Ελάτε στην παρέα μας

Εργασία

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού

Δημοσιεύθηκε

στις


Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού ανακοίνωσε πως θα προβεί στην πρόσληψη 10 ατόμων έκτακτου προσωπικού ως κατωτέρω:
α. έξι (6) άτομα ειδικότητας ΠΕ Εκπαιδευτικών, απόφοιτους Παιδαγωγικών Σχολών
β. δύο (2) άτομα ειδικότητας ΠΕ Γυμναστών απόφοιτους Γυμναστικής Ακαδημίας και
γ. δύο (2) άτομα ειδικότητας ΥΕ Εργατών καθαριότητας
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για το πρόγραμμα «δημιουργική απασχόληση καλοκαίρι 2014» για μαθητές των Δημοτικών Σχολείων Παπάγου και Χολαργού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ., να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα ) και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν σχετική αίτηση, επισυνάπτοντας :
1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας .
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν.3584/2007.
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υ.Κ. (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).
5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται εάν τους τελευταίους 12 μήνες έχουν εργασθεί σε δημόσια υπηρεσία ως εποχιακώς εργαζόμενοι.
6. Αντίγραφο πτυχίου, για τους υποψηφίους των ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός), εντός δέκα (10) ημερών από την επόμενη της ανάρτησης στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.

Continue Reading
Κάντε κλικ για να σχολιάσετε

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ