“DIRECT” Φίλανδρου «ΖΑΛΙΖΕΙ» τη δημοτική αρχή του Νίκου Μπάμπαλου

0

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ LED ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μετά την τροποποίηση της Διακήρυξης, από τις 26 αρχικά ενδιαφερόμενες εταιρείες , κατέθεσαν προσφορές μόνο δύο (2)!

Πέρασε μόλις ένας μήνας από το δημοτικό συμβούλιο Ηρακλείου Αττικής της 18ης Δεκεμβρίου όπου ήρθε θέμα για ακύρωση, του μεγαλύτερου στα χρονικά του δήμου διαγωνισμού προμήθειας περίπου 2.000.000 ευρώ, με τίτλο «Συνολική παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό», από μερίδα συμβούλων της αντιπολίτευσης και τον ανεξαρτητοποιηθέντα δημοτικό σύμβουλο, Γιάννη Φίλανδρο.
Τη βραδιά εκείνη και εφόσον με την πλειοψηφία της διοίκησης το θέμα ακύρωσης διαγωνισμού απορρίφθηκε, ο Δήμαρχος Νίκος Μπάμπαλος αλλά και οι στενοί του συνεργάτες έδειχναν την ικανοποίησή τους ότι «αποστόμωσαν» τον δημοτικό σύμβουλο και ότι το θέμα πήγε στο συρτάρι.
Ο Γιάννης Φίλανδρος όμως αναμένοντας να καθίσει η σκόνη από την απόρριψη του θέματος αλλά και να περάσουν οι γιορτές, επανήλθε δυναμικά δίνοντας απλόχερα τα στοιχεία στη δημοσιότητα.
Η καταγγελία εκθέτει ανεπανόρθωτα το δήμαρχο Νίκο Μπάμπαλο φέρνοντάς τον προ των ευθυνών του, διότι σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα οι πολίτες του Ηρακλείου δεν απολαμβάνουν χαμηλό κόστος φωτισμού νέας γενιάς πράγμα που οι περισσότεροι δήμοι έχουν υλοποιήσει, ενώ έχει επιβαρυνθεί ο δήμος για την προμήθεια αυτή με δανεισμό. Να σημειωθεί ότι το Ηράκλειο έχει από τα πιο υψηλά δημοτικά τέλη στην Αττική, καθώς στο Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων είναι πρωταθλητής.
Το σημαντικό είναι ότι, γίνεται λόγος για παρέμβαση στο διαγωνισμό, όπου από το ενδιαφέρον των 26 εταιρειών τελικά δήλωσαν συμμετοχή μόνο δύο (2).
Το «έργο» όμως δεν τελειώνει εδώ αλλά στη συνέχεια είχαμε, α) προσφυγή από συμμετέχουσα εταιρία στην Ανεξάρτητη Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών, β) παρέμβαση υπέρ της Μελέτης του Μηχανικού του δήμου από άλλες έξι εταιρείες, γ) παρακάμφθηκε η γνωμοδότηση του μηχανολόγου μηχανικού της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου, δ) έγινε έκτακτη Οικονομική Επιτροπή όπου τροποποίησε τη Διακήρυξη ώστε να γίνει δεκτή η προσφυγή της εταιρείας, όπου στο τέλος η διοίκηση επικαλείται γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του δήμου άρα προχωρά ατάραχη στη διαδικασία με νομικό περιεχόμενο της τροποποίησης, ενώ θα έπρεπε αυτή να έχει τεχνικό χαρακτήρα.
Τελικά, γίνεται λόγος από το Γιάννη Φίλανδρο για διαφάνεια αλλά και ευθύνη που έχει ο καθένας με την ψήφο του. Όλη αυτή η διαδικασία σαφώς εκθέτει το δήμαρχο Νίκο Μπάμπαλο διότι θα πρέπει δημόσια να απαντήσει για πιο λόγο με τις κινήσεις του, μείωσε το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων εταιρειών, αν ήταν προς όφελος των πολιτών και για ποιο πολιτικό λόγο «έδιωξε» 24 εταιρείες από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

Η καταγγελία του κ. Φίλανδρου έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Μη τήρηση προβλεπομένων διαδικασιών στην προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED
– Προϋπολογισμός Προμήθειας: 1.898.262 ευρώ (ένα εκατομμύριο οκτακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες διακόσια εξήντα δύο ευρώ).

Ο Δήμος Ηρακλείου αποφάσισε την αλλαγή του συνόλου των λαμπτήρων του δημοτικού φωτισμού, με την προμήθεια λαμπτήρων τύπου –LED-, προϋπολογισμού 1.898.262 ευρώ. Πρόκειται για κίνηση προς θετική κατεύθυνση. Ίσως η μεγαλύτερη προμήθεια κινητού εξοπλισμού στην οποία έχει προβεί ο Δήμος στην ιστορία του. Γι’ αυτό άλλωστε ο Δήμος προσέφυγε σε δανεισμό, ειδικά για την συγκεκριμένη προμήθεια. Τόσο όμως το κόστος της προμήθειας, όσο και η τεχνική εξειδίκευσή της επιβάλλουν την πιστή τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και την μέγιστη δυνατή διαφάνεια.

Επιγραμματικά, έχουν συμβεί τα εξής:
Αρχικά εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό 26 εταιρείες.
Μία από αυτές προσέφυγε στην Ανεξάρτητη Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καταβάλλοντας μάλιστα για έκδοση του προβλεπόμενου παραβόλου το ποσό των 7.655 ευρώ, ζητώντας την τροποποίηση της διακήρυξης (και συνακόλουθα της περιεχόμενης σε αυτήν τεχνικής μελέτης), ως προς τον τύπο του καλύμματος των φωτιστικών (από γυαλί συγκεκριμένου τύπου που όριζε η μελέτη, ως βέλτιστο υλικό, ζητούσε να προστεθεί και συγκεκριμένου τύπου πολυκαρμπονικό).
Αντιθέτως, άλλες έξι εταιρείες έκαναν Παρέμβαση υπέρ της Μελέτης του Μηχανικού και υπερθεμάτιζαν για την ορθότητα αυτής (ως προς την πρόβλεψη μόνο υάλινου καλύμματος).
Σημειωτέον ότι ο αρμόδιος μηχανολόγος μηχανικός του Δήμου, επί ερωτήματος που είχε τεθεί, δημοσίως, είχε ήδη τοποθετηθεί, προ της Προσφυγής, αιτιολογώντας την επιλογή ΜΟΝΟ του γυάλινου καλύμματος, λόγω μεγαλύτερης ανθεκτικότητας και χρόνου γηράνσεως, θέτοντας μάλιστα θέματα οδικής ασφάλειας κ.α.
Η διοίκηση του Δήμου, αντί να αφήσει την αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή να εκδικάσει την Προσφυγή και τις Παρεμβάσεις, έλαβε απόφαση -με διαδικασίες express- μέσα σε ΜΟΛΙΣ 3 ημέρες από την περιέλευση της προσφυγής στον Δήμο, χωρίς να υποχρεούται για κάτι τέτοιο, με έκτακτη Οικονομική Επιτροπή και τροποποίησε τη Διακήρυξη, κάνοντας δεκτή κατ΄ ουσίαν την Προσφυγή της εταιρείας.
Μάλιστα, ενώ τροποποιούσε στην ουσία τεχνική μελέτη, ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ καν την γνώμη του αρμοδίου μηχανικού, ενώ ΠΑΡΕΚΑΜΨΕ τελείως την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
Προσδοκώντας δε να προσδώσει στην Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής “νομιμοφάνεια”, ζήτησε και έλαβε Γνωμοδότηση από τον… δικηγόρο του Δήμου (!!!), παρά το γεγονός ότι το περιεχόμενο της τροποποίησης ήταν αμιγώς τεχνικό και ουδόλως νομικό !!!
Μετά από αυτά, η προσφεύγουσα εταιρεία παραιτήθηκε από την προσφυγή (λαμβάνοντας φυσικά πίσω το ποσό του παραβόλου, το οποίο αν εκδικαζόταν η προσφυγή της από την Ανεξάρτητη Αρχή, ήταν αρκετά πιθανόν να κατέπιπτε υπέρ του Δημοσίου). Η επίσημη δικαιολογία της Διοίκησης για όλα αυτά ήταν η προσέλκυση περισσότερων ενδιαφερομένων να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό…

Τελικά, μετά την «καθ’ υπόδειξη» τροποποίηση της Διακήρυξης, από τους 26 αρχικά ενδιαφερομένους, κατέθεσαν προσφορές μόνο δύο (2) εταιρείες !!!
Επειδή το εύρος των παρατυπιών όσο και ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού είναι μεγάλα, ένδεκα δημοτικοί σύμβουλοι ζητήσαμε την εισαγωγή του θέματος προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και την ακύρωση του διαγωνισμού, πρόταση που απορρίφθηκε με τις ψήφους της πλειοψηφίας της διοίκησης.
Σε αυτό το δημοτικό συμβούλιο έθεσα προς τη Διοίκηση σειρά ερωτημάτων και δεν έλαβα απολύτως καμία απάντηση επί της ουσίας…
Προσωπική μου άποψη είναι ότι όταν διαχειριζόμαστε δημόσιο χρήμα οφείλουμε να επιδεικνύουμε πολλαπλάσια επιμέλεια από αυτήν που επιδεικνύουμε για τη διαχείριση των δικών μας χρημάτων και υποθέσεων.
Κανείς δημοτικός σύμβουλος αλλά και κανένας άλλος δεν θα ζητούσε «γνώμη δικηγόρου», ούτε θα βασιζόταν σε αυτήν, εάν επρόκειτο να αλλάξει τους λαμπτήρες ή τα καλύμματα των φωτιστικών του σπιτιού του. Συνεπώς κανείς δεν έχει δικαίωμα να ενεργεί με τέτοια «αφέλεια» όταν δρα για λογαριασμό του Δήμου και μάλιστα διαχειρίζεται έργα τέτοιων υψηλών προϋπολογισμών που αγγίζουν τα 2.000.000 ευρώ.
Προσωπικά, επανέφερα το θέμα σε τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, με στόχο να ενημερωθεί πλήρως το Σώμα, να μην υπάρχει κανείς «παραπλανηθείς» και να γίνει ότι απαιτείται για την επαναφορά στην κανονικότητα. Η προσπάθεια της διοίκησης να κλείσει με συνοπτικές διαδικασίες την υπόθεση ήταν εμφανής. Πλέον, όμως, δεν υπάρχει κανείς που να μην γνωρίζει.
Ο καθένας, ατομικά, με πλήρη γνώση, αναλαμβάνει την ευθύνη της ψήφου και των πράξεων του. Έκαστος, λοιπόν, εφ’ ω ετάχθη. Τελικά, η αίθουσα του Δ.Σ. αποδείχθηκε ότι δεν ήταν ο πλέον κατάλληλος χώρος για την συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος…
Το θέμα είναι εξαιρετικά σοβαρό και είναι προφανές, τουλάχιστον σε ότι με αφορά, ότι κάθε άλλο παρά έχει κλείσει.

Ο σεβασμός στη διαχείριση του κάθε ευρώ του πολίτη και η διαφάνεια αποτελούν θέματα πρώτης προτεραιότητας. Άλλωστε δεν εκλεγήκαμε όλοι για τις φωτογραφίες…

Το τελευταίο τρίμηνο του 2018 στα ψηλά κάθισε το xtypos.gr – To 2019 δίνει ιστορικά υψηλά ποσοστά

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.