Ελάτε στην παρέα μας

Ειδήσεις

Φορολογικές δηλώσεις 2024: Πώς δηλώνονται τα αναδρομικά

Δημοσιεύθηκε

στις

Τα αναδρομικά προσυμπληρώνονται στους αντίστοιχους κωδικούς και δεν υπάρχει η δυνατότητα συμπλήρωσης ή τροποποίησης άλλου κωδικού.

Ως γνωστόν στις φορολογικές δηλώσεις που υποβάλουμε το 2024 τα εισοδήματα των προηγούμενων ετών πρέπει να δηλωθούν με τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν.

Π.χ. για το φορολογικό έτος 2017 πρέπει να επιλεγεί ως έτος υποβολής δήλωσης το έτος 2018. Στην συνέχεια πρέπει να επιλεγεί «Τροποποιητική δήλωση» και «Δήλωση Αναδρομικών Ε1». Αφού εμφανιστούν οι κωδικοί συμπληρωμένοι με τα νέα ποσά υποβάλλεται οριστικά η δήλωση (εμπρόθεσμα μέχρι 31/12/2024). Η επιλογή της ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης αναδρομικών είναι ενεργή για όσους φορολογούμενους υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση για αναδρομικές αποδοχές από το φορολογικό έτος 2015 κι εφεξής. Σε διαφορετική περίπτωση η δήλωση υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία.

Στη δήλωση αναδρομικών τα ποσά προσυμπληρώνονται στους αντίστοιχους κωδικούς και δεν υπάρχει η δυνατότητα συμπλήρωσης ή τροποποίησης άλλου κωδικού. Φορολογούμενος που επιθυμεί να τροποποιήσει άλλα στοιχεία της δήλωσης πρέπει να υποβάλει ξεχωριστή τροποποιητική φορολογική δήλωση.

Τι συμβαίνει με τα λάθη για τα αναδρομικά

Ωστόσο, τα λάθη δεν πρέπει να φοβίζουν τους φορολογουμένους. Καθώς η εφορία θα επιστρέψει το φόρο εισοδήματος που τυχόν καταβληθεί από φορολογούμενο λόγω πλάνης του ως προς τη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη.

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ με πρόσφατη απόφασή της, συμμορφούμενη με πάγια νομολογία του ΣτΕ σχετική με τις αρχές που διέπουν την τροποποίηση φορολογικών δηλώσεων έχει κρίνει σχετικά.

Η εν λόγω απόφαση αφορούσε σε φορολογουμένη που εισέπραξε αποδοχές λόγω παρελθούσας απασχόλησης και υπέβαλε εκ παραδρομής τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος σε έτος διαφορετικό από αυτό στο οποίο έπρεπε να δηλωθεί το συγκεκριμένο εισόδημα. Στη συνέχεια, αντιλαμβανόμενη το λάθος της, προέβη σε νέα τροποποιητική φορολογική δήλωση καταχωρίζοντας τα ανωτέρω εισοδήματα στο ορθό έτος. Κατά συνέπεια, επιβαρύνθηκε διπλά με φόρο εισοδήματος για το ίδιο εισόδημα λόγω πλάνης.

Κατόπιν άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής από την πλευρά της, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών απεφάνθη ότι δικαιούται επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου, ανατρέποντας έτσι τη δεσμευτικότητα της αρχικώς υποβληθείσας τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης κατά το μέρος που εξέλιπε η σχετική φορολογική υποχρέωση της προσφεύγουσας.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ