Ελάτε στην παρέα μας

Κόσμος

Ε.Ε.: Ο δεκάλογος για την μετάβαση στην ψηφιακή εποχή

Δημοσιεύθηκε

στις

Δέκα βασικούς τομείς δράσης, με στόχο τη μεγιστοποίηση των συνεργειών και της συνοχής μεταξύ των κλιματικών και των ψηφιακών φιλοδοξιών μας, έχει αναδείξει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Επιτροπή έχει εγκρίνει την έκθεση στρατηγικής ανάλυσης προοπτικών 2022 με τίτλο “Διασύνδεση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης στο νέο γεωπολιτικό πλαίσιο”.

Η Ε.Ε. θα ενισχύσει τη διατομεακή ανθεκτικότητά της και την ανοικτή στρατηγική αυτονομία τηςΣτο πλαίσιο της προετοιμασίας για την επιτάχυνση των δύο μεταβάσεων, η έκθεση προσδιορίζει δέκα βασικούς τομείς δράσης, ώστε να ενισχύσει τη διατομεακή ανθεκτικότητά της και την ανοικτή στρατηγική αυτονομία της και να είναι καλύτερα προετοιμασμένη για τις νέες παγκόσμιες προκλήσεις, από σήμερα έως το 2050.

Στην έκθεση προσδιορίζονται οι τομείς στους οποίους απαιτείται πολιτική απόκριση για τη μεγιστοποίηση των ευκαιριών και την ελαχιστοποίηση των δυνητικών κινδύνων που απορρέουν από τη διασύνδεση:

– Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανοικτής στρατηγικής αυτονομίας σε τομείς ζωτικής σημασίας για τη διττή μετάβαση μέσω, για παράδειγμα, του έργου του παρατηρητηρίου της Ε.Ε. για τις κρίσιμες τεχνολογίες ή της κοινής γεωργικής πολιτικής για τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας.

– Ενίσχυση της πράσινης και της ψηφιακής διπλωματίας, με την αξιοποίηση της ισχύος της Ε.Ε. στους τομείς της ρύθμισης και της τυποποίησης και, παράλληλα, την προώθηση των αξιών της Ε.Ε. και την ενθάρρυνση των εταιρικών σχέσεων.

– Στρατηγική διαχείριση του εφοδιασμού με υλικά και βασικά προϊόντα κρίσιμης σημασίας, με την υιοθέτηση μακροπρόθεσμης συστημικής προσέγγισης για την αποφυγή νέων παγίδων εξάρτησης.

 

Κοινωνική συνοχή

– Ενδυνάμωση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, για παράδειγμα με την ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας και του κράτους πρόνοιας, καθώς και με στρατηγικές και επενδύσεις περιφερειακής ανάπτυξης οι οποίες διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο.

– Προσαρμογή των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να ανταποκρίνονται σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη τεχνολογική και κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα, καθώς και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού σε όλους τους τομείς.

– Κινητοποίηση πρόσθετων επενδύσεων, ανθεκτικών στις μελλοντικές εξελίξεις, σε νέες τεχνολογίες και υποδομές – και ιδίως στην έρευνα και την καινοτομία και στις συνέργειες μεταξύ ανθρώπινου κεφαλαίου και τεχνολογίας – με διακρατικά έργα καίριας σημασίας για τη συγκέντρωση ενωσιακών, εθνικών και ιδιωτικών πόρων.

– Ανάπτυξη πλαισίων παρακολούθησης για τη μέτρηση της ευημερίας πέραν του ΑΕΠ και την αξιολόγηση των ευνοϊκών επιπτώσεων της ψηφιοποίησης και του συνολικού αποτυπώματος άνθρακα, του ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος που συνεπάγεται.

– Διασφάλιση ενός ανθεκτικού στις μελλοντικές εξελίξεις κανονιστικού πλαισίου για την ενιαία αγορά, το οποίο θα ευνοεί βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα και πρότυπα κατανάλωσης, για παράδειγμα με τη συνεχή μείωση του διοικητικού φόρτου, την επικαιροποίηση της εργαλειοθήκης μας για την πολιτική κρατικών ενισχύσεων ή με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τη στήριξη της χάραξης πολιτικών και της συμμετοχής των πολιτών.

 

Περί κυβερνοσφάλειας

– Προώθηση ενός εύρωστου πλαισίου κυβερνοασφάλειας και ασφαλούς ανταλλαγής δεδομένων, ώστε να διασφαλιστεί, μεταξύ άλλων, ότι οι κρίσιμες οντότητες μπορούν να προλαμβάνουν, να αντιστέκονται και να ανακάμπτουν από διαταραχές και τελικά, να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη στις τεχνολογίες, που συνδέονται με τη διττή μετάβαση.

– Ενίσχυση μιας συνολικής προσέγγισης όσον αφορά τον καθορισμό προτύπων και αξιοποίηση του πλεονεκτήματος της Ε.Ε. ως πρωτοπόρου στον τομέα της ανταγωνιστικής βιωσιμότητας, με επίκεντρο την αρχή “μείωση, επισκευή, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση”.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ