Στεγαστικά δάνεια: Ποιοι, πώς κερδίζουν «κούρεμα» έως 90%

0

Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στη στεγαστική πίστη με στόχο τη διάσωση της κύριας κατοικίας νοικοκυριών και επιχειρηματιών που επλήγησαν στα χρόνια της ύφεσης και του κορονοϊού.

Βασική επιδίωξη είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που σχετίζονταν με την 1η κατοικία, να γίνουν εξυπηρετούμενα, προκειμένου οι τράπεζες να χρηματοδοτήσουν την οικονομία και την ανάπτυξη
Κοινό μυστικό είναι άλλωστε πως όσα λιγότερα είναι τα κόκκινα δάνεια που έχουν τα  πιστωτικά ιδρύματα, τόσο πιο εύκολα θα μπορούν να δώσουν δάνεια με χαμηλότερα επιτόκια δανεισμού.
Στο πλαίσιο αυτό, τέθηκε ήδη σε λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ», που αφορά την επιδότηση δανείων με υποθήκη στην Α΄ κατοικία.
Οι δικαιούχοι του προγράμματος θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως τις 30 Σεπτεμβρίου στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ, www.keyd.gov.gr, μέσω μιας απλής και εύκολης για τον χρήστη διαδικασίας.
Στην περίπτωση κατά την οποία πληρούν τις προϋποθέσεις, που έχουν τεθεί θα λάβουν την κρατική επιδότηση για συνολικά 9 μήνες, που θα τους δώσει την ευκαιρία να πάρουν μεγάλη οικονομική ανάσα.

Ειδικότερα, η συνεισφορά του Δημοσίου για τη στήριξη όσων έχουν πληγεί και έχουν ενήμερα δάνεια ανέρχεται:

 • στο 90% της μηνιαίας δόσης και μέχρι του ποσού των 600 ευρώ, ανά πιστωτή, για το 1ο τρίμηνο.
 • Στο 80% για το 2ο τρίμηνο και
 • Στο 70% για το 3ο τρίμηνο

Εάν κάποιος έχει δάνειο σε καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών, η συνεισφορά ανέρχεται στο 80% της μηνιαίας δόσης και μέχρι του ποσού των 500 ευρώ, ανά πιστωτή, για το 1ο τρίμηνο.
Σε αυτή την περίπτωση, η συνεισφορά για το 2ο  τρίμηνο ανέρχεται στο 70% της μηνιαίας δόσης, ενώ στο 3ο τρίμηνο περιορίζεται  60%.
Στα δάνεια με καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών, η επιδότηση ανέρχεται στο 60% της μηνιαίας δόσης και μέχρι του ποσού των 300 ευρώ, ανά πιστωτή, για το 1ο τρίμηνο. Στο 2ο τρίμηνο η συνεισφορά ανέρχεται στο 50% της μηνιαίας δόσης και στο 3ο τρίμηνο στο 30%.

Παράδειγμα
Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα ενήμερο δάνειο φυσικού προσώπου που πληρώνει μηνιαία δόση 425 ευρώ και πληροί τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα.
Κατά τη διάρκεια του 1ου τριμήνου, ο δανειολήπτης θα λάβει κρατική χρηματοδότηση  ύψους 1.147,50 ευρώ (90%), για το 2ο  τρίμηνο 1.020 ευρώ (80%) και για το 3ο τρίμηνο 892,50 ευρώ (70%).
Κατά συνέπεια στους  9 μήνες του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ», η συνολική συνεισφορά του Δημοσίου θα φθάσει τα 3.060 ευρώ, ενώ το σύνολο των δανειακών δόσεων  ανέρχεται στα 3.825 ευρώ.

Κανένα δικαιολογητικό
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν απαιτείται κανένα δικαιολογητικό από τον δανειολήπτη προκειμένου να μπει στο πρόγραμμα, καθώς όλα τα έγγραφα όσο και οι αναγκαίες πληροφορίες αντλούνται αυτόματα.
Αυτό σημαίνει ότι μετά την υποβολή της αίτησης, διενεργείται ο έλεγχος επιλεξιμότητας και ειδοποιείται ο πολίτης, εντός 15 ημερών για το εάν έχει μπει στο πρόγραμμα κρατικής επιδότησης.
Στην περίπτωση που το αίτημα γίνει δεκτό, τότε καλείται από την τράπεζα, ώστε να προβεί σε ρύθμιση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και στη συνέχεια  αρχίζει η καταβολή της επιδότησης για διάστημα 9 μηνών.

Με αυτά ως δεδομένο, ο δανειολήπτης:

 • Έχει την υποχρέωση να καταβάλλει το ποσοστό της μηνιαίας δόσης δανείου που του αντιστοιχεί.
 • Να αποπληρώνει το δάνειό του, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της κρατικής επιδότησης.

Οι δανειολήπτες για περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει να απευθύνονται στο τηλ. 213.212.57.30, ώστε να κλείσουν τηλε- ραντεβού και να εξυπηρετηθούν από ένα εκ των 50 Κέντρων – Γραφείων Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών, τα οποία λειτουργούν πανελλαδικά.

Οι αιτούντες
Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν όσοι είναι φυσικά πρόσωπα (δηλ. άνεργοι, μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, επιχειρηματίες – ομόρρυθμοι εταίροι κ.λπ., με ή χωρίς πτωχευτική ικανότητα).
Επίσης θα πρέπει να έχουν δάνειο με υποθήκη ή προσημείωση στην 1η κατοικία, να έχουν πληγεί οικονομικά από τον κορονοϊό και να πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Αιτήσεις- βοήθεια
Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 9 Σεπτεμβρίου στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους www.keyd.gov.gr
Για την υποβολή της αίτησης δεν απαιτείται κανένα δικαιολογητικό, καθώς όλες οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ενώ υπάρχει δυνατότητα και για δωρεάν βοήθεια.

Αυτή η δυνατότητα δίνεται:

 • Από την ηλεκτρονική γραμμή εξυπηρέτησης (helpdesk μέσω της πλατφόρμας).
 • Με διοργάνωση επίσκεψης – τηλεδιάσκεψης με ένα από τα 50 Κέντρα – Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών, όπου παρέχεται συμβουλευτική καθοδήγηση (τηλ.: 213.212.57.30).
  Η αίτηση μπορεί να γίνει από λογιστή, δικηγόρο, οικονομολόγο που είναι της εμπιστοσύνης του δανειολήπτη και η αμοιβή του καλύπτεται από τις τράπεζες.
  Ωστόσο, το κόστος αυτών των υπηρεσιών επιμερίζεται στη συνέχεια στο δάνειο και αποπληρώνεται καθ’ όλη τη διάρκειά του, καθώς οι τράπεζες δεν χάνουν ποτέ χρήματα από τέτοιες διαδικασίες.

Τα βήματα
Όσοι έχουν αναστολές καθώς φοβούνται ότι θα μπλέξουν στα γρανάζια μιας νέας γραφειοκρατικής διαδικασίας θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η διαδικασία είναι απλή και διαρκεί μόλις μερικά λεπτά.
Τα βήματα που απαιτούνται έχουν σχέση με την εισαγωγή σε ηλεκτρονική πλατφόρμα με τους κωδικούς taxisnet και τη συμπλήρωση των αναγκαίων πληροφοριών.

Στην περίπτωση που κάποιος δεν επιθυμεί σύμβουλο – εκπρόσωπο, τότε θα πρέπει να:

 • επιβεβαιώσει την 1η κατοικία του, στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχει ήδη εντοπιστεί από την πλατφόρμα,
 • επιβεβαιώσει τον/την σύζυγο ή/και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς που διαμένουν στην 1η κατοικία,
 • συμπληρώσει, εάν υπάρχει, τη ρευστοποιήσιμη περιουσία (καταθέσεις, ομόλογα κ.λπ.) στο εξωτερικό,
 • απαντήσει θετικά στις υπεύθυνες δηλώσεις της πλατφόρμας (περί χορήγησης άρσης απορρήτου, άντλησης στοιχείων, ότι τα στοιχεία είναι ακριβή κ.λπ.).

Στην περίπτωση που υπάρχει σύζυγος ή/και εξαρτώμενα ενήλικα μέλη ή/και συνοφειλέτης ή/και εγγυητής, τότε θα πρέπει και αυτοί να εισέλθουν στην πλατφόρμα με τους δικούς τους κωδικούς taxisnet.

Μετά την αίτηση τι;
Εάν το δάνειο είναι εξυπηρετούμενο, τότε η αίτηση διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στις εμπλεκόμενες τράπεζες, οι οποίες κάνουν και όλους τους ειδικούς ελέγχους που απαιτούνται.
Στη συνέχεια αποστέλλουν τον αριθμό λογαριασμού (IBAN), όπου το Κράτος καταβάλλει την επιδότηση, η οποία αρχίζει το αργότερο έως και τις 31/12/2020. Εάν το δάνειο είναι μη εξυπηρετούμενο, τότε η αίτηση διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στις εμπλεκόμενες τράπεζες.
Αυτές με τη σειρά τους καλούν τον δανειολήπτη να προσκομίσει τυχόν πρόσθετα απαιτούμενα δικαιολογητικά (π.χ. πιστοποιητικό βαρών), κάτι που πρέπει να γίνει εντός 15 ημερών.
Στη συνέχεια οι τράπεζες σου παρέχουν μία ή περισσότερες εναλλακτικές προτάσεις ρύθμισης οφειλών, εντός 30 ημερών με τον δανειολήπτη να έχει το δικαίωμα να τη δεχτεί ή να την απορρίψει.
Η ρύθμιση πρέπει να είναι μακροπρόθεσμη και βιώσιμη, δηλαδή να μπορεί ο δανειολήπτης να την εξυπηρετήσεις, σύμφωνα με τις παρούσες οικονομικές σου δυνατότητες.
Για να λάβεις την επιδότηση, θα πρέπει να έχεις συμφωνήσει σε μια ρύθμιση σε συνεργασία με την τράπεζα και να υπογράψεις τη σχετική σύμβαση έως και το τέλος του χρόνου.

Μέγιστα ποσά
Το Κράτος επιδοτεί για 3 τρίμηνα, τη μηνιαία δόση του δανείου, ανάλογα με την κατηγορία του δανείου.
Για εξυπηρετούμενο δάνειο, η μέγιστη μηνιαία επιδότηση είναι τα 600 ευρώ, με το κράτος να καταβάλλει το πρώτο τρίμηνο το 90% της δόσης, το 2ο τρίμηνο το 80% και το 3ο τρίμηνο το 70%.
Για μη εξυπηρετούμενο δάνειο που δεν έχει καταγγελθεί η μέγιστη μηνιαία επιδότηση είναι τα 500 ευρώ, με το κράτος να καταβάλλει το 80% το 1ο τρίμηνο, το 7% το 2ο και το 60% το 3ο  τρίμηνο.
Για μη εξυπηρετούμενο δάνειο που έχει καταγγελθεί η μέγιστη μηνιαία επιδότηση είναι 300 ευρώ, με το κράτος να καταβάλλει το 60% το 1ο τρίμηνο, το 50% το 2ο και το 30% το 3ο τρίμηνο.

Ο δανειολήπτης θα πρέπει:

 • να πληρώνει κάθε μήνα το υπόλοιπο ποσό της δόσης δανείου, που δεν καλύπτει το Κράτος,
 • μετά τη λήξη της επιδότησης, να πληρώνει όλη τη μηνιαία δόση του δανείου, για χρονικό διάστημα 6-18 μήνες, ανάλογα με την κατηγορία του δανείου, αλλιώς θα επιστρέφει την Κρατική επιδότηση.

 

 • Είδη επιδότησης
  Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με το νέο πρόγραμμα επιδοτούνται όλα τα είδη των δανείων, από στεγαστικά και καταναλωτικά έως επιχειρηματικά που βαρύνουν την 1η κατοικία.
  Ωστόσο δεν επιδοτούνται τα δάνεια που λήφθηκαν με Κρατική εγγύηση (π.χ. πυρόπληκτα, σεισμόπληκτα κ.λπ.) ή που ήδη επιδοτούνται στο πλαίσιο άλλου προγράμματος (π.χ. Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας).

  Εγγυητές- συνοφειλέτες
  Με βάση τα νέα δεδομένα, αίτηση μπορεί να υποβάλει ο συνοφειλέτης ή ο εγγυητής του δανείου, ακόμη και χωρίς την υποβολή αίτησης από τον πρωτο-οφειλέτη (π.χ. διαζευγμένοι).
  Σε αυτή την περίπτωση, ο συνοφειλέτης ή εγγυητής θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Νόμου.
  Σε περίπτωση που υπάρχουν εγγυητές ή συνοφειλέτες ή συνιδιοκτήτες, που δεν συνεργάζονται, τότε ο πρωτο-οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει ολόκληρο το χρέος από μόνος του, εφόσον το επιθυμεί.

  Κατασχέσεις -πλειστηριασμοί
  Στην  περίπτωση κατά την οποία ο δανειολήπτης ρυθμίσει τις οφειλές του με βάση το νέο πρόγραμμα και συνεργάζεται με την τράπεζα, πληρώνει δηλ κανονικά τη μηνιαία δόση που του αναλογεί, δεν έχει τίποτα να φοβάται.
  Σε αυτή την περίπτωση, η τράπεζα διακόπτει τόσο τις κατασχέσεις όσο και τον πλειστηριασμό, αλλά το πρόβλημα είναι υπόλοιποι πιστωτές στους οποίους ο δανειολήπτης δεν πληρώνει τις οφειλές του.
  Σ’ αυτή την περίπτωση μπορούν να α προβούν ή συνεχίσουν τη διενέργεια μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και για τον σκοπό αυτό θα πρέπει οι δανειολήπτες να προχωρήσουν και σε ρύθμιση οφειλών μαζί τους.
  Εάν κάποιος απειλείται (με κατασχέσεις λογαριασμών και πλειστηριασμούς) και από άλλους πιστωτές, τότε μπορεί να προσφύγει και στο δικαστήριο, για τη ρύθμιση των υπόλοιπων οφειλών του, μέσω του Νόμου 3869/2010.
  Άλλωστε, η υποβολή στο παρόν πρόγραμμα δεν απαιτεί την παραίτηση από τον Νόμο 3869/2010.
  Ωστόσο, εάν εκκρεμεί η εκδίκαση της υπόθεσης και ενταχθεί στο παρόν πρόγραμμα επιδότησης τότε το εν λόγω δάνειο θεωρείται ρυθμισμένο και μπορεί κάποιος να συνεχίσει την εκδίκαση της υπόθεσής του, μόνο για τις υπόλοιπες οφειλές.

  Photo by bongkarn thanyakij from Pexels

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.