Ελάτε στην παρέα μας

Πειραιά

Για πρώτη φορά υλοποιείται Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών για όλο τον Πειραιά

Δημοσιεύθηκε

στις

Το «πράσινο» φως για την εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών για ολόκληρο  το Δήμο Πειραιά, το οποίο θα προσεγγίζει για πρώτη φορά με ολιστικό τρόπο τα έντονα κυκλοφοριακά ζητήματα της πόλης, δόθηκε μετά την υπογραφή της σχετικής απόφασης από τον Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη, παρουσία και του Δημάρχου Πειραιά Γ. Μώραλη.

Η χρηματοδότηση του Στρατηγικού Σχεδίου ύψους περίπου 800.000 ευρώ θα γίνει από  την Περιφέρεια Αττικής, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττική 2014-2020, κατόπιν της έγκρισης της σχετικής πρότασης που υποβλήθηκε από τον Δήμο Πειραιά.

Κατά τη σχετική συνάντηση του Γ. Πατούλη με τον Δήμαρχο Πειραιά, παραβρέθηκαν επίσης η Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Σ. Αντωνάκου και ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πειραιά Δ. Καρύδης.

Στο πλαίσιο  του Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών Πειραιά θα καθορίζονται μέτρα που απορρέουν από στρατηγικούς στόχους της βιώσιμης κινητικότητας, της μείωσης ρύπων και θορύβου, κλπ και θα γίνει μία εστιασμένη ανάλυση των τρόπων μεταφοράς στη μητροπολιτική περιοχή του Πειραιά, που θα προσομειώσει τον τρόπο με τον οποίο η υπάρχουσα και η μελλοντική ζήτηση μετακινήσεων μπορούν να ικανοποιηθούν επαρκώς, μέσω μίας σειράς παρεμβάσεων και λύσεων.

 

Βασικοί άξονες του Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών Πειραιά

Ειδικότερα το Σχέδιο αυτό θα καλύπτει τομείς όπως:

α) Μετακινήσεις και κυκλοφορία από/ προς τα κύρια σημεία δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένου του κέντρου της πόλης και του λιμανιού

β) Μετακίνηση και κυκλοφορία επιβατών/ πεζών μεταξύ μεγάλων κόμβων μεταφοράς, όπως το μετρό, το τραμ, οι αστικές συγκοινωνίες λεωφορείων, ο προαστιακός σιδηρόδρομος, το τρένο, το λιμάνι και το κέντρο της πόλης

γ) Πρόσβαση και κινητικότητα στην κεντρική περιοχή με όλους τους τρόπους, μέσω ανακατανομής του χώρου, σύμφωνα με τις αρχές βελτίωσης της ποιότητας ζωής και τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις

δ) Χρήση ενός μοντέλου πολυτροπικών μεταφορών που θα επιτρέψει την αξιολόγηση συγκεκριμένων μέτρων, σε σχέση με βασικούς στόχους (οικονομική αποδοτικότητα, περιβαλλοντικές επιπτώσεις, προσβασιμότητα, κοινωνική ένταξη, ασφάλεια και ποιότητα του τοπικού περιβάλλοντος)

ε) Προώθηση όλων των μέσων βιώσιμης κινητικότητας στον Δήμο Πειραιά, με έμφαση στην αστική αναβάθμιση/ αναζωογόνηση, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην ανάσχεση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Επιπρόσθετα θα αναπτύξει μια σειρά προτάσεων ώστε να συμπεριλάβει τις ανάγκες κινητικότητας σε τοπικό επίπεδο, με έμφαση στην ήπια κινητικότητα (την προσβασιμότητα, το περπάτημα και το ποδήλατο), ικανοποιώντας και τις ανάγκες κινητικότητας του τοπικού πληθυσμού. Ένα βασικό χαρακτηριστικό του Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών θα είναι η χρήση λεπτομερών αναλυτικών μεθόδων (κυκλοφοριακό μοντέλο), αφενός για την κατανόηση των συγκρούσεων στη ζήτηση για μετακινήσεις και αφετέρου για την ανάπτυξη/ αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων και μέτρων.

Επισημαίνεται πως το Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών για την περιοχή του Πειραιά θα είναι σε συνέργεια με το υπό σύνταξη Περιφερειακό Σχέδιο του ΟΑΣΑ, το εγκεκριμένο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής και το προς ολοκλήρωση ΣΒΑΚ Πειραιά, αντλώντας από αυτά πληροφορίες στρατηγικού επιπέδου που θα τις χρησιμοποιήσει για να βελτιώσει τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στην τοπική κλίμακα, παρέχοντας σαφή κατανόηση των (συχνά) αντικρουόμενων αναγκών του στρατηγικού και τοπικού επιπέδου.

Το Σχέδιο θα αποτελείται από 2 Υποέργα:

Υποέργο 1: Παροχή υπηρεσίας για την βελτίωση της προσβασιμότητας στην κεντρική περιοχή του Πειραιά και

Υποέργο 2: Μελέτη κυκλοφορίας και στάθμευσης του Δήμου Πειραιά.

 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ