Πρόσληψη 13 ατόμων στην καθαριότητα

0


Ο Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης προχωράει στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών  ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου.
Ειδικότερα, οι 10 θα απασχοληθούν ως εργάτες καθαριότητες (ΥΕ), οι 2 ως οδηγοί απορριμματοφόρου χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου (ΔΕ) και 1 ως χειριστής μηχανημάτων ομάδας Β τάξης Δ.

Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι από 14 Ιουνίου έως και 23 Ιουνίου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από  αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Λυκόβρυσης –Πεύκης, Ελ.Βενιζέλου 15α , Τ.Κ. 15121 Πεύκη, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψη κου Κοντού Σταμάτη ή κας Μιχαλακοπούλου Ιόλης.

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.