Πρόσκληση συμμετοχής στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης από τον Δήμο Γαλατσίου

0

Πρόσκληση για εγγραφή δημοτών στον ειδικό κατάλογο για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, εξέθεσε ο Δήμος Γαλατσίου στην ιστοσελίδα του.

Ειδικότερα, η πρόσκληση για εγγραφή στον ειδικό κατάλογο από τους ενδιαφερόμενους γίνεται στα πλαίσια συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ).

Όποιος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει παρακαλείται να αποστείλει τη δήλωση συμμετοχής του με κάθε πρόσφορο μέσο (email: [email protected], τηλ. 2132055374, ώρες 7:30 – 15:00, fax: 2102918120, υπόψη του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, με υπεύθυνη την κ. Καρούση), μέχρι την Πέμπτη 24-10-2019 και ώρα 15:00.

Εναλλακτικά μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα αίτησης που υπάρχει στο site του Δήμου Γαλατσίου.

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.