Επισκευή – αποκατάσταση του παλαιού Ι. Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος

0

Συνεδρίαση με «δυνατά» θέματα είναι αυτή που θα γίνει την Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2018, στις 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου Μεταμόρφωσης, στον πρώτο όροφο του δημαρχείου.

Ανάμεσα στα 26 θέματα, ξεχωρίζουν αυτά που αφορούν στον παλαιό Ι. Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και η αποχώρηση από τον ΣΥΝΠΑ.

Αναλυτικά, η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής:

Α/Α Θέματα Εισηγητής
1. Ακύρωση της 25/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και επισκευή – αποκατάσταση του παλαιού Ι. Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
2. Εκλογή εκπροσώπων της Π.Ε.Δ. Αττικής. Αυτοτελές Γραφείο -Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (Π.Ε.Δ.Α.)
3. Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεταμόρφωσης. Δημοτική Κοινωφελής
Επιχείρηση
4. Παροχή υπηρεσίας Transaction Banking Payments & Cash Management “Bank in office” στο Δήμο Μεταμόρφωσης -Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
5. Παροχή υπηρεσιών αποδοχής καρτών μέσω τερματικών POS ορισμός υπεύθυνου υπογραφής σύμβασης με την Τράπεζα – Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
6. Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών, έτους 2019 για το πρώτο τρίμηνο – Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
7. Αποχώρηση του Δήμου Μεταμόρφωσης από το «ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Της ΠΑΡΝΗΘΑΣ» (ΣΥΝ-ΠΑ) Νομική Υπηρεσία
8. Παραχώρηση ή μη δεύτερου οικογενειακού τάφου – Διεύθυνση Καθαριότητας & Περιβάλλοντος
9. Έγκριση παράτασης της λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Μεταμόρφωσης και επέκτασής του – Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας
10. Έγκριση σχεδίου τροποποιημένης ΑΥΙΜ (απόφασης υλοποίησης με ιδία μέσα), για την υλοποίηση, υποέργου (Α/Α) «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Μεταμόρφωσης», της πράξης «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Μεταμόρφωσης», ΟΠΣ (MIS) 5002522 – Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας
11. Έγκριση συνοδού για το σχολικό έτος 2019-2020, για νήπιο που φοιτά στους Δημοτικούς Παιδικού Σταθμούς του Δήμου Μεταμόρφωσης – Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας
12. Έγκριση μελέτης και επιλογής διαδικασίας δημοπράτησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ (λακκούβες 2019)» – Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
13. Έγκριση μελέτης και επιλογής διαδικασίας δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 2019» – Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
14 Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ «ΟΔΟ 1.17» – Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών
15 Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ Διεύθυνση Τεχνικών ΟΔΩΝ ΣΚΟΥΦΑ, ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ & ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ» Υπηρεσιών
16. Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 1/18» – Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών
17. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 41/2019 ΑΔΣ, ως προς την «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙΣΗ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» καθώς επίσης και την εκτέλεση διοικητικών πράξεων των καταστημάτων και
επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του Δήμου Μεταμόρφωσης, για το έτος 2019 – Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
18. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 131/2019 ΑΔΣ, ως προς την συγκρότηση Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων, για το έτος 2019 – Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
19. Μονοδρόμηση των οδών ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΨΥΧΑΡΗ και ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ, έξω από το 6ο Δημοτικό σχολείο, τοποθέτηση κατάλληλης κατακόρυφης σήμανσης και εκ νέου διαγράμμιση των υφιστάμενων διαβάσεων – Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής
20. Αίτημα τοποθέτησης κολωνακίων επί της οδού ΟΔΥΣΣΕΩΣ στην είσοδο του υπόγειου χώρου στάθμευσης της πολυκατοικίας που βρίσκεται επί της οδού ΧΛΟΗΣ 30 και ΟΔΥΣΣΕΩΣ – Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
21. Αίτημα παραχώρησης θέσεως στάθμευσης και αίτημα δέσμευσης θέσης στάθμευσης για φορτοεκφορτώσεις επί της οδού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 33 – Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
22. Αίτηση της επιχείρησης “IMAGINE YOUR DAY” για την παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης για φορτοεκφορτώσεις επί της οδού Φ. ΓΚΙΝΟΣΑΤΗ 70 – Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
23. Αίτηση της επιχείρησης ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΣ ΜΙΚΕΛΗΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ Ε.Ε. για την παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης για φορτοεκφορτώσεις επί της οδού Φ. ΓΚΙΝΟΣΑΤΗ 97 – Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
24. Αίτημα απομάκρυνσης της σήμανσης για την απαγόρευση διέλευσης φορτηγών από την οδό ΛΗΘΗΣ – Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
25. Απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ και τοποθέτηση καθρέπτη επί της οδού ΠΕΥΚΩΝ στην συμβολή της με την οδό ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ – Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
26. Ακύρωση της υπ΄αριθμ. 197/16 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου & υποβολή αίτησης χρηματοδότησης με τίτλο «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων στην Αττική & Πελοπόννησο», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 14 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον &; Αειφόρος Ανάπτυξη».

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.