Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑ: Ποιοι και πως παίρνουν επιδότηση έως 50%

0

Έως το μισό της μηνιαίας δόσης μπορεί να φτάσει η κρατική επιδότηση  στους δανειολήπτες που θα καταφέρουν να ενταχθούν στο νέο νόμο Κατσέλη για να ρυθμίσουν τα χρέη τους.

Τα όρια της συνεισφοράς του δημοσίου, κυμαίνονται για στεγαστικά δάνεια από το 20% -50% της μηνιαίας δόσης, ενώ στα επιχειρηματικά με υποθήκη την πρώτη κατοικία το ύψος της επιδότησης φτάνει στο 30%
Βασική αρχή του νέου νόμου είναι πως όσο μεγαλύτερο είναι το εισόδημα που έχει κάθε οφειλέτης, τόσο μειώνεται το ποσοστό επιδότησης, με στόχο να αποκλειστούν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές.
Ανώτατο όριο στη συνεισφορά του δημοσίου για τη μηνιαία δόση είναι το ποσό των 36.000 ευρώ για το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, ανεξαρτήτως των μελών του νοικοκυριού.
Επίσης, το οικογενειακό εισόδημα θα επανεξετάζεται κάθε χρόνο, ενώ όσοι μπουν στη ρύθμιση, πρέπει να συναινούν ακόμη και σε κατ’ οίκον επισκέψεις για την επαλήθευση της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Προϋποθέσεις
Η χορήγηση της Συνεισφοράς Δημοσίου πραγματοποιείται όταν ο οφειλέτης πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχει κριθεί επιλέξιμος και να έχει αποδεχθεί τη ρύθμιση που πρότειναν οι πιστωτές.
Η διάρκεια της συνεισφοράς εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον ο δικαιούχος εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις.
Πρώτο βήμα είναι η υποβολή αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την  προστασία της κύριας κατοικίας., κάτι που σημαίνει πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που ανταλλάσσονται μεταξύ του Οφειλέτη και των Πιστωτών.
Με την αποδοχή της πρότασης από τον οφειλέτη, η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΗΔΙΚΑ) εγκρίνει εντός 15 ημερών το ποσό της Συνεισφοράς Δημοσίου.
Στη συνέχεια η ΗΔΙΚΑ προωθεί την αίτηση στο όργανο πληρωμής με ταυτόχρονη ενημέρωση των συστημάτων για να ξεκινήσουν οι καταβολές σύμφωνα με την παράγραφο αυτή.

Ποσό Συνεισφοράς Δημοσίου
Η συνεισφορά του Δημοσίου καταβάλλεται σε ειδικό δεσμευμένο και ακατάσχετο λογαριασμό.

  • Το ποσό για μονοπρόσωπο νοικοκυριό με βάση το οικογενειακό εισόδημα είναι το εξής:

α) από 0 € έως 3.125,00 €, ισούται με το 30 % της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 50% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

β) από 3.125,01 € έως 6.250,00 €, ισούται με το 30 % της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 40% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

γ) από 6.250,01 € έως 9.375,00 €, ισούται με το 30 % της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 30% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

δ) από 9.375,01 € έως 12.500,00 €, ισούται με το 30 % της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 20% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

  • Για μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο μέλος τα ποσά είναι τα εξής:

α) από 0 € έως 4.375,00 €, ισούται με το 30 % της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 50% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

β) από 4.375,01 € έως 8.750,00 €, ισούται με το 30 % της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 40% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

γ) από 8.750,01 € έως 13.125,00 €, ισούται με το 30 % της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 30% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

δ) από 13.125,01 € έως 17.500,00 €, ισούται με το 30 % της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 20% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

  • Για μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα μέλη τα ποσά με βάση το εισόδημα είναι τα εξής:

α) από 0 € έως 5.625,00 €, ισούται με το 30 % της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 50% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

β) από 5.625,01 € έως 11.250,00 €, ισούται με το 30 % της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 40% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

γ) από 11.250,01 € έως 16.875,00 €, ισούται με το 30 % της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 30% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

δ) από 16.875,01 € έως 22.500,00 €, ισούται με το 30 % της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 20% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

  • Για μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη τα ποσά με βάση το εισόδημα είναι τα εξής:

α) από 0 € έως 6.875,00 €, ισούται με το 30 % της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 50% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

β) από 6.875,01 € έως 13.750,00 €, ισούται με το 30 % της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 40% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

γ) από 13.750,01 € έως 20.625,00 €, ισούται με το 30 % της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 30% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

δ) από 20.625,01 € έως 27.500,00 €, ισούται με το 30 % της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 20% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

  • Για πολυπρόσωπο νοικοκυριό χωρίς εξαρτώμενα μέλη τα ποσά με βάση το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα είναι τα εξής:

α) από 0 € έως 5.250,00 €, ισούται με το 30 % της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 50% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

β) από 5.250,01 € έως 10.500,00 €, ισούται με το 30 % της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 40% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

γ) από 10.500,01 € έως 15.750 €, ισούται με το 30 % της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 30% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

δ) από 15.750,01 € έως 21.000,00 €, ισούται με το 30 % της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 20% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

  • Για πολυπρόσωπο νοικοκυριό με ένα εξαρτώμενο μέλος με βάση το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, τα ποσά είναι τα εξής:

α) από 0 € έως 6.500,00 €, ισούται με το 30 % της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 50% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

β) από 6.500,01 € έως 13.000,00 €, ισούται με το 30 % της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 40% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

γ) από 13.000,01 € έως 19.500,00 €, ισούται με το 30 % της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 30% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

δ) από 19.500,01 € έως 26.000,00 €, ισούται με το 30 % της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 20% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

  • Για πολυπρόσωπο νοικοκυριό με δύο εξαρτώμενα μέλη και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα:

α) από 0 € έως 7.750,00 €, ισούται με το 30 % της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 50% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

β) από 7.750,01 € έως 15.550,00 €, ισούται με το 30 % της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 40% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

γ) από 15.550,01 € έως 23.250,00 €, ισούται με το 30 % της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 30% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

δ) από 23.250,01 € έως 31.000,00 €, ισούται με το 30 % της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 20% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

  • Για πολυπρόσωπο νοικοκυριό με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα:

α) από 0 € έως 9.000,00 €, ισούται με το 30 % της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 50% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

β) από 9.000,01 € έως 18.000,00 €, ισούται με το 30 % της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 40% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

γ) από 18.000,01 € έως 27.000,00 €, ισούται με το 30 % της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 30% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

δ) από 27.000,01 € έως 36.000,00 €, ισούται με το 30 % της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 20% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

Διαδικασία Δικαστικής Ρύθμισης
Εάν γίνει ρύθμιση μέσω δικαστικής απόφασης, ο οφειλέτης, πρέπει να τη μεταφορτώσει ανά πιστωτή και ανά ρυθμιζόμενη οφειλή στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προστασίας Κύριας Κατοικίας.
Στη συνέχεια πρέπει να εισάγει σε αυτήν τα στοιχεία της μηνιαίας δόσης που όρισε η δικαστική απόφαση.
Η αίτηση του οφειλέτη, στη βάση της οποίας εξεδόθη η δικαστική απόφαση, επέχει θέση αίτησης και για τη Συνεισφορά Δημοσίου.
Κατόπιν της εισαγωγής των στοιχείων μηνιαίας δόσης που όρισε η απόφαση του δικαστηρίου και των διαθέσιμων στοιχείων εισοδήματος, η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα υπολογίζει το ποσό Συνεισφοράς Δημοσίου.
Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους εγκρίνει εντός 15 ημερών το ποσό της Συνεισφοράς του Δημοσίου.
Στη συνέχεια, προωθεί μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Προστασίας Κύριας Κατοικίας την εγκεκριμένη αίτηση στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ, η οποία τηρεί μητρώο δικαιούχων.
Η ΗΔΙΚΑ προβαίνει σε προώθηση της αίτησης στο όργανο πληρωμής, με ταυτόχρονη ενημέρωση των συστημάτων για να ξεκινήσουν οι καταβολές.
Εάν έχει μεσολαβήσει διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους, ο οφειλέτης πρέπει να ζητήσει την εκ νέου ανάκτηση των δεδομένων για το διαθέσιμο οικογενειακό εισόδημα από τη φορολογική διοίκηση.
Με την αποδοχή της πρότασης ρύθμισης ή τη μεταφόρτωση της δικαστικής απόφασης και την έγκριση της Συνεισφοράς Δημοσίου, δηλώνονται σε αυτή ένας ή περισσότεροι ειδικοί δεσμευμένοι και ακατάσχετοι λογαριασμοί.
Η Συνεισφορά Δημοσίου στους ακατάσχετους λογαριασμούς γίνεται σε μηνιαία βάση, ήτοι θα πιστώνεται στον ειδικό λογαριασμό του οφειλέτη από την 1η έως την 15η κάθε μήνα.
Οι πιστωτές οφείλουν να αποστέλλουν σε μηνιαία βάση στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα κατάσταση δικαιούχων και καταβληθέντων ποσών, ώστε να διαπιστώνονται οι καταβολές για τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα.

Αναπροσαρμογή -διακοπή
Οι προϋποθέσεις και το ποσό  συνεισφοράς επανεξετάζονται αυτεπαγγέλτως στο τέλος κάθε οικονομικού έτους και σε περίπτωση μεταβολής, τότε πρέπει να δηλωθεί στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προστασίας Κύριας Κατοικίας.
Η συνεισφορά του Δημοσίου διακόπτεται εάν ο οφειλέτης καθυστερήσει την καταβολή του ποσού που βαρύνει τον ίδιο, με αποτέλεσμα να θεμελιώνονται δικαιώματα του πιστωτή, ακόμα κι αν αυτά δεν ασκηθούν.
Εάν ο δικαιούχος δεν καταβάλει εγκαίρως το ποσό που βαρύνει τον ίδιο, ο θιγόμενος πιστωτής ενημερώσει την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προστασίας Κύριας Κατοικίας, το αργότερο μέσα σε ένα μήνα.
Η Συνεισφορά Δημοσίου δύναται να αναπροσαρμοστεί σε περίπτωση κατά την οποία επήλθε μεταβολή των εισοδημάτων του οφειλέτη.
Σε περίπτωση που δικαιούται μεγαλύτερης Συνεισφοράς Δημοσίου, μέχρι την αποδοχή της αίτησης για αναπροσαρμογή ο οφειλέτης οφείλει να συνεχίζει να καταβάλλει το ποσό που τον βαρύνει.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ελάμβανε μεγαλύτερο ποσό Συνεισφοράς Δημοσίου, υπολογίζεται το επιπλέον ποσό και συμψηφίζεται με μελλοντικές καταβολές Συνεισφοράς Δημοσίου.

Υποχρεώσεις οφειλέτη
Για όσο χρόνο διαρκεί η Συνεισφορά Δημοσίου, ο οφειλέτης, ο σύζυγος και τα εξαρτώμενα μέλη, πρέπει να συναινούν στη χρησιμοποίηση των δηλωθέντων στοιχείων ανώνυμα. Πρέπει επίσης να συναινούν στη διενέργεια κοινωνικής έρευνας και σε κατ’ οίκον επισκέψεις από αρμόδιους υπαλλήλους, αν απαιτηθεί, για επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.