εθνικό και τοπικό επίπεδο
 • Να γίνει συνομιλητήςσύμβουλος υποστήριξης των Δήμων και των τοπικών κοινωνιών στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης
 • Να γίνει ο συντονιστής μοχλός διεκδίκησης σε εθνικό, ευρωπαϊκό, διεθνές επίπεδο για να γίνουν οι Δήμοι δύναμη αλλαγής για τη χώρα
 • Να συμβάλλει στη δικτύωση, εξωστρέφεια και προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος για τους Δήμους
 • Να αποτελέσει τη γέφυρα με άλλους Δήμους και φορείς για την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας με στόχο την αποτελεσματική επίτευξη των στόχων
 • Να συντονίσει την εφαρμογή της βιώσιμης ανάπτυξης στους Δήμους–Πόλεις μέσω στοχευμένων προγραμμάτων στους τομείς του Πολιτισμού, της Παιδείας, του Περιβάλλοντος, της Ανάπτυξης

 

Αξιοποίηση σημαντικών εργαλείων

Το Δίκτυο SDG 17 Greece ευθυγραμμίζει την ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση με τη διεθνή και ευρωπαϊκή ατζέντα προσφέροντας τα επικοινωνιακά και χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη και πρόοδο των τοπικών κοινωνιών. Η στρατηγική του στηρίζεται στο τρίπτυχο: καινοτομία συνεργασίαδικτύωση.

Εργαλεία του στην προσπάθεια αυτή είναι:

 • Διαδραστικός ιστότοπος: Οι Δήμοι μέλη έχουν τη δυνατότητα να προβάλλουν το προφίλ του Δήμου τους, τα ιδιαίτερα τοπικά τους χαρακτηριστικά αλλά το δικό τους ημερολόγιο εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων. Μέσα από τον διαδικτυακό τόπο επιδιώκεται η αύξηση της εξωστρέφειας των Δήμων αλλά και αμφίδρομα να καταστεί γνωστό στις τοπικές κοινωνίες το Δίκτυο και οι δυνατότητες που τους παρέχονται.

 

 

 • Ευρωπαϊκή Δικτύωση: Συνεργασίες με ευρωπαϊκά δίκτυα μέσα από τα οποία το SDG 17 Greece δηλώνει την παρουσία του, συστήνεται ως το πρώτο ελληνικό αυτοδιοικητικό δίκτυο για την προώθηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, αποκτά την απαραίτητη γνώση της ευρωπαϊκής πραγματικότητας αλλά και την τεχνογνωσία ώστε να μπορεί να συμμετάσχει στη διεκδίκηση προγραμμάτων για παρεμβάσεις στην ελληνική κοινωνία.
 • Χρηματοδοτικά εργαλεία: Αναζήτηση χρηματοδοτικών εργαλείων με επίκεντρο τους 8 άξονες Στόχους (Ποιοτική εκπαίδευση, Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη, Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές, Λιγότερες ανισότητες, Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες, Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή, Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί, Συνεργασία για τους Στόχους):

Α) Δράσεις για την απευθείας διεκδίκηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Β) Αξιοποίηση των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων μέσω του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Γ) Εθνικοί πόροι

Δ) Χορηγίες

 

Το όραμα του Δικτύου μέσα από τα μάτια της Προέδρου

Η Πρόεδρος του Δικτύου SDG 17 Greece, κα Μαρίνα Πατούλη – Σταυράκη αποτυπώνει με δικά της λόγια όσα πρεσβεύει ο οργανισμός: “Όραμά μας είναι το SDG 17 Greece να αποτελέσει μία ισχυρή δύναμη υποστήριξης και δέσμευσης των Δήμων – πόλεων για το μετασχηματισμό τους σε πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης, οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας με πηγή έμπνευσης τις οικουμενικές αξίες της Ελλάδας: τη δημοκρατία, την ισότητα και την ευζωία.

 

 

Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό που από την πρώτη στιγμή έχουμε στο πλευρό μας συμμάχους διεθνούς κύρους και ευρωπαϊκής επιρροής, όπως είναι το Γραφείο Επικοινωνίας του ΟΗΕ για

Ελλάδα και Κύπρο και η Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρώπης. Οι Δήμοι έχουν δύναμη αλλά και ευθύνη για την επόμενη ημέρα της Ελλάδας και πρέπει να πρωταγωνιστήσουν σε καινοτόμες δράσεις, προγράμματα και συνεργασίες.

Στόχος μας ως SDG 17 Greece είναι μέσα από τη δικτύωση να ανταποκριθούμε στις σύγχρονες προκλήσεις, να αποκτήσουμε τα απαραίτητα εργαλεία, τη γνώση και την τεχνογνωσία, ώστε να αξιοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα για έργα και παρεμβάσεις προς όφελος των τοπικών μας κοινωνιών.”

 

 

 

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.