Ελάτε στην παρέα μας

Ειδήσεις

Ανοίγει ξανά το myBusinessSupport για τις Επιστρεπτέες προκαταβολές – Μέχρι πότε οι διορθώσεις

Δημοσιεύθηκε

στις

Ανάσα ρευστότητας θα πάρουν χιλιάδες επιχειρήσεις οι οποίες κινδυνεύουν να κληθούν να επιστρέψουν το σύνολο της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Με δεδομένο ότι πολλές επιχειρήσεις βρέθηκαν να μην έχουν τηρήσει τη ρήτρα απασχόλησης, εξαιτίας κυρίως ελλιπούς ενημέρωσης, τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας, δίνουν δεύτερη ευκαιρία σε δεν κατάφεραν να τηρήσουν το μέσο όρο των εργαζόμενων, υπό την προϋπόθεση ότι έχει τηρηθεί η διατήρηση του αριθμού των εργαζόμενων με διαφορά μόλις μιας μονάδας.

Ταυτόχρονα παράταση παίρνει και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών, προκειμένου να έχουν περιθώριο να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους και όσοι θεώρησαν ότι δεν τήρησαν τους όρους και θα έχαναν την επιστρεπτέα.

Όσοι δεν καταφέρουν και αυτή τη φορά να περάσουν τον έλεγχο, θα κληθούν να καταβάλουν ως αχρεωστήτως καταβληθέν ολόκληρο το ποσό της ενίσχυσης, εφάπαξ μέχρι 31 Ιανουαρίου 2023, μαζί και με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Από τα μεγαλύτερα ζητήματα που ακόμα ζητούν λύση είναι οι λήξεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου εμφανίζονται σαν απολύσεις

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση:

  • 1.Παρατείνεται έως τις 31 Ιανουαρίου 2023, η επιστροφή του συνόλου της επιστρεπτέας προκαταβολής.
  • 2.Παρατείνεται έως τις 30 Δεκεμβρίου 2022 η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για όσες επιχειρήσεις – δικαιούχους δεν έχουν ακόμη υποβάλει πλήρως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη λήψη ενισχύσεων μέσω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής. Οσες δεν το πράξουν θα κληθούν επίσης να επιστρέψουν το σύνολο του ποσού.
  • 3.Για το κριτήριο χορήγησης της ενίσχυσης της Επιστρεπτέας Προκαταβολής που αφορά στη διατήρηση του μέσου όρου του αριθμού των εργαζομένων, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, πλέον θα λαμβάνεται υπόψη ότι έχει τηρηθεί η υποχρέωση διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων εφόσον η διαφορά του μέσου όρου εργαζομένων κατά τους μήνες υποχρέωσης διατήρησης διαφέρει κατά λιγότερο από μία μονάδα (έναντι του μηδενός που ίσχυε ως τώρα) σε σχέση με τον αρχικό αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση. Με αυτόν τον τρόπο, εάν, για παράδειγμα, μία επιχείρηση κατήγγειλε τη σύμβαση ενός εργαζομένου έναν μήνα, αλλά προσέλαβε άλλο εργαζόμενο τον επόμενο μήνα, θα θεωρείται ότι πληροί το κριτήριο διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων. Για τις περιπτώσεις που βεβαιώθηκαν ποσά προς επιστροφή θα διαγραφούν τα ποσά και θα επαναβεβαιωθούν, με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους υπόλοιπους ωφελούμενους.
  • 4. Εφόσον έχουν υποβληθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι και 23 Σεπτεμβρίου 2022 και έχουν τηρηθεί οι όροι διατήρησης του προσωπικού, παρέχεται η έκπτωση 15% στην περίπτωση που καταβληθεί το ποσό εφάπαξ.

Υπενθυμίζεται ότι με σχετικό email η ΑΑΔΕ είχε ζητήσει την επιστροφή του συνόλου της επιστρεπτέας προκαταβολής και μάλιστα εφάπαξ και εντόκως, από 20.000 επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Με βάση το νομοθετικό καθεστώς που ίσχυε πριν τις αλλαγές, σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από τη φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων η υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης ή υποβολή ψευδών στοιχείων τότε είναι άμεσα απαιτητό το σύνολο της ενίσχυσης στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν είναι δικαιούχος ή δεν τήρησε τους όρους.

Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα όρια μεγέθους που δηλώθηκαν στην αίτηση χορήγησης της επιστρεπτέας προκαταβολής, εντός της προθεσμίας. Επίσης αν η επιχείρηση είναι δικαιούχος μικρότερου ποσού από το χορηγηθέν θα κληθεί να επιστρέψει στο κράτος το υπερβάλλον ποσό της ενίσχυσης με το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ