Οριστική απόφαση απευθείας αγοράς των οικοπέδων ιδιοκτησίας Λαμπάκη – Κουμπούρη

0

Με 13 θέματα στην ημερήσια διάταξή του θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο Μεταμόρφωσης την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020, στις 19:00, στον πρώτο όροφο του δημαρχείου της πόλης.
Αναλυτικά, η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής:

Θέματα – Εισηγητής
1. Καθορισμός πενθήμερης εργασίας από Τρίτη μέχρι και το Σάββατο, καθιερωμένης ως μη εργάσιμης ημέρας της Δευτέρας των Τμημάτων Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και Συντήρησης και Διαχείρισης οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Περιβάλλοντος – Διεύθυνσης Καθαριότητας και Περιβάλλοντος.
2. Οριστική απόφαση απευθείας αγοράς του Ο.Τ. 393Α (ήτοι 2 οικοπέδων ιδιοκτησίας Λαμπάκη -Κουμπούρη) ως μοναδικό – Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου.
3. Συμπληρωματική κατανομή από τους Κ.Α.Π. έτους 2019 στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου – Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.
4. Έγκριση Προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κοινωνικής Εργασίας έτους 2020 – Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας.
5. Εκποίηση Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής – Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
6. Παραχώρηση Σχολικών χώρων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας, σε συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, Πολιτιστικούς και Αθλητικούς Συλλόγους – Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.
7. Καθορισμός αριθμού θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2020 – Επιτροπή Ποιότητάς Ζωής.
8. Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων (άρθρο 7 παρ. 1 του Π.Δ. 270/81) για το έτος 2020 – Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
9. Ορισμός μελών επιτροπής καταστροφής κινητών πραγμάτων (άρθρο 199 παρ. 6 του Ν. 3463/06) για το έτος 2020 – Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
10. Ορισμός μελών επιτροπής καθορισμού τιμήματος για απευθείας εκποίηση ακινήτων του Δήμου( άρθρο 186 παρ. 5 του Ν. 3463/06) για το έτος 2020 – Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
11. Ορισμός μελών επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου (άρθρο 1 παρ. 1 του Π.Δ. 270/81) για το έτος 2020 – Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
12. Ορισμός μελών Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2020 – Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
13. Συγκρότηση Οργάνου για τη σφράγιση -αποσφράγιση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και επίσης και την εκτέλεση διοικητικών πράξεων των καταστημάτων και επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του Δήμου Μεταμόρφωσης για το έτος 2020 – Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.