Ο «Κλεισθένης 1» δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Ποιες οι αντιδράσεις από ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ

0
Κλεισθένης 1

Το Υπουργείο Εσωτερικών απέστειλε σε ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ αλλά και στους εκπροσώπους των εργαζομένων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης το σχέδιο νόμου, «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής –Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ», ενώ στη συνέχεια δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Με την ανάρτηση του σχεδίου νόμου ξεκινά και τυπικά η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης η οποία θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 14 Μαΐου και ώρα 15:00.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΣ, «με το σχέδιο νόμου επιχειρείται μια σημαντική μεταρρυθμιστική τομή στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με στόχευση την ουσιαστική ενίσχυση της λειτουργίας της, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της και την ταυτόχρονη ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά

Σε τέσσερα (4) Μέρη, διαρθρώνεται το σχέδιο νόμου, στο πρώτο εκ των οποίων συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το νέο εκλογικό σύστημα για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών, καθώς και πρόταση κατηγοριοποίησης των Δήμων με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, διατάξεις σχετικές με τα όργανα διοίκησης της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης. Ουσιαστικά θεσπίζεται το σύστημα της απλής αναλογικής στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης το οποίο οδηγεί στην αναζήτηση και επίτευξη συναίνεσης και συνεργασίας, ανάμεσα στις παρατάξεις που μετέχουν στα όργανα διοίκησης.

Επίσης, αποσυνδέεται η εποπτεία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, αναδεικνύονται η επιστημονική επάρκεια των Εποπτών ΟΤΑ και αναπροσδιορίζεται το εύρος του ελέγχου νομιμότητας. Παράλληλα ενισχύονται οι θεσμοί συμμετοχής και διαλόγου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, θεσπίζεται πλαίσιο για διεξαγωγή δημοτικού και περιφερειακού δημοψηφίσματος και επιπλέον περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για ενίσχυση της αναπτυξιακής δράσης των ΟΤΑ.

Θεσπίζονται όργανα αλλά και διαδικασία καταγραφής, αξιολόγησης και ανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, αποκεντρωμένων διοικήσεων και κεντρικής διοίκησης.

Στο Δεύτερο μέρος επιχειρείται η ενίσχυση των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φ.Ο.Δ.Σ.Α.) στοχεύοντας στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, στη μείωση της παραγωγής και σε μία περιβαλλοντική διαχείριση που θα καλύπτει το σύνολο της χώρας.

Στο Τρίτο μέρος προτείνονται ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με την απονομή της ιθαγένειας και την πολιτογράφηση, ενώ στο τέταρτο μέρος θεσπίζονται διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Θα υποβληθούν απόψεις και προτάσεις Για τη βελτίωση των προτεινόμενων ρυθμίσεων.

Επισημαίνεται ότι, οι διατάξεις του Δεύτερου μέρους υποβλήθηκαν σε δημόσια διαβούλευση από την 25.1.2018 και δεν αποτελούν μέρος της διαβούλευσης», όπως καταλήγει το υπουργείο Εσωτερικών.

Οι πρώτες αντιδράσεις των αιρετών ήταν αρνητικές με την ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ να τονίζουν ότι, το μόνο που φέρνει το νομοσχέδιο είναι η απλή αναλογική.

Σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Ένωση Δήμων αναφέρει ότι «από την πρώτη ανάγνωση των 237 άρθρων του, διαπιστώνουμε ότι δεν προωθούνται σημαντικές τομές , δεν προωθείται η αποκέντρωση και η μεταφορά αρμοδιοτήτων από το κεντρικό κράτος προς την αυτοδιοίκηση, δεν εισακούστηκαν οι μεταρρυθμιστικές προτάσεις που καταθέσαμε εδώ και σχεδόν δυο χρόνια στο δημόσιο διάλογο. Με εξαίρεση την αλλαγή του εκλογικού συστήματος , που θα δημιουργήσει ακυβερνησία και προβλήματα στη λειτουργία των Δήμων, δεν προωθείται καμία σημαντική αλλαγή στη λειτουργία του κράτους»,

Ο «οδικός χάρτης» της ΚΕΔΕ

Γιώργος Πατούλης Πρόεδρος ΚΕΔΕ

Με βάση τον «οδικό χάρτη» που έχει ήδη αποφασιστεί στο προηγούμενο Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. , η Κεντρική Ένωση Δήμων θα προχωρήσει στις παρακάτω άμεσες πρωτοβουλίες

1. Στη σύγκληση έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, την προσεχή Τετάρτη 2 Μαΐου , στις 11 το πρωί, προκειμένου να αξιολογηθεί το περιεχόμενο του νομοσχεδίου και να καθορισθούν οι τρόποι δράσης της Αυτοδιοίκησης.

Στη σύγκληση των Δημοτικών Συμβουλίων όλων των Δήμων της χώρας στις 7 και 8 Μαΐου , καθώς και των Δ.Σ. των ΠΕΔ στις 10 και 11 Μαΐου, ώστε να ληφθούν αποφάσεις πάνω στο περιεχόμενο του νομοσχεδίου.

Στη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΔΕ και κοινού Συνεδρίου ΚΕΔΕ κι ΕΝΠΕ στις 17 και 18 Μαΐου, στην Αθήνα.
«Με συντονισμένες κινήσεις , με ενότητα κι αποφασιστικότητα όλων των αυτοδιοικητικών δυνάμεων, θα δώσουμε τον αγώνα για να διαφυλάξουμε το κύρος του θεσμού μας και να διασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τις τοπικές μας κοινωνίες.

Ζητούμε από τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Σκουρλέτη να υπάρξει επαρκής χρόνος διαβούλευσης , τουλάχιστον δύο μηνών , πριν το νομοσχέδιο κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση», καταλήγει η ΚΕΔΕ.

ΕΝΠΕ: «Ώδινεν όρος (μεταρρύθμισης) και έτεκε μυν (εκλογικού συστήματος)

Σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ Κώστας Αγοραστός κινείται στο ίδιο μήκος κύματος με την ΚΕΔΕ: «Το Σχέδιο Νόμου δεν είναι μεταρρύθμιση και φυσικά δεν είναι η μεταρρύθμιση που έχουν ανάγκη η Αυτοδιοίκηση, η κοινωνία, η πατρίδα μας.

Άτολμο και διαχειριστικό, αντανακλά τη συντηρητική νοοτροπία μιας κεντρικής γραφειοκρατίας που πασχίζει να κρατήσει τα κεκτημένα της αλλά και να επεκτείνει τη σφαίρα επιρροής της. Αποτελεί συρραφή διατάξεων… ατάκτως ερριμμένων, χωρίς συνοχή, χωρίς αρχή, μέση και τέλος.

Όχι μόνο δεν λύνει αλλά τουναντίον είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσει πολλαπλάσια προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία των ΟΤΑ.

Ως Περιφέρειες δεν φοβόμαστε την απλή αναλογική, αγωνιούμε όμως για το σήμερα και το αύριο των συνανθρώπων μας.

Η εφαρμογή της είναι βέβαιο ότι καταδικάζει Περιφέρειες και Δήμους σε «εγκλωβισμένη ακυβερνησία» και στρώνει το έδαφος ώστε να επιχειρήσουν ξανά να εγκαταστήσουν στην Αυτοδιοίκηση διορισμένους κυβερνητικούς επιτρόπους με κομματικά ένσημα.

Μόνοι κερδισμένοι οι ολιγάρχες που με μικρές χορηγίες θα ελέγχουν εύθραυστες πλειοψηφίες στα Συμβούλια.

Το τελευταίο που ενδιαφέρει σήμερα τον πολίτη είναι το εκλογικό σύστημα στην Αυτοδιοίκηση. Τον ενδιαφέρει, όμως, να έχει δουλειές, ποιοτικές υπηρεσίες, αποτελεσματικό δίχτυ κοινωνικής προστασίας, σύγχρονες υποδομές.

Προς την κατεύθυνση αυτή οι Περιφέρειες και οι Δήμοι, που κράτησαν όρθια την κοινωνία στην κρίση, μπορούν να γίνουν ακόμη πιο αποτελεσματικοί για κάθε οικογένεια, για κάθε πολίτη. Γι’ αυτό είναι τώρα η ώρα για βαθιές τομές, οραματικές αλλαγές, ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις, γενναία αποκέντρωση και τολμηρή άμβλυνση της γραφειοκρατίας.

Χρειάζεται ριζικός περιορισμός του κεντρικού κράτους και ουσιαστική ενίσχυση Περιφερειών και Δήμων με προσωπικό, αρμοδιότητες, πόρους και την κανονιστική αρμοδιότητα, δηλαδή την αρμοδιότητα να νομοθετούν για τις τοπικές υποθέσεις.

Δεν ζητάμε τίποτε περισσότερο ή τίποτε διαφορετικό απ’ ότι ισχύει στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις ώριμες δημοκρατίες και τις οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες του πλανήτη.

Ξεκαθαρίζουμε: Σχέδιο Νόμου για την Αυτοδιοίκηση που εκπονήθηκε όχι μόνο ερήμην αλλά ενάντια στην Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να σταθεί. Θα το καταστήσει κενό γράμμα η ίδια η ζωή.

Καλούμε την κυβέρνηση σε ουσιαστικό διάλογο διάρκειας τουλάχιστον δύο μηνών με βάση το ψήφισμα του Συνεδρίου ΕΝΠΕ – ΚΕΔΕ και την αναλυτική πρόταση Σχεδίου Νόμου για την Περιφερειακή Διακυβέρνηση που κατέθεσε η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Για το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών συγκαλώ σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΠΕ την Τετάρτη 2 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί στα γραφεία της Ένωσης (Μεσογείων 15, 4ος όροφος)», καταλήγει ο κ. Αγοραστός.

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.