Ελάτε στην παρέα μας

Ειδήσεις

36 – 72 δόσεις: «Σβήστε» χρέη από 30- 50 ευρώ – Τελευταία ευκαιρία για χιλιάδες οφειλέτες

Δημοσιεύθηκε

στις

Άλλη μια μικρή ανάσα δίνει η κυβέρνηση σε χιλιάδες οφειλέτες προκειμένου να μπουν στη ρύθμιση των 36 και 72 δόσεων, να «σβήσουν» τα χρέη τους και να κάνουν μια νέα αρχή.

Το ενδιαφέρον που υπήρξε έστω και την τελευταία στιγμή άλλαξε τα δεδομένα και η ρύθμιση για φορολογικές υποχρεώσεις που είχε ανασταλεί λόγω της πανδημίας πήρε παράταση έως και τις 26 Ιανουαρίου.
Η εκτίμηση που κυριαρχεί είναι ότι θα αυξηθεί η προσέλευση, που κινείται έως τώρα σε ρηχά νερά, λόγω του ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια και η συγκεκριμένη ρύθμιση αποτελεί «μονόδρομο».
Σύμφωνα με τη νομοθεσία οι οφειλέτες μπορούν να επιλέξουν αποπληρωμή σε 36 άτοκες δόσεις ή σε έως 72 δόσεις με επιτόκιο 2,5%, με ένα σχετικά χαμηλό ποσό σε πολλές περιπτώσεις.

Ειδικότερα, το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ρύθμισης δεν μπορεί να:

  • είναι κατώτερο από 30 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους, συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων, έως 1.000 ευρώ ή,
  • κατώτερο από 50 ευρώ για ρυθμίσεις που αφορούν οφειλών συνολικού ύψους, συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων, άνω των 1.000 ευρώ.

Ωστόσο, ο νόμος είναι ιδιαίτερα αυστηρός σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής δόσης, καθώς επιβάλλεται μηνιαία προσαύξηση 5%, με στόχο να μη δημιουργηθεί μια νέα γενιά «μπαταχτσήδων».
Σε γενικές γραμμές, στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν τα φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες πληγέντες λόγω COVID,  και  φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που εντάχθηκαν στο μηχανισμό ενίσχυσης “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ“. Μπορούν επίσης να μπουν, οφειλέτες με χρέη για τα οποία  έχει χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής λόγω COVID ανεξαρτήτως χρόνου βεβαίωσης και των παραπάνω κριτηρίων.

Αναγκαίο βήμα

Όσοι λοιπόν είναι οφειλέτες, λόγω της πανδημίας έχουν μια ευκαιρία να κάνουν το αναγκαίο βήμα που δε είναι άλλο από την υπαγωγή στη ρύθμιση, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος να βρεθούν σε αδιέξοδο.
Δεν είναι μάλιστα λίγοι αυτοί που επισημαίνουν ότι είναι πολύ δύσκολο να δοθεί και νέα παράταση στη ρύθμιση, γεγονός που καθιστά σαφές ότι η ευκαιρία είναι τώρα, αφού δύσκολα θα εμφανιστεί ξανά στον ορίζοντα.
Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ανοίξει οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ)  και θα παραμείνουν  μάλιστα ανοιχτές έως και τα τέλη του μήνα.

Ποιοι εντάσσονται

Στην ρύθμιση των 72 δόσεων μπορούν να ενταχθούν όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες ή εργοδότες εντάχθηκαν σε πληττόμενους κλάδους ή σε κλάδους που έκλεισαν με κρατική εντολή για υγειονομικούς λόγους.
Πρόκειται για επαγγελματίες, οι οποίοι δημιούργησαν οφειλές από το Μάρτιο του 2020 έως τον Ιούλιο του 2021, οι οποίες αφορούν την περίοδο από τον Φεβρουάριο του 2020 έως τον Ιούνιο του 2021.

Αυτοτελής ρύθμιση

Όσοι θέλουν να βάλουν σε τάξη τα χρέη τους, καλό είναι να ξέρουν ότι η ρύθμιση των 72 δόσεων είναι αυτοτελής από οποιαδήποτε άλλη, γεγονός που σημαίνει ότι δίνεται μια σημαντική ευκαιρία στους οφειλέτες.
Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, η ρύθμιση παρακολουθείται αυτοτελώς, με αποτέλεσμα να μην επηρεάζεται από τη ύπαρξη τρεχουσών οφειλών ή την τήρηση άλλων παράλληλων ρυθμίσεων του ίδιου οφειλέτη.
Στο πλαίσιο αυτό έχει δημιουργηθεί ξεχωριστός ειδικός κωδικός πληρωμής, ο οποίος συνδέεται αποκλειστικά με την συγκεκριμένη ρύθμιση και θα πρέπει να χρησιμοποιείται από τους οφειλέτες για την καταβολή των δόσεων. Ειδικότερα, εάν ένας επιχειρηματίας ενταχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων και παράλληλα έχει ενταχθεί για άλλες οφειλές σε άλλη ρύθμιση (πχ 120 δόσεων), δεν θα χάσει τις 72 δόσεις αν χάσει τις 120 δόσεις.
Η διαβεβαίωση που επίσης υπάρχει είναι ότι δεν θα χάσει κάποιος τη ρύθμιση των 72 δόσεων, αν δεν καταβάλλει τις τρέχουσες εισφορές του, γεγονός που δείχνει και τη σημασία της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας.
Όσον αφορά στις άλλες ρυθμίσεις όπως είναι αυτές για τις 120 δόσεις, τις 100 και τις 12, εξακολουθεί να είναι σε ισχύ, η ρήτρα περί απώλειας μίας ρύθμισης, σε περίπτωση  μη καταβολής των τρεχουσών εισφορών.

Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών

Με τη ρύθμιση, δίνεται η δυνατότητα στους εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες υπαγωγής σε τμηματική καταβολή των ασφαλιστικών τους εισφορών συγκεκριμένων χρονικών περιόδων για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας καταβολής ή αναστολή είσπραξης.
Οι οφειλές των προαναφερόμενων χρονικών περιόδων, μετά τη λήξη της προθεσμίας καταβολής, δύνανται να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής μέχρι και σε εβδομήντα 72 μηνιαίες δόσεις, ως ακολούθως:
Η βασική οφειλή κεφαλαιοποιείται κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και από τον επόμενο μήνα από αυτόν της υπαγωγής η ρύθμιση επιβαρύνεται με επιτόκιο δυόμιση εκατοστιαίων μονάδων (2,5%) ετησίως υπολογιζόμενο.
Από την ημερομηνία υπαγωγής δεν υφίσταται περαιτέρω επιβάρυνση πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και τόκων λόγω μη εκπρόθεσμης καταβολής. Κατ’ εξαίρεση, εάν οι παραπάνω οφειλές υπαχθούν σε σχήμα ρύθμισης έως και 36 μηνιαίων δόσεων σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, δεν επιβαρύνονται με το προαναφερόμενο επιτόκιο.
Το ποσό της μηνιαίας δόσης για τις ρυθμιζόμενες ασφαλιστικές οφειλές, δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 50 ευρώ.

Πεδίο εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας ρύθμισης εντάσσονται κατόπιν υποβολής αιτήματος από τον οφειλέτη διάφορες οφειλές, με στόχο να μπορέσουν οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν μια νέα αρχή.

Ειδικότερα στη ρύθμιση εντάσσονται

  • Οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών, αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, η προθεσμία καταβολής των οποίων παρατάθηκε αρχικά μέχρι την 30ή Απριλίου 2021 και παρατείνεται εκ νέου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021 (αναστολή είσπραξης).
  • Ληξιπρόθεσμες οφειλές πληγέντων εργοδοτών, αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από ασφαλιστικές εισφορές περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου 2020 έως Ιουνίου 2021, οι οποίες δεν είναι ρυθμισμένες, καθώς και τυχόν δόσεις από συμπληρωματική εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προηγούμενων ετών, για τις οποίες είχε χορηγηθεί δυνατότητα παράτασης καταβολής.

Κατ’ εξαίρεση, στις διατάξεις της παρούσας ρύθμισης δύναται να ενταχθούν μετά από επιλογή του οφειλέτη όσες από τις παραπάνω οφειλές έχουν υπαχθεί σε καθεστώς πάγιας ρύθμισης οφειλών από 27/10/2020 έως 12/11/2021.
Η τροποποίηση αφορά εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, στους οποίους επιβλήθηκε το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας οποτεδήποτε το διάστημα από 27/10/2020 έως 31/07/2021.

Υποβολή αίτησης

Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. ενώ στους ήδη πιστοποιημένους χρήστες ή σε όσους εγγραφούν ως χρήστες παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους μέσω διαδικτύου.
Για περιπτώσεις που τυχόν εξαιρούνται από τη πιστοποίηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. η αίτηση, θα υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο. και μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής εξυπηρέτησης πολιτών στον ιστότοπο του e-Ε.Φ.Κ.Α..
Πληγέντες εργοδότες, αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς πάγιας ρύθμισης οφειλών από 27/10/2020 έως 12/11/2021 υποβάλλουν κατ’ εξαίρεση αίτημα στις αρμόδιες υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο. και μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής εξυπηρέτησης πολιτών στον ιστότοπο του e-Ε.Φ.Κ.Α.
Με τον τρόπο αυτό, οι οφειλές μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση πληγέντων από την πανδημία, ενώ αρμόδια όργανα για την έκδοση απόφασης ρύθμισης είναι οι προϊστάμενοι των Περιφερειακών υπηρεσιών του Κ.Ε.Α.Ο. Ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλλει το ποσό της πρώτης δόσης μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα της αίτησης προκειμένου η ρύθμιση του να καταστεί ενεργή.
Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα από τον μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση. Σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης ο οφειλέτης δύναται να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, χωρίς την επιβάρυνση επιτοκίου.

Απώλεια ρύθμισης

Η ρύθμιση χάνεται στην περίπτωση που δεν καταβληθεί ποσό δόσεων που αντιστοιχεί σε δύο (2) δόσεις της ρύθμισης, ενώ η απώλεια της έχει συνέπειες στους οφειλέτες.

Ειδικότερα, η απώλεια της ρύθμισης έχει τα εξής αποτελέσματα:
-την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης,
-τη μετατροπή ως απαιτητού του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής και των προηγούμενων τόκων, πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων,
-την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέσα.

Κέρδη ρύθμισης

Για τους οφειλέτες που εντάσσονται στη ρύθμιση και τηρούν τους όρους της, αναστέλλεται η ποινική δίωξη όπως και η παραγραφή του ποινικού αδικήματος κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών.

Μέσω της ρύθμισης:

  • Αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται.
  • Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.
  • Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί της ακίνητης και κινητής περιουσίας του οφειλέτη.

Για τις κατασχέσεις εις χείρας τρίτων που επιβλήθηκαν έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, το μέτρο της κατάσχεσης αίρεται με την υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση.
Προϋπόθεση είναι η υποβολή σχετικού αιτήματος, και αποδιδόμενα ποσά από κατασχέσεις εις χείρας τρίτων πριν την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος, λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη τρεχουσών δόσεων της ρύθμισης.

Επίσης:
-Η παραγραφή οφειλών, για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, αναστέλλεται και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει 1 έτος από τη λήξη της ρύθμισης.
-Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και υπό την προϋπόθεση τήρησης των όρων του συγκεκριμένου διακανονισμού δύναται να χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας διμηνιαίας ισχύος.
Στις επιχειρήσεις χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για την είσπραξη λογαριασμών δημοσίου έργου. Προϋπόθεση συνιστά η μη ύπαρξη τρεχουσών ή ληξιπρόθεσμων οφειλών για το συγκεκριμένο έργο. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής, χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας με παρακράτηση ποσού ίσου με το ύψος της οφειλής.

«Κωδικός Πληρωμής»

Για την καταβολή των δόσεων και προκειμένου η συγκεκριμένη ρύθμιση να εξυπηρετείται ανεξάρτητα δημιουργήθηκε ο «Κωδικός Πληρωμής» που συνδέεται αποκλειστικά με τη συγκεκριμένη ρύθμιση.
Κατά συνέπεια, οι δόσεις της ρύθμισης του ν. 4821/2021 δε θα καταβάλλονται με τη χρήση Ταυτότητας Οφειλέτη. Ο «Κωδικός Πληρωμής» εμφανίζεται στην εκτύπωση της αίτησης ρύθμισης οφειλών και στην εφαρμογή «Ηλεκτρονική καρτέλα οφειλέτη» και στη συνέχεια “Πληρωμές Οφειλέτη” του μενού των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Κ.Ε.Α.Ο.

 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ