Πρόσληψη 12 ατόμων για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας

0

Ο Δήμος Λαυρεωτικής ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων με σύμβαση εργασίας 3 μηνών, για την ειδικότητα: Εργάτες Πυροπροστασίας – Πυρασφάλειας.

Για την παραπάνω ειδικότητα δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα, ενώ τα γενικά προσόντα των υποψηφίων είναι τα παρακάτω:

  • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18 έως 65 ετών.

  • Να έχουν την υγεία και τη φυσική κατάσταση, που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

  • Να μην έχουν απολυθεί από το δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ του δημοσίου τομέα για πειθαρχικούς λόγους.

  • Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Λαυρεωτικής από τις 24.05.2018 μέχρι και τις 31.05.2018, για να καταθέσουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.