Φορολογία 2020: Όλες οι αλλαγές στην τσέπη μας

0

Τα πάνω κάτω φέρνει το 2020, γεγονός που καθιστά σαφές, ότι άπαντες πρέπει να κινηθούν έξυπνα, προκειμένου να μην βρεθούν αντιμέτωποι με δυσάρεστες εκπλήξεις στα εισοδήματά τους.

Οι μεγάλες αλλαγές στο αφορολόγητο, τις αποδείξεις, τις προκαταβολές σε φόρο, αλλά και τον ΦΠΑ, επιβεβαιώνουν ότι τίποτα δεν θα είναι το ίδιο, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
Μισθωτοί, συνταξιούχοι και ελεύθεροι επαγγελματίες οφείλουν να μάθουν να ζουν σε ένα νέο φορολογικό περιβάλλον που έχει χωρίς αμφιβολία και θετικά και αρνητικά σημεία.
Η πορεία της οικονομίας μπορεί να χαρακτηρίζεται θετική ακόμη και από το Eurogroup, αλλά το ζητούμενο είναι εάν οι αλλαγές που έγιναν θα δώσουν ανάσες σε μεσαία και χαμηλά εισοδήματα.
Το στοίχημα όπως γίνεται αντιληπτό είναι τεράστιο, καθώς μετά από δέκα χρόνια μνημονίων, άπαντες επιθυμούν ώθηση στην οικονομία, προκειμένου να υπάρξει νέος πλούτος και ευημερία.
Ας δούμε λοιπόν τις μεγάλες αλλαγές που έρχονται στη ζωή μας από την 1η Ιανουαρίου και μας υποχρεώνουν να είμαστε πολύ προσεκτικοί, ώστε να βγούμε κερδισμένοι.

Φορολογικός συντελεστής 9%: 
Πρόκειται χωρίς αμφιβολία για μια σημαντική αλλαγή που αφορά ελεύθερους επαγγελματίες, μισθωτούς, αγρότες, φυσικά πρόσωπα, και συνταξιούχους. Εάν σκεφτεί κανείς ότι σήμερα είναι στα επίπεδα του 22% γίνεται αντιληπτή η σημασία της. Σε κάθε περίπτωση, η μείωση αυτή είναι βέβαιο ότι θα ευνοήσει όχι μόνο αυτούς που έχουν εισόδημα κάτω των 10.000 ευρώ, αλλά το σύνολο των φορολογουμένων. Αυτό οφείλεται στο ότι το εισόδημα, τους φορολογείται κλιμακωτά. Επιπλέον, μειώνονται κατά μία ποσοστιαία μονάδα και οι συντελεστές για τα υψηλότερα εισοδήματα.

Η νέα φορολογική κλίμακα φόρου εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα, θα έχει πλέον την εξής:
Εισόδημα            Συντελεστής
Έως 10.000            9% (από 22% που ισχύει σήμερα)
10.001-20.000       22%
20.001-30.000       28% (από 29%
30.001-40.000       36% (από 37%)
40.001+                44% (από 45%)

Έκπτωση φόρου:
Άλλη μια σημαντική αλλαγή που έχει σχέση με το πόσα πληρώνουμε στην εφορία, καθώς το αφορολόγητο αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί, χωρίς να παίζει κανένα ρόλο ο αριθμός τους.  Η έκπτωση φόρου για μισθωτούς-συνταξιούχους που οδηγεί σε αφορολόγητο όριο διαμορφώνεται ως εξής: α) Άγαμος: 777 ευρώ που συνεπάγεται αφορολόγητο όριο 8.636 ευρώ. β)  Έγγαμος με 1 παιδί: 810 ευρώ για να προκύπτει αφορολόγητο 9.000 ευρώ. γ) Έγγαμος με 2 παιδιά: 900 ευρώ για να προκύψει αφορολόγητο όριο 10.000 ευρώ. δ) Έγγαμος με 3 παιδιά: 1.120 ευρώ που οδηγεί σε αφορολόγητο 11.000 ευρώ. ε)Έγγαμος με 4 παιδιά: 1.340 ευρώ που οδηγεί σε αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ. στ) Για κάθε επιπλέον τέκνο η έκπτωση φόρου προσαυξάνεται κατά 220 ευρώ. Τα ποσά της έκπτωσης φόρου θα δίνονται στο σύνολό τους για εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις έως 12.000 ευρώ. Για εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ οι εκπτώσεις φόρου θα περιορίζονται κατά 20 ευρώ ανά 1.000 ευρώ επιπλέον εισοδήματος.

Φορολογία επιχειρήσεων:
Η αγορά ζητούσε μια ρύθμιση ανάσα, που θα έδινε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ενισχύσουν την κεφαλαιακή τους επάρκεια. Η λύση που προκρίθηκε αφορά στη μείωση του συντελεστή φορολογίας τους από το 28% που είναι σήμερα στο 24%. Η εκτίμηση που κυριαρχεί στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης είναι ότι με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθούν και οι μικρές και οι μεγάλες επιχειρήσεις. Επίσης συνεχίζει να είναι σε ισχύ η μείωση κατά 50% του φορολογικού συντελεστή του πρώτου κλιμακίου της, ως προς τις νεοφυείς επιχειρήσεις για τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας τους.

e- δαπάνες:
Πρόκειται σίγουρα για την αλλαγή που θα προκαλέσει πονοκέφαλο στα νοικοκυριά. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι από εδώ και στο εξής, μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και εισοδηματίες θα πρέπει να πραγματοποιούν δαπάνες ίσες με το 30% του πραγματικού τους εισοδήματος με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Το αξιοπρόσεκτο είναι πέραν των ανωτέρω, στον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος δεν περιλαμβάνεται ούτε το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης, αλλά ούτε και το ποσό της διατροφής διαζευγμένου συζύγου ή τέκνου. Εάν πάντως έχουν γίνει δαπάνες, οι οποίες αφορούν καταβολές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, δανειακές υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ενοίκια, οι οποίες υπερβαίνουν το 60% του πραγματικού εισοδήματος, το απαιτούμενο ποσοστό δαπανών περιορίζεται από το 30% στο 20% του πραγματικού τους εισοδήματος.

 e- δαπάνες-κατάσχεση:
Μεγάλη προσοχή απαιτείται από τους φορολογούμενους, στους οποίους έχει γίνει κατάσχεση λογαριασμού. Σε αυτή την περίπτωση, το όριο δαπανών περιορίζεται στις 5.000 ευρώ. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι προβλέπονται εξαιρέσεις για τους φορολογούμενους οι οποίοι έχουν αντικειμενικές δυσκολίες χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής.

«Καμπάνες» για τις e- δαπάνες:
Ο φορολογούμενος ο οποίος δεν θα καταφέρνει να δαπανά μέσω κάρτας και γενικότερα με ηλεκτρονικές συναλλαγές το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό, θα βρίσκεται αντιμέτωπος με κυρώσεις. Η καμπάνα σε αυτή την περίπτωση είναι πρόσθετος φόρος της τάξης του 22% επί του ποσού της δαπάνης που υπολείπεται για το ελάχιστο απαιτούμενο.

Μειωμένη παρακράτηση:
Από τη Πρωτοχρονιά αυξήσεις θα δοθούν όλοι στις αποδοχές τους λόγω της μείωσης στην παρακράτηση του φόρου εισοδήματος. Η ελάφρυνση, ωστόσο, είναι περιορισμένη για τα μεσαία εισοδήματα, δηλαδή για όσους έχουν ετήσιες αποδοχές από 20.000 έως και περίπου 50.000 ευρώ. Μάλιστα, οι μισθωτοί με εισόδημα σε αυτό το επίπεδο και ένα προστατευόμενο τέκνο δεν έχουν κανένα όφελος. Κερδισμένοι πάντως βγαίνουν όλοι έχουν πολύ υψηλό εισόδημα, δηλαδή πάνω από 80.000 ευρώ ετησίως.

Φορολόγηση μερισμάτων:
Άλλη μια αλλαγή που έχει ως στόχο να δώσει ανάσες στην αγορά. Ο συντελεστής φορολόγησης για τα μερίσματα μειώνεται από το 10% στο 5%.

Δόσεις-οφειλές:
Αυξάνεται ο μέγιστος αριθμός των δόσεων της πάγιας ρύθμισης οφειλών από 12 σε 24 και σε ειδικές περιπτώσεις έκτακτων οφειλών από 24 σε 48. Το νέο δεδομένο είναι ότι πλέον παρέχεται η δυνατότητα ένταξης των ίδιων οφειλών από τον ίδιο οφειλέτη για δεύτερη φορά στην περίπτωση που η ρύθμιση απολεσθεί για οποιοδήποτε λόγο που αφορά σε υπαιτιότητά του.

Διαγραφές οφειλών έως 10 ευρώ:
Η λύση που επιλέχθηκε έχει ως στόχο να απαλλαγεί η φορολογική διοίκηση από το κυνήγι των μικρών οφειλετών, που είναι αδύνατον να εισπραχθούν. Στο πλαίσιο αυτό, διαγράφονται όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους έως 10 ευρώ, ενώ θεσπίζεται και περιοδική διαγραφή ποσών έως 1 ευρώ για  να μην δημιουργείται διοικητικό κόστος σχετικά με τη προσπάθεια είσπραξης μικρών και αμελητέων ποσών. Εκτιμάται ότι με τον τρόπο αυτό περισσότεροι από 500.000 φορολογούμενοι θα αποκτήσουν και πάλι τη δυνατότητα έκδοσης φορολογικής ενημερότητας, με ότι θετικό αυτό συνεπάγεται για την οικονομική δραστηριότητά τους.

Φόρος υπεραξίας:
Η λύση που προκρίθηκε είναι η θέσπιση υπό όρους της απαλλαγής νομικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας από το φόρο υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής.

ΦΠΑ βρεφικά είδη:
Από την 1η Ιανουαρίου μειώνεται ο ΦΠΑ για τα βρεφικά είδη. Ο ΦΠΑ από το 24% που είναι σήμερα πέφτει στον μειωμένο συντελεστή του 13%, με στόχο να βοηθούν τα νέα ζευγάρια που φέρνουν στον κόσμο παιδιά.

ΦΠΑ -κράνη:
Ο ΦΠΑ για τα κράνη των μοτοσικλετιστών πέφτει από το 24% που είναι σήμερα στον μειωμένο συντελεστή 13%. Ανάλογη ρύθμιση τίθεται σε ισχύ και για τα παιδικά καθίσματα.

ΦΠΑ-φάρμακα:
Μια από τις πλέον σημαντικές αλλαγές που έγιναν αφορά στη μείωση του ΦΠΑ σε φάρμακα και εμβόλια ειδικής κατηγορίας. Ο νέος ΦΠΑ πέφτει στο 6% από 13% που είναι σήμερα.

ΦΠΑ οικοδομές:
Αναστέλλεται η επιβολή ΦΠΑ στις οικοδομές οι οποίες έχουν άδεια από 1-1-2006 και εφεξής και του φόρου υπεραξίας στη μεταβίβαση ακινήτων. Η εκτίμηση που κυριαρχεί είναι ότι με τον τρόπο αυτό θα υπάρξουν κίνητρα για να πουληθούν σπίτια, τα οποία βρίσκονται στα αζήτητα.

Πολύτεκνοι-οχήματα:
Θεσπίζεται η απαλλαγή των πολύτεκνων από τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης για τα οχήματά τους. Υπενθυμίζεται ότι ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης επιβάλλεται, μεταξύ άλλων, στο τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει για οχήματα άνω των 1.929 κυβικών εκατοστών. Με την εξαίρεση των πολύτεκνων από τον φόρο ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημά τους καθώς πολλοί διέθεταν μεγάλου όγκου και κυβισμού οχήματα για τις μεταφορικές ανάγκες της οικογένειάς τους.

Αγροτικά προϊόντα:
Οι αγρότες ζητούσαν την καθιέρωση ενός χαμηλού φορολογικού συντελεστή για τα προϊόντας τους. Η λύση που προκρίθηκε ήταν ένας χαμηλός φορολογικός συντελεστής 10% για τα αγροτικά συνεταιριστικά σχήματα.

Προκαταβολή φόρου:
Η αλλαγή που έγινε αφορά στη μείωση που έχει σχέση με την προκαταβολής φόρου εισοδήματος στο 95% του φόρου που προκύπτει για τα νομικά πρόσωπα.

ΑΜΕΑ:
Για την ευαίσθητη αυτή κατηγορία των συμπολιτών μας, προβλέπεται η απαλλαγή τους από την εισφορά αλληλεγγύης, με ποσοστό αναπηρίας 80% ανεξάρτητα από τη μορφή της αναπηρίας που έχουν.

Συμβόλαια αθλητών:
Η ρύθμιση αφορά συμβόλαια που συνάπτουν ΠΑΕ και ΚΑΕ. Προβλέπει τη θέσπιση αυτοτελούς φορολόγησης 22% για τις αμοιβές υπογραφής και ανανέωσης συμβολαίου αθλητών που υπογράφουν με αθλητικές ανώνυμες εταιρείες αντί για τη φορολόγησή τους με συντελεστή έως 45%. Με την αλλαγή αυτή μειώνεται σημαντικά το φορολογικό κόστος της απόκτησης επαγγελματιών παικτών από επαγγελματικά αθλητικά σωματεία. Η αυτοτελής φορολόγηση ισχύει όταν η συνολική ετήσια αμοιβή ξεπερνά τα 40.000 ευρώ προκειμένου να μην επιβαρυνθούν οι αθλητές με χαμηλές αμοιβές.

Τόκοι εταιρικά ομόλογα:
Προβλέπεται η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος και την εισφορά αλληλεγγύης των τόκων εταιρικών ομολόγων εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά.

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.