Ιδού οι νέοι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα – Μικρή ανάσα για εργαζόμενους

0

Νέα δεδομένα διαμορφώνονται για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα που σε μια εξαιρετικά κρίσιμη για τη χώρα συγκυρία, θα δουν αυξήσεις στους μισθούς τους από την 1η Ιανουαρίου του 2021.

Οι αυξήσεις προκύπτουν από τη μείωση των κρατήσεων στις ασφαλιστικές εισφορές,  αλλά και την κατάργηση των κρατήσεων της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και αλλάζουν το τοπίο στην αγορά εργασίας.
Η αύξηση από 1,45% έως και 10,43% υπολογίζεται από 8 έως 350 ευρώ το μήνα  και αποτελεί μικρή ανάσα για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που δεν βιώνει και τις καλύτερες ημέρες του.
Κοινό μυστικό είναι άλλωστε, ότι το αναγκαστικό κλείσιμο επιχειρήσεων λόγω covid-19 σε συνδυασμό με τις αναστολές συμβάσεων και την ανεργία, έχουν διαμορφώσει ένα εξαιρετικά βαρύ κλίμα.
Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα αφορά όσους εργάζονται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης και είναι της τάξης των τριών ποσοστιαίων μονάδων.

Βάση αυτών των μέτρων από την 1η Ιανουαρίου του 2021:

 • ο κατώτατος μισθός των 650 ευρώ θα αυξηθεί κατά περίπου 8 ευρώ το μήνα και
 • ο μισθός των 2.000 ευρώ θα αυξηθεί κατά περίπου 23 ευρώ το μήνα.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε πρόσφατα στην Βουλή, η μείωση κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών αφορά όσους δεν εργάζονται στο δημόσιο τομέα.
Αυτό σημαίνει ότι αποκλείονται μισθωτοί σε φορείς δημόσιων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, OTA Α’ και Β’ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης.
Η μείωση θα πραγματοποιηθεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών όπως έχει διαμορφωθεί την 1.6.2020, η οποία θα οδηγήσει σε άμεση αύξηση στις αποδοχές των εργαζομένων – μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα.
Η αύξηση αυτή δεν συνεπάγεται κόστος για τους εργοδότες (επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα), που ωφελούνται από τις προβλεπόμενες μειώσεις, καθώς μειώνεται το μη μισθολογικό κόστος ανά απασχολούμενο.

Ως εκ τούτου, η μείωση του μη μισθολογικού κόστους θα συμβάλλει:

 • στην απελευθέρωση σημαντικού κεφαλαίου της επιχείρησης, κατά την υφιστάμενη δύσκολη συγκυρία ή και να επανεπενδυθεί,
 • στην προσέλκυση επενδύσεων προς όφελος όχι μόνο της επιχείρησής αλλά και εν γένει της οικονομίας.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο της έμπρακτης στήριξης της αγοράς εργασίας καθώς παρέχει ισχυρά κίνητρα στις επιχειρήσεις για τη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας.
Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στους εργοδότες για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, εξέλιξη που θα συμβάλει στη δραστική και άμεση αποκλιμάκωση της ανεργίας

Μηνιαίες κρατήσεις
Με βάση τις νέες διατάξεις, οι μηνιαίες κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών θα μειωθούν από 8 έως και 78 ευρώ για εργαζομένους με μικτές μηνιαίες αποδοχές από 650 έως 6.500 ευρώ.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι μηνιαίες κρατήσεις φόρου εισοδήματος θα παραμείνουν μηδενικές για εργαζομένους με μικτές μηνιαίες αποδοχές από 650 έως 780 ευρώ.
Επίσης, θα αυξηθούν κατά 0,80 έως 34,32 ευρώ για εργαζομένους με μικτές μηνιαίες αποδοχές πάνω από 780 και έως 6.500 ευρώ.
Οι μικρές αυτές αυξήσεις στις κρατήσεις φόρου εισοδήματος οφείλονται στο ότι λόγω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών, οι φορολογητέες μηνιαίες αποδοχές, δηλαδή αυτές που θα απομένουν μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών κρατήσεων, θα είναι αυξημένες.

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο ορίζει ότι οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα μειώνονται κατά:

 • 1,85 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ κλάδου ανεργίας. Η μείωση επιμερίζεται κατά 1,49 πμ στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,36 πμ στο ασφάλιστρο του εργαζομένου. Το συνολικό ασφάλιστρο υπέρ ανεργίας διαμορφώνεται σε 2,4 % και κατανέμεται 1,2% στον εργοδότη και 1,2% στον εργαζόμενο.
 • 0,30 πμ των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών, η οποία θα μειωθεί κατά 0,12 από την εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α)
 • 0,18 υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.). Το συνολικό ασφάλιστρο διαμορφώνεται σε 0,16% και κατανέμεται κατά 0,06% στους εργοδότες υπέρ Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε. και κατά 0,10% στους εργαζόμενους υπέρ Ε.Κ.Λ.Α.
 • 0,85 πμ των ασφαλίστρων υπέρ του Ε.Λ.Ε.Κ.Π. Το αντίστοιχο ασφάλιστρο του εργαζομένου υπέρ Ε.Λ.Ε.Κ.Π. διαμορφώνεται σε 0,35% υπέρ πρώην ΟΕΕ.

Εισφορά αλληλεγγύης
Σημαντικό ρόλο στα νέα δεδομένα στην αγορά εργασίας θα διαδραματίσει και η κατάργηση για όλους τους εργαζόμενους στον Ιδιωτικό Τομέα των μηνιαίων κρατήσεων στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης για όλο το 2021.
Από τη κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης ωφελούνται περισσότερό όσοι λαμβάνουν υψηλά εισοδήματα, αφού όσο μεγαλύτερα είναι τόσο μεγαλύτερη είναι και η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης.
Κερδισμένοι βγαίνουν όσοι λαμβάνουν εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ, καθώς, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, υπολογίζεται στα εισοδήματα που υπερβαίνουν το συγκεκριμένο ποσό.

Οι χαμένοι
Στην κατηγορία των χαμένων ανήκουν οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα όπου δεν θα εφαρμοστεί η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, γεγονός που προκαλεί έντονες αντιδράσεις.

Στην κατηγορία των χαμένων ανήκουν και:

 • οι ελεύθεροι επαγγελματίες με εισόδημα έως 12.000 ευρώ καθώς δεν θα πάρουν αυξήσεις.
 • οι χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι, με ετήσιο μισθός έως 12.000 ευρώ που θα λάβουν μόνο την αύξηση από την μείωση εισφορών.

Παραδείγματα
Με βάση αυτά τα δεδομένα ας δούμε πώς διαμορφώνονται οι νέοι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα από την 1η Ιανουαρίου του 2021

 • Εργαζόμενος με μικτό μισθό 650 ευρώ και καθαρό μισθό 550,36 ευρώ, θα έχει καθαρές αποδοχές 558,22 ευρώ.
 • Εργαζόμενος με μικτό μισθό 700 και καθαρό μισθό 592,69 ευρώ, θα έχει καθαρές αποδοχές 601,16 ευρώ.
 • Εργαζόμενος με μικτό μισθό 750 και καθαρό μισθό 635,03 ευρώ, θα έχει καθαρές αποδοχές 644 ευρώ.
 • Εργαζόμενος με μικτό μισθό 800 και καθαρό μισθό 677,36 ευρώ, θα έχει καθαρές αποδοχές 687ευρώ.
 • Εργαζόμενος με μικτό μισθό 850 και καθαρό μισθό 719,7ευρώ, θα έχει καθαρές αποδοχές 730 ευρώ.
 • Εργαζόμενος με μικτό μισθό 900 και καθαρό μισθό 762,03ευρώ, θα έχει καθαρές αποδοχές 773 ευρώ.
 • Εργαζόμενος με μικτό μισθό 1.000 και καθαρό μισθό 846,7ευρώ, θα έχει καθαρές αποδοχές 858,8ευρώ.
 • Εργαζόμενος με μικτό μισθό 1.100 και καθαρό μισθό 931,37ευρώ, θα έχει καθαρές αποδοχές 944,68 ευρώ.
 • Εργαζόμενος με μικτό μισθό 1.200 και καθαρό μισθό 1016,04ευρώ, θα έχει καθαρές αποδοχές 1030,56 ευρώ.
 • Εργαζόμενος με μικτό μισθό 1.300 και καθαρό μισθό 1.100,71ευρώ, θα έχει καθαρές αποδοχές 1.116,5 ευρώ.
 • Εργαζόμενος με μικτό μισθό 1.400 και καθαρό μισθό 1.185,38ευρώ, θα έχει καθαρές αποδοχές 1.202,32 ευρώ.
 • Εργαζόμενος με μικτό μισθό 1.500 και καθαρό μισθό 1.270,05 ευρώ, θα έχει καθαρές αποδοχές 1.228,8 ευρώ.
 • Εργαζόμενος με μικτό μισθό 1.600 και καθαρό μισθό 1.354,72 ευρώ, θα έχει καθαρές αποδοχές 1.137,4 ευρώ.
 • Εργαζόμενος με μικτό μισθό 1.700 και καθαρό μισθό 1.439,39 ευρώ, θα έχει καθαρές αποδοχές 1.460 ευρώ.
 • Εργαζόμενος με μικτό μισθό 1.800 και καθαρό μισθό 1.524,06 ευρώ, θα έχει καθαρές αποδοχές 1.546 ευρώ.
 • Εργαζόμενος με μικτό μισθό 1.900 και καθαρό μισθό 1.608,73 ευρώ, θα έχει καθαρές αποδοχές 1.632 ευρώ.
 • Εργαζόμενος με μικτό μισθό 2.000 και καθαρό μισθό 1.693,4 ευρώ, θα έχει καθαρές αποδοχές 1.717,6 ευρώ.

Εάν οι υπολογισμοί γίνουν με βάση τους καθαρούς μισθούς, αυτό που σε γενικές γραμμές προκύπτει είναι ότι από 550 έως και 610 ευρώ, η αύξηση είναι της τάξης των 8 ευρώ.
Όσοι λαμβάνουν 850 ευρώ καθαρά θα δουν αύξηση της τάξης των 10 ευρώ και αυτοί που έχουν καθαρό μισθό 1.000 ευρώ θα δουν τις αποδοχές τους να αυξάνονται κατά 18 ευρώ.
Όσοι λαμβάνουν καθαρό μισθό 1.500 ευρώ θα δουν αύξηση της τάξης των 52 ευρώ, ενώ η αύξηση για όσους έχουν καθαρό μισθό 2.000 ευρώ είναι της τάξης των 105 ευρώ.
Η αύξηση των 350 ευρώ, αφορά όσους είναι υψηλόμισθοί, αυτούς δηλαδή που λαμβάνουν καθαρό μισθό της τάξης των 3.500 ευρώ το μήνα.

Εργοδότες
Κερδισμένοι με τη νέα στρατηγική που ακολουθεί το υπουργείο Εργασίας βγαίνουν και οι εργοδότες, καθώς μειώνονται οι εισφορές που καταβάλλουν στα ασφαλιστικά ταμεία.
Η μείωση του κόστους από το 24,33% που είναι σήμερα στο 22,54%, αναμένεται να δώσει σημαντικές ανάσες, καθώς δεν κινούνται χρήματα στην αγορά λόγω της υγειονομικής κρίσης.
Το όφελος για τον εργοδότη μπορεί να κυμαίνεται από τα 324 ευρώ τον χρόνο για έναν μεικτό μισθό 1000 ευρώ και να φτάνει μέχρι και στα 1000 ευρώ τον χρόνο για έναν μεικτό μισθό 3000 ευρώ.

Κατώτατος μισθός
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται το τι θα γίνει με τον κατώτατο μισθό που ήταν μια από τις βασικές προεκλογικές εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
Εάν δεν υπάρξουν καθυστερήσεις λόγω της περιπέτειας που βιώνει η χώρα από την υγειονομική κρίση του covid, η διαδικασία συζήτησης αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο Δεκέμβριο.
Στόχο είναι το όλο θέμα να έχει κλείσει τον Μάρτιο του 2021, αλλά είναι ηλίου φαεινότερο ότι ασφαλής εκτίμηση δεν μπορεί να γίνει ακόμη, λόγω του ότι ίσως να είναι άλλες οι προτεραιότητες.

Επίδομα γέννησης
Με άλλη διάταξη στο νομοσχέδιο προβλέπεται παράταση μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους στην προθεσμία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος γέννησης.
Οι δικαιούχοι του επιδόματος γέννησης μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγησή του μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, αν απώλεσαν την τρίμηνη προθεσμία υποβολής σχετικής αίτησης.
Με βάση αυτό ως δεδομένο, γίνεται αντιληπτό ότι η υποβολή της αίτησης μέχρι τέλος του χρόνου θα θεωρείται εμπρόθεσμη και οι δικαιούχοι δεν θα χάσουν κανένα δικαίωμα.

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.