Ελάτε στην παρέα μας

Πολιτική

“Μετεκλογική” συνεδρίαση του Δ.Σ. Ηρακλείου Αττικής

Δημοσιεύθηκε

στις


Την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου Αττικής στις 17:45 στην αίθουσα των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:
1.Έγκριση Αντιλογισμών και Ανατροπών των Αποφάσεων  Ανάληψης Υποχρέωσης – Δέσμευσης Πίστωσης  στο Μητρώο  του Δήμου,  λόγω λήξης του οικονομικού έτους 2014. (ΕΙΣΗΓ. Κλινάκη – Δήμαρχος ).

2.Έγκριση επιχορήγησης στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Ηρακλείου Αττικής», χρηματικού ποσού 1.300.000,00 € και τη διάθεση πίστωσης ποσού στον Κ.Α. 00-6715.009 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2015.
(εισηγ.Αντωνοπούλου-Αντ/χος κ. Μπαρμπούνης).

3.Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (σχετ. άρθρο 76 του Ν.3852/2010). (εισηγ.Αντωνοπούλου-Αντ/χος κ. Αιβατζϊδου).

4.Λήψη απόφασης για την μίσθωση ακινήτου στην περιοχή Καναπίτσα για την στέγαση Γυμναστηρίου στο οποίο θα διεξάγονται μαζικά προγράμματα άθλησης. (εισηγ.Πανούτσου -Αντ/χος κ. Αιβατζϊδου).

5.Μεταβολή στους υπ΄αριθ.236/2013 & 371/2014  οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 174 παρ. 1δ & 2 του Ν. 3463/2006 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα». (εισηγ. Λάμπρου-Αντ/χος κ. Μπαρμπούνης).

6.Μεταφορά σε νέα διεύθυνση της παραχωρηθείσας από το Δήμο θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ του κ. Ντάσι Μάρκο στην οδό Μάρκου Μπότσαρη. (εισηγ. Παπαλάμπρος-Αντ/χος κ. Ζούρου).

7.Εγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ  ΑΜ 72/08. (εισηγ. Ρασσιάς-Αντ/χος κ. Ζούρου).

8.Γνωμοδότηση επί της υπ’ αριθ. 7146/18-10-94 απόφασης της Νομαρχίας Ανατολ. Αττικής, που αφορά την  επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του ρέματος “Φιλικής Εταιρίας”  για την έγκριση πολεοδομικής μελέτης της περιοχής “Κάτω Ψαλίδι” ΠΕ7 των Δήμων Ηρακλείου και Αμαρουσίου (Νομός Αττικής),  που εμπίπτει στους ίδιους Δήμους. (εισηγ. Παπαγεωργίου-Αντ/χος κ. Ζούρου).

9.Εγκριση καθιέρωσης 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες του προσωπικού που εργάζεται στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, για το έτος 2015, βάσει των διατάξεων του άρθρου 36 του Ν. 3584/07, όπως αυτός ισχύει. (εισηγ. Περιβάλλον-Αντ/χος κ. Μοσχονάς).
         
10.Λήψη απόφασης για την έγκριση ανάθεσης των υπηρεσιών σχετικά με την Συντήρηση–Επισκευή των οχημάτων του Δήμου με την διαδικασία του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού. (εισηγ. Μάστορας-Αντ/χος κ. Μοσχονάς).

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ