Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

0

O Δήμος Πειραιά με προκήρυξη του καλεί τους δημότες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για το αξίωμα του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης. Οι Υποψηφιότητες υποβάλλονται µε δήλωση που κατατίθεται στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 14.00-16.00, ημερομηνία συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη λήψη της απόφασης επιλογής.

Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου (18/11), η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με
πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου.

Πρόκειται για ένα θεσμό διαμεσολάβησης με σκοπό την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν μεταξύ πολιτών, επιχειρήσεων και ΟΤΑ. Ως συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, ενώ δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής. Τέλος, η θητεία του Συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.