Ελάτε στην παρέα μας

Ανακοινώσεις

Ενημέρωση του Δήμου Μαραθώνος για την λειτουργία δημοτικών Υπηρεσιών την Πέμπτη 27/1/2022

Δημοσιεύθηκε

στις

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΩΔ5Ψ46ΜΤΛ6-9ΚΥ), σύμφωνα με την οποία για την Πέμπτη 27.01.2022, οι δημόσιες υπηρεσίες, εκτός από τις υπηρεσίες αιχμής (οι αρμοδιότητες των οποίων σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την αντιμετώπιση και διαχείριση των συνεπειών από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες), συνίσταται να λειτουργούν με τηλεργασία.

Όσοι υπάλληλοι δεν δύνανται να ασκήσουν τα καθήκοντά τους εξ αποστάσεως, συνιστάται εντόνως να μετακινηθούν προς τον τόπο εργασίας τους με όρους ασφάλειας, ήτοι ακόμα και σε ώρα προσέλευσης αργότερα από την καθορισμένη, χωρίς οιαδήποτε δυσμενή συνέπεια, οπότε και για λόγους ανωτέρας βίας η καθυστερημένη προσέλευσή τους είναι δικαιολογημένη.

Σε περίπτωση που η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας δεν είναι δυνατή λόγω των φύσης των ασκούμενων καθηκόντων καθώς επίσης και η προσέλευση των υπαλλήλων στην έδρα της Υπηρεσίας τους είναι αντικειμενικά αδύνατη λόγω των συνεπειών από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, η απουσία των εν λόγω υπαλλήλων θα είναι δικαιολογημένη για λόγους ανωτέρας βίας.

Κατόπιν των ανωτέρω ο Δήμος Μαραθώνος ενημερώνει ως εξής:

  • Αιτήματα για βεβαιώσεις αδυναμίας προσέλευσης στην εργασία διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά με αποστολή αίτησης στο [email protected] (με ονοματεπώνυμο, αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου, διεύθυνση κατοικίας και διεύθυνση εργασίας και τηλέφωνο επικοινωνίας του ενδιαφερομένου).
  • Για προκαθορισμένα ραντεβού με δημοτικές υπηρεσίες, παρακαλούμε επικοινωνείτε με την αντίστοιχη υπηρεσία για επιβεβαίωση ή επαναπρογραμματισμό του ραντεβού.
  • Για οποιαδήποτε άλλη υπόθεση ή εργασία επικοινωνείτε με την αρμόδια υπηρεσία για επιβεβαίωση της δυνατότητας εξυπηρέτησής σας.
  • Τα ΚΕΠ του Δήμου Μαραθώνος, σε Μαραθώνα και Νέα Μάκρη θα λειτουργήσουν, μετά τις 10:00.

Παρακαλούμε για την ασφάλεια όλων να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις. Οι υπηρεσίες αιχμής δίνουν προτεραιότητα στις περιπτώσεις που υπάρχει άμεση ανάγκη και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση των κατοίκων του Δήμου.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ