Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα του Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη

0

Ο Δήμος Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη.

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Νίκαιας -Αγ. Ι. Ρέντη θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας. Ακόμα, μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

1 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) 50 ώρες

2 Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή 25 ώρες

3 Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social media) 25 ώρες

4 Δημιουργία Ιστοσελίδας 50 ώρες

5 Βασικά Αγγλικά Α1 50 ώρες

6 Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1) 25 ώρες

7 Βασικά Ιταλικά Α1 50 ώρες

8 Βασικά Ιταλικά Α2 50 ώρες

9 Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25 ώρες

10 Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κλπ.) – 25 ώρες

11 Εκπαίδευση Μεταναστών Επίπεδο Α1: Απευθύνεται σε αρχάριους ή ψευδοαρχάριους (όσοι δεν έχουν κατακτήσει όλες τις γλωσσικές δεξιότητες της ελληνικής γλώσσας) υποψηφίους 125 ώρες

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο:

  • Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη

Τηλ. : 213 2075 334, 335

Ταχ. Διεύθυνση: Γρεβενών 5-7 (Παλαιό Δημαρχείο Νίκαιας, 2ος όροφος, Τμήμα Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης)

 

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.