«Εξοικονομώ κατ’ οίκον»: Φθηνή ανακαίνιση για όλα τα βαλάντια

0

Ο χρόνος για τις αιτήσεις ένταξης στην πλατφόρμα μετρά αντίστροφα και όσοι επιλεγούν, θα λάβουν σημαντική επιδότηση για να αναβαθμίσουν ενεργειακά το σπίτι τους.

Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος, το ύψος των επιδοτήσεων, θα φθάνει έως και τα 270 εκ. ευρώ και θα αφορά σε τουλάχιστον σε 25.000 νοικοκυριά.
Το μέγιστο βασικό ποσοστό επιχορήγησης στις επιδοτούμενες εργασίες θα είναι το 60%, αλλά για κάθε ένα παιδί θα δίνεται αύξηση κατά 5%, με τη μέγιστη επιδότηση να φτάσει έως και το 70%.
Τα δεδομένα που υπάρχουν έως τώρα είναι τα εξής:

 • Επιλέξιμες για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι μονοκατοικίες, μεμονωμένα διαμερίσματα, ή και πολυκατοικίες.
 • Δεν είναι επιλέξιμες ιδιοκτησίες κτιρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία όπως για παράδειγμα κατάστημα στο ισόγειο κτιρίου.

Κατά συνέπεια για να ενταχθεί μια κατοικία στο πρόγραμμα θα πρέπει, να χρησιμοποιείται ως κύρια και να υφίσταται νόμιμα.
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης σε κατηγορία ίση ή χαμηλότερης της «Δ» και το κυριότερο, να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των κατηγοριών.

Ύψος παρεμβάσεων
Μαζί με την συμμετοχή των ιδιωτών, το ύψος των παρεμβάσεων θα υπερβεί τα 400 εκατ. ευρώ, ενώ το νέο στοιχείο είναι ο διπλασιασμός του εισοδηματικού κριτηρίου της τελευταίας κατηγορίας από τις 7 συνολικά.
Το ποσό δηλαδή ανεβαίνει στα 80.000 ακόμη και με 85.000 ευρώ,  ενώ στον προηγούμενο κύκλο το ανώτατο οικογενειακό εισόδημα έφτανε στα 45.000 με 50.000 ευρώ.
Η ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη είναι της τάξης των 25.000 ευρώ, αν και με βάση την εμπειρία, το συνηθισμένο ποσό που ζητούν τα νοικοκυριά, για να κάνουν ενεργειακή αναβάθμιση είναι μεταξύ 13.000 και 15.000 ευρώ.
Με βάση τα τελευταία δεδομένα, υψηλότερα θα ανέβει και το ατομικό εισόδημα, το οποίο ήταν στα 35.000 με 40.000 ευρώ.

Παρεμβάσεις
Το νέο πρόγραμμα προβλέπει, εκτός από την απευθείας επιχορήγηση των νοικοκυριών, και την επιδότηση μέσω άτοκου δανείου για τα νοικοκυριά που θέλουν να προχωρήσουν σε οικοδομικές εργασίες.
Οι παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται για τα νοικοκυριά που θέλουν να πετυχαίνουν εξοικονόμηση δαπανών ενέργειας είναι τέσσερις:
Πρόκειται για:

  • Αντικατάσταση κουφωμάτων
  • Τοποθέτηση ή αναβάθμιση θερμομόνωσης
  • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης ή ψύξης
  • Σύστημα ζεστού νερού χρήσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Ενεργειακός επιθεωρητής
Όλα αυτά έχουν ως προϋπόθεση την αξιοποίηση ενεργειακού επιθεωρητή η επιλογή του οποίου γίνεται από μητρώο  και έχει στόχο να καθορίσει όλες τις απαιτούμενες οικοδομικές εργασίες.
Πριν από την υποβολή της αίτησης ο ενεργειακός επιθεωρητής θα πρέπει να καταγράψει όλες τις εργασίες εκδίδοντας το Α’ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).
Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, οι ωφελούμενοι απευθύνονται εκ νέου σε ενεργειακό επιθεωρητή, για να γίνει η δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας τους και να εκδοθεί νέο ΠΕΑ.
Η δαπάνη για το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, η δαπάνη του συμβούλου έργου καθώς και τυχόν δαπάνες μελετών καλύπτονται από το πρόγραμμα.

Επτά κατηγορίες
Τα εισοδηματικά κριτήρια διακρίνονται σε επτά κατηγορίες, κάτι που σημαίνει ότι όσο χαμηλότερο είναι το εισόδημα τόσο υψηλότερο είναι και το ποσοστό επιδότησης, το οποίο ανέρχεται έως και 70%.
Προτεραιότητα δίνεται στην ένταξη οικογενειών με παιδιά (5% για κάθε ανήλικο μέλος – έως και δύο παιδιά) και νοικοκυριών με χαμηλά εισοδήματα.
Η έβδομη και κατηγορία, αν και δεν μπορεί να λάβει επιχορήγηση, δύναται να επωφεληθεί από το πρόγραμμα μέσω της λήψης άτοκου δανείου.
Η πρώτη, η χαμηλότερη κατηγορία, αφορά τις οικογένειες με ατομικό εισόδημα έως 10.000 ευρώ και με οικογενειακό έως 20.000 ευρώ.
Στο προηγούμενο πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον το ανώτατο ποσό των δαπανών που μπορούσε να χρηματοδοτηθεί ανερχόταν στα 25.000 ευρώ.

Βήμα- βήμα
Πάντως δεν είναι λίγοι αυτοί που τονίζουν ότι η ένταξη στο πρόγραμμα δεν είναι κάτι το εύκολο, καθώς απαιτεί συγκεκριμένες οδηγίες και μάλιστα από ειδικούς.
Η άποψη αυτή είναι σωστή και οι ενδιαφερόμενοι είναι υποχρεωμένοι να μην παρεκκλίνουν ούτε βήμα, εάν θέλουν να αξιοποιήσουν την ευκαιρία και να ανακαινίσουν το σπίτι τους μέσω ενεργειακής αναβάθμισης.

Τα βήματα είναι πολύ συγκεκριμένα και είναι τα εξής:

   • Ηλεκτρονική αίτηση: Γίνεται από τους ενδιαφερόμενους στην πλατφόρμα του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον».
   • Διασταύρωση στοιχείων: Γίνεται από το Taxisnet και μόνο εάν ταύτιση μπορεί να προχωρήσει η αίτηση στο επόμενο στάδιο. Η οριστική υποβολή της αίτησης πραγματοποιείται υποχρεωτικά από τον ενδιαφερόμενο.
   • Καταχώρηση: Ο ενδιαφερόμενος καταχωρίζει στο σύστημα τα στοιχεία του Α’ ΠΕΑ, τις παρεμβάσεις που έχει επιλέξει και το αντίστοιχο κόστος τους καθώς και τον ενεργειακό στόχο που θα πετύχει μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Επισυνάπτονται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
   • Έλεγχος στοιχείων: Ο έλεγχος όλων των υποβληθέντων στοιχείων γίνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος . Εάν η αίτηση είναι πλήρης, τότε μπορεί να την υποβάλει λαμβάνοντας ένα μοναδικό εξαψήφιο ακέραιο αριθμό πρωτοκόλλου.
   • Επιλογή τράπεζας: Εάν επιθυμεί τη λήψη δανείου, τότε επιλέγει την τράπεζα που θέλει για να διενεργηθεί έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας, ο οποίος ολοκληρώνεται σε 30 ημέρες.
   • Έκδοση αποφάσεων: Ανά τακτά χρονικά διαστήματα εκδίδονται αποφάσεις για την υπαγωγή ή απόρριψη των αιτήσεων κ.λπ.
   • Δήλωση αποδοχής: Γίνεται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα εντός δύο μηνών από την έκδοση απόφασης υπαγωγής. Εάν έχει επιλεγεί λήψη δανείου, η υπογραφή της δανειακής σύμβασης από τον ωφελούμενο γίνεται εντός δύο μηνών.
   • Προμηθευτές: Για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να καταχωρίζουν τα στοιχεία τους στο σύστημα προκειμένου να ενεργοποιηθούν τα ΑΦΜ τους.
   • Εκταμίευση: Με την υπογραφή της δανειακής σύμβασης δίνεται η δυνατότητα εκταμίευσης του δανείου σε ποσοστό έως 70%,που είναι και προκαταβολή για την υλοποίηση του έργου. Εάν δεν έχει επιλεγεί η λήψη δανείου, μπορεί να δοθεί προκαταβολή με κατάθεση ίδιων κεφαλαίων, μόνο όμως μέσω τραπεζικού συστήματος, στον προμηθευτή και για ποσό που δεν υπερβαίνει το συνολικό ύψος των ίδιων κεφαλαίων.
   • Ενεργειακή επιθεώρηση: Μετά την υλοποίηση παρεμβάσεων που έχουν επιλεγεί, ακολουθεί η ενεργειακή επιθεώρηση και η έκδοση δεύτερου Πιστοποιητικού. Αμέσως μετά την έκδοση του δεύτερου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Αναβάθμισης, είτε ο ωφελούμενος είτε ο σύμβουλος έργου, καταχωρίζει στο σύστημα τα στοιχεία του Β’ ΠΕΑ και τα παραστατικά δαπανών των παρεμβάσεων.
   • Ενημέρωση από το σύστημα: Ο ωφελούμενος καταχωρίζει τη δήλωση πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου και την παροχή των κινήτρων στο πληροφοριακό σύστημα επισυνάπτοντας τα παραστατικά δαπανών και τα λοιπά δικαιολογητικά. Στη συνέχεια θα ενημερωθεί από το πληροφοριακό σύστημα για τον τελικό συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό και για το ποσό των ίδιων κεφαλαίων που απαιτείται να καταβάλει στους προμηθευτές, στην περίπτωση που το άθροισμα των υποβαλλόμενων δαπανών υπερβαίνει τον τελικό συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό ή και τα ανώτατα όρια δαπανών του προγράμματος.
   • Ενημέρωση τράπεζας: Μόλις καταβληθούν τα ίδια κεφάλαια για την εξόφληση των δαπανών, ενημερώνεται η τράπεζα ώστε να καταβάλει την επιχορήγηση και την εκταμίευση του συνόλου του δανείου, κατά περίπτωση, για την εξόφληση των επί πιστώσει δαπανών και την καταβολή στον ωφελούμενο του ποσού που του αντιστοιχεί για τα εξοφλημένα παραστατικά δαπάνης.

25.000 θέσεις εργασίας
Η περιστολή της ενεργειακής ζήτησης και η έμφαση στην προώθηση της ενεργειακής απόδοσης αποτελούν βασικό στόχο της χώρας στο πλαίσιο εκπλήρωσης των ευρωπαϊκών δεσμεύσεων της.
Ο Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός της χώρας προβλέπει τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτηριακού αποθέματος , με σκοπό τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στο αστικό περιβάλλον.
Στο πλαίσιο αυτό δίνεται σε πρώτη φάση έμφαση στον κτηριακό τομέα, κάτι που σημαίνει ενίσχυση σε πετυχημένα χρηματοδοτικά προγράμματα και υιοθέτηση νέας δέσμης οικονομικά αποδοτικών δράσεων.
Το νέο πλαίσιο προβλέπει την ενεργειακή αναβάθμιση του 10% των κατοικιών έως το 2030 και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτηριακού αποθέματος στο σύνολο του.
Η απόφαση  αυτή, αναμένεται να οδηγήσει σε άνω των 10 δις. ευρώ επενδύσεις και στη δημιουργία και διατήρηση άνω των 25.000 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης.

«ΗΛΕΚΤΡΑ»
Όσον αφορά στον τομέα των δημοσίων κτηρίων για κάθε 1 εκατ. ευρώ που διατίθεται για την ενεργειακή αναβάθμιση, εξοικονομούνται 553 MWh ανά έτος.
Για τον λόγο αυτό η ανακατασκευή παλαιών και ενεργοβόρων κτηρίων αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση, αφού στόχος είναι να μετατραπούν φιλικά προς το περιβάλλον με αυξημένη κοινωνική και οικονομική αξία.
Στην κατεύθυνση αυτή κινείται το πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ», το οποίο έχει ως στόχο να συμβάλει καίρια στην επίτευξη του εθνικού ενδεικτικού στόχου ενεργειακής απόδοσης.
Βασική επιδίωξη του προγράμματος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος που ανήκει στην ιδιοκτησία των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.
Οι παρεμβάσεις του, αφορούν στο κέλυφος του κτηρίου, στα διάφορα συστήματα ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και σε όσες βοηθούν στην ενεργειακή αναβάθμιση.
Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι της τάξης των 500 εκ. ευρώ και με προοπτική αύξησης, ενώ η χρηματοδότηση θα γίνει από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με πόρους του ΠΔΕ και της ΕΤΕπ.

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.