Ελάτε στην παρέα μας

Ειδήσεις

Φορολογικές δηλώσεις 2024 – Έτοιμο το Taxisnet

Δημοσιεύθηκε

στις

Μέσα στον μήνα αναμένεται να ανοίξει το Taxisnet για τις φορολογικές δηλώσεις 2024. Για πρώτη φορά για χιλιάδες υπόχρεους οι φορολογικές δηλώσεις στο Taxisnet θα είναι προσυμπληρωμένες συνεπώς, θα είναι «αχρείαστη» και η παρουσία στον λογιστή.

Ένα πρόσθετο «δώρο» που έχει να κάνει με τη χρονική διάρκεια της ισχύς της έκπτωσης 3% που θα συνοδεύει την εφάπαξ πληρωμή του φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2023 προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2523.

Σύμφωνα με την επίμαχη διάταξη, «όταν ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των συμβεβαιούμενωνμε αυτόν οφειλών, έκπτωση 3%».

Αυτό σημαίνει πως η έκπτωση 3% θα ισχύσει και σε περίπτωση παράτασης των φορολογικών δηλώσεων (μετά την 31η Ιουλίου), καθώς η πρώτη δόση θα μεταφερθεί μαζί με την δεύτερη στο τέλος του Αυγούστου 2024. Με απλά λόγια, και όσοι πληρώσουν εφάπαξ το φόρο στο τέλος του Αυγούστου 2024 θα λάβουν την έκπτωση του 3%.

Για παράδειγμα, φορολογούμενος με χρεωστικό εκκαθαριστικό που θα πρέπει να πληρώσει φόρο 1.000 ευρώ. Εφόσον δεν πληρώσει το φόρο αυτό έως τις 31 Ιουλίου, αλλά τον καταβάλει εφάπαξ στις 30 Αυγούστου, κάνοντας χρήση πιθανής παράτασης, θα καταβάλει τελικά στην εφορία 970 ευρώ φόρο, διότι θα ευνοηθεί από την έκπτωση του 3% που θα εξακολουθήσει να ισχύει.

Σε 8 δόσεις η πληρωμή του φόρους εισοδήματος

Σύμφωνα με την ίδια τροπολογία, η καταβολή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2023, πραγματοποιείται σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την 31η Ιουλίου 2024 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά επόμενων μηνών. Αν η καταληκτική προθεσμία υποβολής της δήλωσης παρατείνεται σε ημερομηνία μεταγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας καταβολής της πρώτης δόσης, οι δύο πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της δεύτερης δόσης.

Η καταβολή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2023, που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, γίνεται σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2024 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε επόμενων μηνών.

Η καταβολή του φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2023, με εξαίρεση τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, που έχουν λυθεί ή έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, πραγματοποιείται σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, και οι υπόλοιπες επτά μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά επόμενων μηνών. Αν η καταληκτική προθεσμία υποβολής της δήλωσης παρατείνεται σε ημερομηνία μεταγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας καταβολής της πρώτης δόσης, οι δύο πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία καταβολής της δεύτερης δόσης.

Λυμένα χέρια

Λυμένα τα χέρια θα έχουν συνταξιούχοι και μισθωτοί όσον αφορά την φορολογικές δηλώσεις καθώς αυτές θα είναι προσυμπληρωμένες.

Με τη διεύρυνση της ψηφιακής λειτουργικότητας, καθίσταται πλέον δυνατή η αυτόματη σύνθεση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και η απευθείας υποβολή της, επιτυγχάνοντας ταχύτερη βεβαίωση και είσπραξη φόρων και μείωση του βάρους συμμόρφωσης των υποχρέων. Πρακτικά, μισθωτοί και συνταξιούχοι που δεν έχουν άλλη πηγή εισοδήματος, δεν θα απαιτείται καν να υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις, αφού το εισόδημά τους θα είναι γνωστό στην ΑΑ∆Ε και ο προσδιορισμός της φορολογικής τους υποχρέωσης θα γίνεται αυτόματα.

Οι υπόλοιπες αλλαγές στη φορολογία:

  • Εισάγεται η ψηφιακή – ηλεκτρονική επικοινωνία της φορολογικής διοίκησης με τον φορολογούμενο ως προς την κοινοποίηση πράξεων, λοιπών εγγράφων και αρχείων, η οποία παρέχει και το πλεονέκτημα της ακριβούς αποτύπωσης των συναλλαγών αυτών, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αμφισβητηθούν δικαστικά ο χρόνος, η μορφή και το περιεχόμενο της επικοινωνίας.
  • Οι επιτηδευματίες και επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία απαλλάσσονται της υποχρέωσης προσκόμισης φορολογικών αρχείων, βιβλίων και στοιχείων προς έλεγχο, καθώς εφαρμόζεται πλέον καθολικά η διαβίβαση των στοιχείων αυτών μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA.
  • Προσδιορίζονται με σαφήνεια οι έννοιες του μερικού, πλήρους και απομακρυσμένου ελέγχου και των αντίστοιχων εντολών και συσχετίζεται το εύρος της εντολής ελέγχου με την έκθεση ελέγχου και ορίζεται η μέγιστη διάρκεια του φορολογικού ελέγχου. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι ελεγκτές θα πρέπει να ολοκληρώνουν τον έλεγχο σε διάστημα ενός έτους και υπό προϋποθέσεις θα δίνεται παράταση. Με τη επιβολή μέγιστης διάρκειας επιτυγχάνεται η ταχύτερη επίλυση των φορολογικών υποθέσεων, καθώς και η αύξηση των εσόδων από τους ελέγχους.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ