Η ώρα των δημοτικών τελών – “φωτιά” στο Ηράκλειο Αττικής

0

Tην Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019, στις 18:00, θα πραγματοποιηθεί η νέα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ηρακλείου Αττικής, στην αίθουσα των Συνεδριάσεων του 3ου ορόφου του δημαρχείου με θέματα της Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

1.«Καθορισμός συντελεστών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2020 (Ανταποδοτικά τέλη)» (ΕΙΣΗΓ. κ. Ε.Χιώτη – Αντ/χος κ. Δ.Δημητρόπουλος)

2.«Καθορισμός συντελεστή του φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων , για το έτος
2020» (ΕΙΣΗΓ. κ. Ε.Χιώτη – Αντ/χος κ. Δ.Δημητρόπουλος)

3.«Καθορισμός του συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και της αξίας των ακινήτων και της ακάλυπτης έκτασης που βρίσκονται σε εκτός σχεδίου περιοχές για το έτος 2020». (ΕΙΣΗΓ. κ. Ε.Χιώτη – Αντ/χος κ. Δ.Δημητρόπουλος)

4.«Καθορισµός συντελεστών τελών χρήσεως πεζοδρομίων και πλατειών και γενικά κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2020» (ΕΙΣΗΓ. κ. Ε.Χιώτη – Αντ/χος κ. Δ.Δημητρόπουλος)

5.«Καθορισμός συντελεστή τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου για χρήσης υπεδάφους, για το έτος 2020». (ΕΙΣΗΓ. κ. Ε.Χιώτη – Αντ/χος κ. Δ.Δημητρόπουλος)

6.«Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων του Κοιμητηρίου Δήμου Ηρακλείου Αττικής για το έτος 2020.» (ΕΙΣΗΓ. κ. Ι.Φιλιππούση– Αντ/χος κ. Δ.Δημητρόπουλος)

7.«Καθορισμός συντελεστών τελών Διαφήμισης για το έτος 2020». (ΕΙΣΗΓ. κ. Π.Λάμπρου – Αντ/χος κ. Δ.Δημητρόπουλος)

8.«Πρόταση για την κάλυψη του κόστους καθαριότητας, κατάληψης πεζοδρομίου και χρήσης κοινοχρήστων χώρων από το εισπραττόμενο ημερήσιο τέλος των δραστηριοποιούμενων στις λαϊκές αγορές, για το έτος 2019 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4264/2014, όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν.4314/2014 και ισχύει» (ΕΙΣΗΓ. κ. Ε.Χιώτη – Αντ/χος κ. Δ.Δημητρόπουλος)

9.Εισηγητική έκθεση Γ’ τριμήνου του έτους 2019 προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019. (ΕΙΣΗΓ. κ. Π.Μαργαρώνης – Αντ/χος κ. Δ.Δημητρόπουλος)
10.«Τροποποίηση της υπ’ αρ. 46/2019 απόφασης του Δ.Σ. στα πλαίσια αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ‘ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ IV’, στον Άξονα Προτεραιότητας ‘Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων’ με τίτλο ‘Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων’» (Εισηγ. κ. Μ.Σαραφίδου – Εντεταλμένος Δ.Σ κ. Η.Μοσχονάς)

11.«Τροποποίηση της υπ’ αρ. 161/2019 απόφασης ΔΣ στα πλαίσια αίτησης χρηματοδότησης αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ‘ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ V’, στον Άξονα Προτεραιότητας ‘Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων’ με τίτλο ‘Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας’» (Εισηγ. κ. Ι.Γουλής– Εντεταλμένος Δ.Σ κ. Η.Μοσχονάς)

12.«Έγκριση σχεδίου του Κανονισμού λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του
Δήμου Ηρακλείου Αττικής και εισήγηση αυτού στο Δημοτικό Συμβούλιο». (ΕΙΣΗΓ. κ. Μ.Παρακατσελάκη )

13.Έγκριση διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων. (Εισηγ. κ. Α.Πέγκα – Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος κ. Μ.Ιγγλέζη)
14.Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων Κ.Δευτέρας «ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2020» (Εισηγ. κ. Σ.Καραβαγγέλη – Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος κ. Μ.Ιγγλέζη)
15.Έγκριση διοργάνωσης βράβευσης επιτυχόντων μαθητών στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2018-2019. (Εισηγ. κ. Γ.Πιπερίδου – Αντ/χος κ. Ε.Κουτσογιαννάκης)

16.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο.Τ.Α.» (Εισηγ. Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος κ. Μ.Ιγγλέζη)

17.«Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 19/11-02-2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον ορισμό Προέδρου Δ.Ε.Π. με τον αναπληρωτή του και τον ορισμό εκπροσώπου των παραγωγικών τάξεων με τον αναπληρωτή του». (Εισηγ. κ. Γ.Πιπερίδου – Αντ/χος κ. Ε.Κουτσογιαννάκης)

18.απευθείας εκμίσθωση χώρων στα πλαίσια του άρθρου 192 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 196 του Ν.4555/2018, στην Κ.Ε.Α.Ε.Δ.Η.Α. Α.Ε.- Ο.Τ.Α – (Τεχνοχώρος). (ΕΙΣΗΓ. κ. Ε.Χιώτη – Αντ/χος κ. Δ.Δημητρόπουλος)

19.Παροχή κινητής τηλεφωνίας σε δικαιούχα όργανα του Δήμου Ηρακλείου Αττικής και καθορισμός του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. (ΕΙΣΗΓ. κ. Α.Αντωνοπούλου – Αντ/χος κ. Κ.Γεωργοπούλου)

20.Έγκριση διοργάνωσης, καθορισμός αντιτίμου συμμετοχής των ομάδων, για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης «30ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Γυμναστικής για όλους Δήμου Ηρακλείου Αττικής».
(Εισηγ. κ. Α.Κούρλη – Αντ/χος κ. Ε.Κουτσογιαννάκης)

21.Έγκριση διοργάνωσης της εκδήλωσης για τη βράβευση εθελοντών. (Εισηγ. κ. Ε.Γκούρλια – Αντ/χος κ. Δ.Αϊβατζίδου)
22.«Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους δημότες Κ.Α ».(Εισηγ. κ. Θ.Καρκούλια – Αντ/χος κ. Δ.Αϊβατζίδου)

23.«Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους δημότες Π.Τ ».(Εισηγ. κ. Θ.Καρκούλια – Αντ/χος κ. Δ.Αϊβατζίδου).

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.