Νέο «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»: Ανακαίνιση σπιτιού με επιδότηση έως 70%

0

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το «Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ», που δίνει την ευκαιρία για πράσινη ανακαίνιση σε σπίτια και πολυκατοικίες, καθώς η υποβολή αιτήσεων αρχίζει στις 16 Σεπτεμβρίου.

Το πρόγραμμα αφορά όλη την Ελλάδα, ενώ με βάση τον προγραμματισμό που έχει γίνει, η υποβολή αιτήσεων για την περιοχή της Αττικής αρχίζει στις 23 του μήνα.
Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), οι ημερομηνίες για την έναρξη υποβολής δηλώσεων διαμορφώνονται ως εξής:

 • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας: Από 16 Σεπτεμβρίου 2019.
 • Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης: Από 19 Σεπτεμβρίου 2019.
 • Αττικής, Νοτίου Αιγαίου: Από 23 Σεπτεμβρίου 2019.

Δέλεαρ για το νέο πρόγραμμα είναι το ποσοστό επιδότησης που δίνεται και το οποίο ανέρχεται από 25%, με μέγιστο ποσοστό το 70% του επιλέξιμου προϋπολογισμού εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ξέρουν ότι το ποσοστό προσαυξάνεται κατά 5% για κάθε προστατευόμενο μέλος, ενώ ο επιλέξιμος προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 25.0000 ευρώ.
Με δεδομένο όμως ότι το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης διαμορφώνεται στο 70% του επιλέξιμου προϋπολογισμού, τότε το μέγιστο ύψος της επιδότησης δεν μπορεί να διαμορφωθεί πέραν των 17.500 ευρώ.
Όσον αφορά στο επιπλέον ποσό, τη διαφορά δηλαδή έως τα 25.000 ευρώ, αυτή θα μπορεί να καλυφθεί, είτε από ίδια συμμετοχή είτε από τραπεζικό δανεισμό.
Το συνολικό ύψος των επιχορηγήσεων θα κυμανθεί στα 241 εκατ. ευρώ, ενώ οι παρεμβάσεις -συνυπολογίζοντας τη συνεισφορά των ιδιοκτητών- θα φτάσουν τα 400 εκατ. ευρώ.

Ηλεκτρονικές αιτήσεις
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, με το πρόγραμμα να αναμένεται να επιχορηγηθεί η ενεργειακή αναβάθμιση σε 20.000 έως 25.000 κατοικίες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να συμπληρώνουν την αίτηση ένταξής τους στο πρόγραμμα μέσω της ειδικής ιστοσελίδας και της ειδικής πλατφόρµας όπου και θα ελέγχουν αν τηρούν τα παραπάνω κριτήρια.
Σε κάθε περίπτωση, οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά και η ηλεκτρονική αίτηση θα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

Ενεργειακή επιθεώρηση
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο νέο πρόγραμμα «πράσινης» ανακαίνισης είναι η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από ενεργειακό επιθεωρητή που εκδίδει το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.
Στη συνέχεια, οι παρεμβάσεις θα επιλέγονται με βάση τα ευρήματα της επιθεώρησης, µε στόχο την επίτευξη της μέγιστης εξοικονόμησης ενέργειας και τη μέγιστη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών.
Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων θα διεξάγεται δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση, ώστε να ελέγχεται κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που είχαν τεθεί και κατά συνέπεια η αντίστοιχη επιχορήγηση.

Επιλέξιμες κατοικίες
Στο ερώτημα ποια θεωρείται επιλέξιμη κατοικία με βάση πάντα τις ανάγκες του προγράμματος, η απάντηση έχει σχέση με μονοκατοικία, πολυκατοικία ως σύνολο κτιρίου και μεμονωμένο διαμέρισμα.
Θα πρέπει όμως οι λεγόμενες επιλέξιμες κατοικίες να ικανοποιούν κάποια κριτήρια που είναι τα εξής:

 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία
 • Φέρει οικοδομική άδεια
 • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
 • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

Ειδικά οι πολυκατοικίες έχουν δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα για τις οποίες θα ισχύει ότι η κάθε μία θα λογίζεται ως µία κατοικία, ως µία μονάδα.

Προϋποθέσεις
Βασική προϋπόθεση για το πρόγραμμα είναι η αξιοποίηση ενεργειακού επιθεωρητή, η επιλογή οποίου γίνεται από μητρώο που θα συσταθεί για να καθορίσει τις απαιτούμενες οικοδομικές εργασίες.
Πριν από την υποβολή της αίτησης, ο επιθεωρητής είναι υποχρεωμένος να τις καταγράψει εκδίδοντας το Α’ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).
Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, οι ωφελούμενοι απευθύνονται εκ νέου σε ενεργειακό επιθεωρητή, ώστε να διενεργηθεί δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας τους και να εκδοθεί νέο ΠΕΑ (Β’ ΠΕΑ).
Μετά τη διαπίστωση επίτευξης του ενεργειακού στόχου καταβάλλονται στους ωφελούμενους τα κίνητρα του προγράμματος.
Η δαπάνη για το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, η δαπάνη του συμβούλου έργου καθώς και τυχόν δαπάνες μελετών, καλύπτονται από το Πρόγραμμα υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του προγράμματος.

Επιλέξιμες παρεμβάσεις
Όσον αφορά στο τι μπορεί να φτιάξει στο σπίτι του όποιος καταφέρει να μπει στο πρόγραμμα, η απάντηση έχει σχέση με τέσσερις συγκεκριμένες παρεμβάσεις.
Αυτές αφορούν στη συνολική ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού και είναι τα εξής:

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων
 • Τοποθέτηση ή αναβάθμιση θερμομόνωσης
 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης ή ψύξης
 • Σύστημα ζεστού νερού χρήσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Κάλυψη δαπανών
Το πρόγραμμα καλύπτει τις δαπάνες για το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, τη δαπάνη του συμβούλου έργου καθώς και τυχόν δαπάνες μελετών.
Σε καμία περίπτωση δεν καλύπτονται δαπάνες για ιδιοκτησίες κτιρίων που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία, όπως θα μπορούσε να είναι για παράδειγμα  ένα κατάστημα.
Σε κάθε περίπτωση, η  κατοικία πρέπει να υφίσταται νόμιμα και να έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.

Βήματα Υλοποίησης
Όποιοι ενδιαφέρονται να μπουν στο πρόγραμμα πρέπει να ακολουθήσουν πολύ συγκεκριμένα βήματα υλοποίησης προκειμένου να «κλειδώσουν» τη συμμετοχή τους.
Σε πρώτη φάση, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτησή του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος http://exoikonomisi.ypeka.gr.
Στη συνέχεια έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει Σύμβουλο Έργου για τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, το κόστος του οποίου καλύπτεται απευθείας από το Πρόγραμμα μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και την επίτευξη του ενεργειακού στόχου.
Ο ενδιαφερόμενος με την υποβολή της αίτησής του λαμβάνει μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου και θα περιμένει προκειμένου να διαπιστώσει εάν είναι στους επιλέξιμους.
Εφόσον επιθυμεί τη λήψη δανείου, επιλέγει τον Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό της αρεσκείας του για να διενεργηθεί έλεγχος της πιστοληπτικής του ικανότητας.
Στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό που θα επιλέξει θα πρέπει υποχρεωτικά να διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα.
Οι συνεργαζόμενοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί:

 • Εφαρμόζουν τους ισχύοντες εσωτερικούς κανονισμούς καθώς και τα κριτήρια πιστοδότησης για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας.
 • Οφείλουν να ολοκληρώσουν τον πιστοληπτικό έλεγχο και να απαντήσουν στον αιτούντα με ηλεκτρονική επιστολή εντός συγκεκριμένων εργάσιμων ημερών.

Ενεργειακός επιθεωρητής
Μετά την ολοκλήρωση του σχετικού πιστοληπτικού ελέγχου από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό, τότε ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος με ηλεκτρονική επιστολή για το σχετικό αποτέλεσμα.
Ο ενδιαφερόμενος μόλις λάβει θετική απάντηση από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό, θα πρέπει αρχικώς να εξασφαλίσει τις απαραίτητες συμφωνίες /συναινέσεις (συνιδιοκτητών πολυκατοικίας ή/και συγκύριων ιδιοκτησίας.
Στη συνέχεια πρέπει να απευθυνθεί σε Ενεργειακό Επιθεωρητή. Ώστε να διενεργηθεί η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας του/του κτιρίου και να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

Οι… στόχοι
Για την ολοκλήρωση της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα τα στοιχεία του Α’ ΠΕΑ, τις παρεμβάσεις που έχει επιλέξει και το αντίστοιχο κόστος τους καθώς και τον ενεργειακό στόχο που θα πετύχει μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων.
Αμέσως μετά είναι υποχρεωμένος να επισυνάπτει ηλεκτρονικά στην αίτησή του το Α’ ΠΕΑ, καθώς και λοιπά δικαιολογητικά που θα απαιτούνται.

Απόρριψη
Στην περίπτωση κατά την οποία η αίτηση κρίνεται ως «μη επιλέξιμη, τότε απορρίπτεται», αλλά ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τα στοιχεία, επισυνάπτοντας τα τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση επισύναψης συμπληρωματικών στοιχείων εφαρμόζεται αντίστοιχη διαδικασία.

Λίστα υπαγωγής
Ανά τακτά χρονικά διαστήματα καταρτίζεται λίστα υπαγωγής από τον Δικαιούχο με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης και αποστέλλεται στην Επενδυτική Επιτροπή.
Η λίστα περιλαμβάνει έκδοση απόφασης υπαγωγής αιτήσεων/ Ενημέρωση Ωφελουμένου ηλεκτρονικά από το πληροφοριακό σύστημα/ Κοινοποίηση της έγκρισης στο Χρηματοπιστωτικό οργανισμό (όπου απαιτείται).

Λήψη δανείου
Στην περίπτωση που δεν έχει επιλεγεί λήψη δανείου, ο ωφελούμενος υποβάλλει δήλωση αποδοχής της συμμετοχής του στο πρόγραμμα και τους όρους αυτού.
Στην περίπτωση που έχει επιλεγεί λήψη δανείου, η υπογραφή της δανειακής σύμβασης αποτελεί και την αποδοχή του Ωφελούμενου για συμμετοχή στο Πρόγραμμα (και τους όρους αυτού).
Με την υπογραφή της δανειακής σύμβασης υπάρχει δυνατότητα εκταμίευσης ποσοστού 70% του δανείου, το οποίο αποτελεί προκαταβολή για την υλοποίηση του έργου.

Βήμα -βήμα
Η διαδικασία που ακολουθείται στη συνέχεια αφορά στην υλοποίηση όλων των παρεμβάσεων , αλλά και 2η Ενεργειακή επιθεώρηση / Έκδοση δεύτερου πιστοποιητικού (Β΄ΠΕΑ).
Μετά την έκδοση του Β’ ΠΕΑ, ο Ωφελούμενος ή ο Σύμβουλος έργου καταχωρεί στο σύστημα τα στοιχεία του Β’ ΠΕΑ, τα αναλυτικά στοιχεία των παραστατικών δαπανών των παρεμβάσεων.
Καταχωρούνται επίσης τα στοιχεία των αναδόχων (ΑΦΜ, Επωνυμία, Τράπεζα, ΙΒΑΝ) και επισυνάπτονται στην ηλεκτρονική αίτησή το Β’ ΠΕΑ, τα παραστατικά δαπανών και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των παρεμβάσεων.
Αμέσως μετά ακολουθεί έλεγχος ενεργειακής αναβάθμισης κατοικίας / Πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου από τον Δικαιούχο.

Για την ολοκλήρωση της εκταμίευσης ελέγχονται από τον Δικαιούχο:

 • τα παραστατικά των δαπανών και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των παρεμβάσεων,
 • η επίτευξη του ενεργειακού στόχου βάσει των στοιχείων του πρώτου και του δεύτερου πιστοποιητικού ενεργειακής επιθεώρησης.

Για τη λήψη των κινήτρων του Προγράμματος (επιχορήγηση, κόστος συμβούλου έργου, κόστος Α και Β ΠΕΑ και σε περίπτωση λήψης δανείου – άτοκο δάνειο) ο ωφελούμενος επισυνάπτει στο Πληροφοριακό Σύστημα τα σχετικά αποδεικτικά συμμετοχής του επί των σχετικών δαπανών.
Μετά τον έλεγχο των ανωτέρω από τον Δικαιούχο αποδίδονται τα κίνητρα.
Ο Δικαιούχος του Προγράμματος (ΕΤΕΑΝ ΑΕ) πραγματοποιεί επιτόπιους ελέγχους στους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για την ορθή υλοποίηση της επιχειρησιακής συμφωνίας.

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.