Ελάτε στην παρέα μας

Αχαρνών

Θέσεις εργασίας σε δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής

Δημοσιεύθηκε

στις

Η Π.Ε. Ανατολικής Αττικής γνωστοποίησε την προκήρυξη 5 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού στην Ανατολική Αττική.

Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικά οι προκηρυσσόμενες θέσεις τακτικού προσωπικού ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ που εδράζουν σε δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 5 Ιουλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 20 Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ.

 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ