25 θέσεις εργασίας στη Δημοτική Κατασκήνωση της Νέας Ιωνίας

0

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τρεις μήνες για τις ανάγκες της Δημοτικής Κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι ανακοίνωσε ο Δήμος Νέας Ιωνίας.

Οι προσλήψεις αφορούν στις ακόλουθες ειδικότητες:

 • ΠΕ Παιδίατρος: 1 εργαζόμενος

 • ΠΕ Νοσηλευτής/ τρια: 1 εργαζόμενος

 • ΠΕ Παιδαγωγός (αποδεκτός τίτλος: πτυχίο φιλολογίας ή Ελληνικής Φιλολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής): 1 εργαζόμενος

 • ΠΕ Παιδαγωγός: 1 εργαζόμενος

 • ΠΕ Ναυαγοσώστης: 1 εργαζόμενος

 • ΔΕ Μάγειρας: 1 εργαζόμενος

 • ΔΕ Βοηθός Μάγειρα: 2 εργαζόμενοι

 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης: 1 εργαζόμενος

 • ΔΕ Υδραυλικός: 1 εργαζόμενος

 • ΔΕ Οδηγός: 1 εργαζόμενος

 • ΔΕ Αποθηκάριος: 1 εργαζόμενος

 • ΥΕ Λαντζέριδες/ρισσες – Τραπεζοκόμοι: 5 εργαζόμενοι

 • ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων: 3 εργαζόμενοι

 • ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας: 5 εργαζόμενοι

Οι υποψήφιοι μπορούννα αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις Υπεύθυνες ∆ηλώσεις, στο ∆ημαρχείο ή στην ιστοσελίδα του ∆ήμου www.neaionia.gr.

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.