Ελάτε στην παρέα μας

Παλλήνης

Πώς διαμορφώνεται το επιτελείο των Αντιδημάρχων στο Δήμο Παλλήνης

Δημοσιεύθηκε

στις

Στον ορισμό των Αντιδημάρχων και των αρμοδιοτήτων τους για την τρέχουσα δημοτική περίοδο προχώρησε ο Δήμαρχος Παλλήνης, Θανάσης Ζούτσος.

Σύμφωνα με την Απόφαση, ορίζονται Αντιδήμαρχοι οι:

  • Δημήτρης Καρράς, με θητεία από 1-9-2022 έως 31-12-2023 και αρμοδιότητες:

Εποπτεία Υπηρεσιών Καθαριότητας – Πολιτική Προστασία – Εποπτεία Υπηρεσιών Συντήρησης Οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και Δημοτικών Εγκαταστάσεων – Εποπτεία Υπηρεσιών Δημοτικού Φωτισμού – Εποπτεία συντήρησης και αναβάθμισης αστικού εξοπλισμού εν γένει – Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

Επιπλέον, αναλαμβάνει κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Παλλήνης: Εποπτεία της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα – Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού των κτηρίων της δημοτικής ενότητας – Υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας – Συνεργασία με τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου για την επίλυση των προβλημάτων της.

  • Φώτης Αβαρκιώτης, με θητεία από 1-9-2022 έως 31-12-2023 και

αρμοδιότητες:

Εποπτεία κατασκευής και συντήρησης έργων ύδρευσης και αποχέτευσης ομβρίων σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες – Εποπτεία διαδικασιών βεβαίωσης και είσπραξης οφειλών ύδρευσης σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες – Συντονισμός και εποπτεία Τεχνικού Συνεργείου ύδρευσης (αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης), καλής λειτουργίας αντλιοστασίων και δεξαμενών – Εποπτεία λειτουργίας λαϊκών αγορών – Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

Επιπλέον, αναλαμβάνει κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Ανθούσας: Εποπτεία της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα – Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού των κτηρίων της δημοτικής ενότητας – Υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας – Συνεργασία με τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου για την επίλυση των προβλημάτων της.

  • Δημήτρης Μπαξεβάνης, με θητεία από 1-9-2021 έως 31-12-2022 και αρμοδιότητες:

Παρακολούθηση κατασκευής έργων φυσικού αερίου – Διαδικασίες βεβαίωσης και είσπραξης οφειλών αποχέτευσης ακαθάρτων σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες – Παρακολούθηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Παλλήνης και της Εταιρείας Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.) για την κατασκευή του δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων σε οικισμούς Α’ προτεραιότητας της οδηγίας 91/271 ΕΟΚ – Ειδικών θεμάτων Διαχείρισης των Δικτύων Ύδρευσης, των Δημοτικών Κοινοτήτων Ανθούσας, Γέρακα και Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης – Συντονισμός θεμάτων Δημόσιας Συγκοινωνίας – Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

  • Βασίλης Δημητριάδης, με θητεία από 1-9-2021 έως 31-12-2022 με αρμοδιότητες:

Συντονισμός και εποπτεία της λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες – Ψηφιακή Πολιτική και Καινοτόμες Υπηρεσίες – Διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Εξυπηρέτηση του πολίτη – Εποπτεία λειτουργίας και συντήρησης παιδικών χαρών και των εγκαταστάσεών τους – Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

  • Διονυσία Κουκουβάου με θητεία από 1-9-2022 έως 31-12-2023 και αρμοδιότητες:

Εποπτεία υπηρεσιών συντήρησης και ανάπτυξης πρασίνου – Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

  • Καλλιόπη Ζινέλη με θητεία από 1-9-2022 έως 31-12-2023 και αρμοδιότητες:

Σχεδιασμός, συντονισμός και εποπτεία των δράσεων Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Δήμου Παλλήνης καθώς και εφαρμογής των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Πολιτικής εν γένει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες – Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 28152/01.09.2021 Απόφαση Δημάρχου (Α.Δ.Α.: ΩΜΓ2ΩΞΚ-Α58) περί «ορισμού Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του»

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες του, ασκεί ο Δήμαρχος. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Καρρά Δημητρίου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Τσιτζικάκη Ασπασία. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Αβαρκιώτη Φώτιου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δημητριάδης Βασίλειος.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Καρράς Δημήτριος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, όταν δε απουσιάζει ή κωλύεται και αυτός, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Μπαξεβάνη Δημήτριο.

 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ