Πρόσληψη συμβασιούχων στην καθαριότητα

0


Ο Δήμος Καισαριανής ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτάμηνης διάρκειας, συνολικά έξι ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου. Ειδικότερα θα προσληφθούν 6  ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας.  Η έναρξη υποβολής αιτήσεων θα γίνει στις 16 Νοεμβρίου και η λήξη στις 25 Νοεμβρίου.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Δήμος Καισαριανής, Βρυούλων 125, Τ.Κ.16121, Καισαριανή, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοίκησης-Προσωπικού, υπόψιν κ. κ. Ζ. Πορίχη και Α. Μακροπούλου.

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.