Συνεδριάζει την Τετάρτη μέσω τηλεδιάσκεψης το Δ.Σ. Ηρακλείου Αττικής [Θέματα]

0

Συνεδριάζει την Τετάρτη (29/7) με 18 θέματα ημερήσιας διάταξης το Δ.Σ. Ηρακλείου Αττικής.

Παρά την αποχή της αντιπολίτευσης στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο (29/6) με την απαίτηση για επαναφορά των δια ζώσης συνεδριάσεων, το Δ.Σ. Ηρακλείου Αττικής συνεδριάζει εκ νέου μέσω τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη (29/7) και ώρα 18:00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. 3η ΤροποποίησηΤεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Έτους 2020.» (Εισηγ. κ. M .Kαραμπάτσου – Αντ/χος κ. Εντεταλμένος Δ.Σ. κ. Η.Μοσχονάς)

2. 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 Δήμου Ηρακλείου Αττικής. (ΕΙΣΗΓ. κ. Π.Μαργαρώνης – Αντ/χος κ. Δ. Δημητρόπουλος).

3. «Εισηγητική έκθεση Δ’ τριμήνου του έτους 2019 προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019». (Εισηγ. κ. Μ.Παρακατσελάκη – Αντ/χος κ. Δ. Δημητρόπουλος)

4. «Εισηγητική έκθεσ Α’ τριμήνου του έτους 2020 προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020». (Εισηγ. κ. Μ.Παρακατσελάκη – Αντ/χος κ. Δ. Δημητρόπουλος)

5. «Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην εξουσιοδότηση υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας από το Δημοτικό Συμβούλιο για :

Α) Να διενεργούν τραπεζικές και ηλεκτρονικές συναλλαγές (internet banking) από τους λογαριασμούς του Δήμου που τηρεί σε χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και
Β) Να υπογράφουν τις επιταγές που εκδίδονται από τους λογαριασμούς των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 204 &205 του Ν. 4555/2018 [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]
(ΦΕΚ Α/133/19-7-2018). (Εισηγ. κ. Μ.Παρακατσελάκη – Αντ/χος κ. Δ. Δημητρόπουλος)

6. «Έγκριση Σχεδίου Κανονιστικής Απόφασης περί παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου μας». (Εισηγ. κ. Ε.Bρέττη – Αντ/χος κ. Δ.Δημητρόπουλος)

7. Έγκριση διοργάνωσης του Φεστιβάλ «Ηράκλεια 2020». (Εισηγ. κ. Η.Παπαδημητρίου – Εντεταλμένη Δ.Σ κ. Μ.Ιγγλέζη)

8. ̈Τροποποίηση της υπ ́ αριθμ. 31/11-03-2020 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ̈.(Εισηγ. κ. Α.Αντωνοπούλου)

9. «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 95/29-03-2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 10774/12/17-05-2012 διορθωτική απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής, στους Ιωσήφ Βάγγερ και Μαρία συζ. Σωτηρίου Χαίρη φερόμενους συνιδιοκτήτες των ακινήτων με ΚΑ: 21-04α, 21-09α (Ο.Τ. Γ511) και ΚΑ:16-15 (Ο.Τ. Γ525) της περιοχής ΚΑΤΩ ΨΑΛΙΔΙ σε βάρος του ΚΑ: 30-7111.023 τρέχοντος προϋπολογισμού» (Εισηγ. κ. Ι.Γουλής – Εντεταλμένος Δ.Σ κ. Η.Μοσχονάς)

10. «Καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στους φερόμενους ιδιοκτήτες Γεώργιο, Κάρολο και Υακίνθη Ι. Φιξ, Όλγα, Κάρολο και Υακίνθη Α. Φιξ, και κληρονόμους Μαριάνθης Γαρουφαλιάς για την ιδιοκτησία τους στο Ο.Τ. 246α του Δήμου μας σε βάρος του Κ.Α. 30-7111.051 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020». (Εισηγ. κ. Ι.Γουλής – Εντεταλμένος Δ.Σ κ. Η.Μοσχονάς)

11. «Οριοθέτηση & παραχώρηση δύο θέσεων για την εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και παραχώρηση δύο θέσεων στάθμευσης ανά σταθμό φόρτισης για την αποκλειστική χρήση από ηλεκτρικά οχήματα στον δήμο Ηρακλείου Αττικής» (Εισηγ. κ. Ι.Γουλής – Αντ/χος κ. Εντεταλμένος Δ.Σ. κ. Η.Μοσχονάς)

12. «Έγκριση του επικαιροποιημένου Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Ηρακλείου Αττικής». (Εισηγ. κ. Α.Φωτοπούλου- Αντ/χος κ. Δ.Αϊβατζίδου)

13. Έγκριση προγράμματος λειτουργίας Κλειστού Γυμναστηρίου «Ολυμπιονίκης Χαρά Καρυάμη». (Εισηγ. κ. Α.Κούρλη – Αντ/χος κ. Ε.Κουτσογιαννάκης)

14. Καταστροφή αντικειμένων χωρίς αξία. (Εισηγ. κ. Α.Πανούτσου – Αντ/χος κ. Ε.Κουτσογιαννάκης)

15. Καταστροφή αντικειμένων (βιβλίων,περιοδικών,εφημερίδων) άνευ αξίας αρ. 199, παρ. 6 του Ν. 3463/2006. (Εισηγ. κ. Φ.Παυλίδου- Αντ/χος κ. Ε.Κουτσογιαννάκης)

16. Έγκριση εκποίησης κινητών πραγμάτων του Δήμου μέσω “Διενέργειας Δημοπρασίας για την περισυλλογή και εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων στο Τέλος Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου Αττικής” και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας (Εισηγ. Γ.Γ Κ. Μ.Γαλαζούλα- Εντεταλμένος Δ.Σ. της Δημοτικής Αστυνομίας κ. Δ.Τσεκούρας)

17. Έγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Ηρακλείου Αττικής με την κωδική ονομασία “ΙΟΛΑΟΣ” σύμφωνα με το πρότυπο υπόδειγμα της ΓΓΠΠ (Εισήγηση Γ.Γ. Εντεταλμένος Δ.Σ. Ε.Βαβουράκης)

18. Έγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών και Άμεση / Βραχεία Διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση σεισμών του Δήμου Ηρακλείου Αττικής με την κωδική ονομασία “ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ” , σύμφωνα με το υπόδειγμα της ΓΓΠΠ. (Εισήγηση Γ.Γ. Εντεταλμένος Δ.Σ. Ε.Βαβουράκης)

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.