Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δ.Σ. Ηρακλείου Αττικής [Θέματα]

0

Την ερχόμενη Τετάρτη (18/11) θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου Αττικής. 

Συγκεκριμένα η τηλεδιάσκεψη του Δ.Σ. Ηρακλείου Αττικής έχει οριστεί για την Τετάρτη (18/11) και ώρα 18:00, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

1. «6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Έτους 2020» (Εισηγ. κ. Μ. Καραμπάτσου – Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)

2. «8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 Δήμου Ηρακλείου Αττικής» (Εισηγ. κ. Π. Μαργαρώνης – Αντ/χος κ. Δ. Δημητρόπουλος)

3. «Καθορισμός περιεχομένου της πράξης Προκήρυξης επιλογής του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης». (Εισηγ. κ. Α. Αντωνοπούλου)

4. «Απευθείας εκμίσθωση χώρων στα πλαίσια του άρθρου 192 του Δημοτικού και Κοινοτικού
Κώδικα (Ν. 3463/06) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 196 του Ν.4555/2018, στην Κ.Ε.Α.Ε.Δ.Η.Α. Α.Ε.- Ο.Τ.Α – (Τεχνοχώρος)». (Εισηγ. κ. Ε. Χιώτη – Αντ/χος κ. Δ.
Δημητρόπουλος)

5. «Λήψη απόφασης σχετικά με την καταστροφή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, περιφερειακών αυτών, εκτυπωτικών μηχανημάτων, Τηλεομοιοτυπιών (FAX) κλπ καθώς και ορισμό ημέρας και ώρας που θα συγκληθεί η Επιτροπή Καταστροφής Αντικειμένων άνευ αξίας (παρ. 6 του άρθ.199 του Ν. 3463/06) για την διεξαγωγή Πρωτοκόλλου Καταστροφής. (Εισηγ. κ. Α. Μπαξεβανάκη– Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής) (εξ’αναβολής από το 22ο/2020 Δ.Σ)

6. «Έγκριση Τροποποίησης Ο.Ε.Υ. 2020 του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Ηρακλείου Αττικής Ν.Π.Δ.Δ. Σχετικά: Η υπ ́ αριθμόν 56/27-10-2020 απόφαση Δ.Σ. (Εισηγ. κ. Α. Δαμιανίδου – Πρόεδρος κ. Μ. Ζούρου)

7. ̈Τροποποίηση της υπ ́ αριθμ. 30/11-03-2020 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου,
αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Αντιπροέδρου στο Ν.Π.Δ.Δ.
«Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας Ηρακλείου Αττικής», λόγω
παραίτησης ̈. (Εισηγ. κ. Α. Αντωνοπούλου – Αντ/χος κ. Κ. Γεωργοπούλου) (εξ’αναβολής από το 22ο /2020 Δ.Σ)

8. «Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Δήμου Ηρακλείου Αττικής». (Εισηγ. κ. Ε. Γκούρλια – Αντ/χος κ. Δ. Αϊβατζίδου)

9. «Έγκριση διενέργειας προμήθειας διατακτικών ύψους 15.060,00€ μέσω καταστημάτων σίτισης σε βάρος του ΚΑ 00-6733.001 (καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους Δημότες), καθώς και έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, του ανωτέρω ποσού σε βάρος του Κ.Α 00-6733.001 του προϋπολογισμού του Δήμου μας, οικ. έτους 2020 στο όνομα της υπαλλήλου αορίστου χρόνου του Δήμου μας κας Γκούρλια Έλλης του Γεωργίου, με απόδοση λογαριασμού μέχρι τέλος του έτους». (Εισηγ. κ. Σ. Καραβαγγέλη – Αντ/χος κ. Δ. Αϊβατζίδου)

10. «Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους κατοίκους » (Εισηγ. κ. Θ. Καρκούλια – Αντ/χος κ. Δ. Αϊβατζίδου)

11. «Οικονομική ενίσχυση οικογενειών για το πρώτο παιδί» (Εισηγ. κ. Ε. Γκούρλια – Αντ/χος κ. Δ. Αϊβατζίδου)

12. «Έκτακτη επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου Αττικής, για την ανάληψη του κόστους λειτουργίας και συντήρησης παραρτημάτων-αιθουσών της Δίχρονης Προσχολικής Εκπαίδευσης για το Σχολικό έτος 2020-2021». (Εισηγ. κ. Ε. Πορτοκάλη – Αντ/χος κ. Ε. Κουτσογιαννάκης)

13. «Αντικατάσταση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου Αττικής.» (Εισηγ. κ. Α. Πέγκα – Αντ/χος κ. Ε. Κουτσογιαννάκης)

14. «Λήψη απόφασης για την δωρεά κινητών ειδών στο ΝΠΔΔ ΟΠΑΚΜ». (Εισηγ. κ. Α. Μόσχου )

15. «Λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ηρακλείου Αττικής σχετικά με τις αιτήσεις των εκμισθωτών των Σχολικών Κυλικείων για ρύθμιση των οφειλών και μείωση μισθώματος βάσει του άρθρου 44, Ν.4735/2020 (Φ.Ε.Κ 197/Α ́/12-10-2020)». (Εισηγ. κ. Α. Παναγιωτακοπούλου –Πρόεδρος Σχολ. Επιτροπής)

16. «Αποδοχή της πρότασης ψηφίσματος για την θεσμοθέτηση της «Ελληνικής Εβδομάδας Βιώσιμων Στόχων» του Δικτύου SDG17 Greece και συμμετοχή του Δήμου στη δράση «Υιοθέτησε έναν στόχο». (Εισηγ. κ. Ι. Παντελάκης – Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος κ. Μ. Ιγγλέζη)

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.