120 ΔΟΣΕΙΣ: Σβήσιμο χρεών για μια νέα αρχή

0

Περιθώριο έως το τέλος του μήνα έχουν χιλιάδες φορολογούμενοι για να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση με τις 120 δόσεις που δίνει τη δυνατότητα να σβήσουν τα χρέη τους και να κάνουν μια νέα αρχή.

Κυβερνητικά στελέχη τονίζουν ότι οι βελτιώσεις που έγιναν, καθιστούν τη νέα ρύθμιση πιο ελκυστική και ευελπιστούν ότι θα γεμίσουν με «ζεστό» χρήμα τα δημόσια ταμεία.
Η πλατφόρμα έχει ανοίξει, αλλά οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να βιαστούν, καθώς άπαντες στην κυβέρνηση με πρώτο τον πρωθυπουργό διαμηνύουν ότι πρόκειται για την τελευταία ευκαιρία.
Ανεξάρτητα από το εάν θα δοθεί μια μικρή παράταση, τα πλεονεκτήματα της νέας ρύθμισης των 120 δόσεων, είναι σημαντικά:

Ειδικότερα:

 • Η ελάχιστη μηνιαία δόση μειώνεται στα 20 ευρώ από τα 30.
 • Το επιτόκιο πέφτει στο 3% από 5%.
 • Μπορούν να μπουν σε τάξη οφειλές νομικών προσώπων που έχουν βασικό χρέος έως και 1 εκ. ευρώ.

Κατασχέσεις
Το πλέον σημαντικό όμως είναι ότι περίπου 1.100.00 έχουν τη δυνατότητα να «ξεμπλοκάρουν» τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς  και να πάψουν να ζουν με τον εφιάλτη των κατασχέσεων.
Η ένταξη στη ρύθμιση βάζει τέλος στο συγκεκριμένο βραχνά, καθώς τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης αναστέλλονται υπό την προϋπόθεση ότι ο οφειλέτης θα τηρεί τους όρους της ρύθμισης.

Αποδέσμευση
Για την αποδέσμευση των κατασχεμένων στα χέρια τρίτου μελλοντικών απαιτήσεων, ο οφειλέτης πρέπει να εισέλθει με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών σε εφαρμογή του taxisnet στο δικτυακό τόπο (aade.gr)
Στη συνέχεια εκτυπώνει βεβαίωση αποδέσμευσης την οποία γνωστοποιεί στον τρίτο εντός μηνός από την έκδοση της, με κάθε πρόσφορο μέσο.
Η βεβαίωση αποδέσμευσης αναφέρει τη συγκεκριμένη αναγκαστική κατάσχεση («Ταυτότητα Οφειλής Κατασχετηρίου (Τ.Ο.Κ)») προς αποδέσμευση των μελλοντικών απαιτήσεων του οφειλέτη έναντι του τρίτου.
Δεν αποδεσμεύονται κατασχέσεις οι οποίες δεν έχουν επιβληθεί αποκλειστικά για χρέη που έχουν ρυθμιστεί με τις διατάξεις των άρθρων 98 – 109 του ν. 4611/2019 πριν ή μετά την τροποποίηση τους και περιλαμβάνουν και άλλα χρέη που δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις αυτές.
Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης, το αρμόδιο για την παρακολούθηση τήρησης αυτής όργανο ενημερώνει άμεσα με κάθε πρόσφορο μέσο τα αρμόδια όργανα για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής και για την ανατροπή της αποδέσμευσης, προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία της διοικητικής εκτέλεσης.
Η ανατροπή της αποδέσμευσης κοινοποιείται άμεσα στον τρίτο από τον προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ή άλλης υπηρεσίας, ο οποίος είναι αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής και σε περίπτωση παράλληλης αρμοδιότητας από τον προϊστάμενο που επέβαλε την κατάσχεση.

Φιλί ζωής
Τα δεδομένα αυτά καθιστούν σαφές ότι διαμορφώνεται ένα νέο και πολύ πιο ευνοϊκό περιβάλλον, που θα δώσει το φιλί της ζωής σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αδιέξοδο.
Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι όποιοι μπουν στη ρύθμιση θα έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τα βάρη του χθες και να κοιτάξουν με αισιοδοξία το μέλλον.

Τι ρυθμίζεται
Στη ρύθμιση των οφειλών σε έως 120 δόσεις, μπορούν να ενταχθούν χρέη, ληξιπρόθεσμα και μη που βεβαιώνονται μέχρι την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής.
Πρόκειται στην ουσία για όλες εκείνες τις οφειλές που δεν έχουν ρυθμισθεί βάσει δικαστικής απόφασης, προσωρινής διαταγής ή άλλων νομοθετικών διατάξεων.
Αφορούν δηλαδή, υποχρεώσεις ετών, υποθέσεων και περιόδων μέχρι και 31.12.2018, αλλά εξαιρούνται όλες οι οφειλών για τις οποίες η προθεσμία υποβολής δήλωσης λήγει μετά τις 31.12.2018.

Προκαταβολή
Η αίτηση- δήλωση για προκαταβολή ποσού με χορήγηση ισόποσης απαλλαγής προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής για όλες τις περιπτώσεις που αυτό υποστηρίζεται τεχνικά.
Σε περίπτωση που υφίσταται αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης, η αίτηση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο ή άλλη υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε.
Η αίτηση-δήλωση για προκαταβολή και η επιλογή του ποσού από τον οφειλέτη γίνεται κατά την υποβολή του αιτήματος υπαγωγής στη ρύθμιση.
Το ελάχιστο ποσό προκαταβολής είναι το διπλάσιο της μηνιαίας δόσης του προγράμματος ρύθμισης που έχει επιλέξει ο οφειλέτης.
Η προκαταβολή είναι καταβλητέα άπαξ, μέσα σε 3 εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η ρύθμιση καθίσταται ενεργή με την προκαταβολή του ποσού που επιλέγει ο οφειλέτης.

Ποσό δόσεων
Αναφορικά με το ποσό των δόσεων, αυτό αναπροσαρμόζεται μετά την προκαταβολή σύμφωνα με το πλήθος των δόσεων και υπό τον περιορισμό του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης των 20 ευρώ.
Οι δόσεις της ρύθμισης είναι καταβλητέες έως την τελευταία εργάσιμη μέρα των μηνών που έπονται του μήνα της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.
Σύμφωνα με τις βασικές διατάξεις της νέας ρύθμισης:

 • Η αλλαγή του τόκου σε 3% από 5% γίνεται αυτοματοποιημένα μετά την παρέλευση διμήνου από τη δημοσίευση του ως άνω νόμου.
 • Στη βασική οφειλή των 3.000 ευρώ ανά υπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη το ποσό τυχόν προκαταβολής που επιλέγει ο φορολογούμενος.

Μικροοφειλέτες
Με τις νέες ρυθμίσεις παίρνουν βαθιά ανάσα οι μικροοφειλέτες, καθώς αλλάζουν ριζικά οι όροι αποπληρωμής χρεών, που είχαν μετατραπεί σε θηλιά στο λαιμό τους.
Πρόκειται για σχεδόν 2 εκ. οφειλέτες που δεν μπορούν να αποπληρώσουν ούτε τα 500 ευρώ στην εφορία και βρίσκονται σε δραματική κατάσταση.
Με την παλαιότερη ρύθμιση μπορούσαν να ξεχρεώσουν με 30 ευρώ το μήνα, αλλά σε 17 δόσεις.
Τώρα όμως, όποιος χρωστά 500 ευρώ και επιλέξει την ρύθμιση μπορεί να έχει έως και 25 δόσεις, λόγω του ότι η ελάχιστη είναι 20 ευρώ και να εξοικονομεί στον οικογενειακό προϋπολογισμό 10 ευρώ.

Εισόδημα 10.000 ευρώ
Για τους οφειλέτες φυσικά πρόσωπα με συνολικό εισόδημα φορολογικού έτους 2017 έως 10.000 ευρώ χορηγείται δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους σε έως και 120 δόσεις από 20 ευρώ το μήνα.
Για οφειλέτες με εισόδημα άνω των 10.000 ευρώ, ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται με την εφαρμογή προοδευτικού συντελεστή.
Με τον τρόπο αυτό, προσδιορίζεται η δυνατότητα αποπληρωμής του κάθε οφειλέτη και ο αριθμός των δόσεων, σε συνάρτηση με το χρέος του, ενώ προβλέπεται μείωση συντελεστών ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

Φορολογικές δηλώσεις
Για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι απαραίτητη η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας, με τελευταίο το φορολογικό έτος 2017.
Εάν ο οφειλέτης δεν είχε υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το φορολογικό έτος 2017, χορηγείται το μέγιστο πλήθος δόσεων, υπό τον περιορισμό του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης.
Στην αίτηση υπαγωγής αναγράφονται το έτος ή τα έτη εντός της ανωτέρω 5ετίας για τα οποία ο οφειλέτης δεν είχε υποχρέωση υποβολής δήλωσης.

Διαγραφή τόκων
Ο οφειλέτης έχει το δικαίωμα να  επιλέξει πριν από την υπαγωγή της οφειλής του στη ρύθμιση τον αριθμό των δόσεων που θα καταβάλει.
Στην περίπτωση που επιλέξει να εξοφλήσει την οφειλή του σε μικρότερο αριθμό δόσεων από αυτό που προκύπτει, δικαιούται μείωσης προσαυξήσεων και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής από 15% έως 90%.
Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης της οφειλής, διαγράφεται το σύνολο των τόκων και των προσαυξήσεων.
Εάν μάλιστα προκαταβάλει ποσό τουλάχιστον διπλάσιο της μηνιαίας δόσης χορηγείται σε αυτόν ισόποση απαλλαγή επί των συνολικών προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.

Οι επιχειρήσεις
Νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα με συνολική βασική οφειλή έως 1 εκατ. ευρώ έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε έως και 120 δόσεις.
Ο περιορισμός της ελάχιστης δόσης με απαλλαγή από τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση έχει ως εξής:

 • 100%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται εφάπαξ.
 • 95%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 2 έως 4 μηνιαίες δόσεις.
 • 85%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 5 έως 12 μηνιαίες δόσεις.
 • 80%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις.
 • 75%, εάν η οφειλή εξοφληθεί σε 25 έως 36 μηνιαίες δόσεις.
 • 45%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 37 έως 48 μηνιαίες δόσεις.
 • 30%, εφόσον η οφειλή εξοφλείται σε 49 έως 60 δόσεις.
 • 20%, για 61 έως 72 μηνιαίες δόσεις.
 • 10%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 97 έως 120 δόσεις.

Στα ποσοστά αυτά συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό 10% που προβλέπεται κατά την ένταξη στη ρύθμιση.

Χάνεται η ρύθμιση
Ο δρόμος των 120 δόσεων για τη ρύθμιση των οφειλών δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα και μπορεί να χαθεί ανά πάσα στιγμή, κάτι που θα οδηγήσει σε δραματικές εξελίξεις.
Η ρύθμιση χάνεται όταν δεν καταβληθούν δυο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή υπάρξει καθυστέρηση στην καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Ο οφειλέτης χάνει τη ρύθμιση όταν:

 • Υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις.
 • Δεν υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της εντός τριών μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους ή εντός τριών μηνών από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, εφόσον η προθεσμία υποβολής έχει παρέλθει πριν από την υπαγωγή σε αυτή.
 • Δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις οφειλές του καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης εντός διμήνου από τη λήξη προθεσμίας καταβολής τους ή εντός διμήνου από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, εφόσον η προθεσμία καταβολής τους έχει παρέλθει πριν από την υπαγωγή σε αυτή.

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.