Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας: Πρόσκληση συμμετοχής σε πρόγραμμα κατάρτισης για εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα

0

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων καιδεξιοτήτων μισθωτών οικονομολόγων σε τομείς προτεραιότητας του ιδιωτικού τομέα».

Αντικείμενο της πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων σε εργαζόμενους του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται. Η συγχρηματοδότηση έχει γίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο(ΕΚΤ)) και την Ελλάδα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μια ηλεκτρονική αίτηση. Κάθε αίτηση χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό Κωδικό Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΣ), ενώ η υποβολή γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 024.oe-e.gr.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ενδιαφερομένων έχει ξεκινήσει από τις 17/02/2020 και λήγει στις 20/03/2020 και ώρα 23:59:59, και το ίδιο ισχύει και για την προθεσμία παραλαβής από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας των δικαιολογητικών που πιστοποιούν τα όσα δηλώθηκαν στην ηλεκτρονική αίτηση.

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.