Ελάτε στην παρέα μας

Εργασία

ΑΣΕΠ: Συνεχίζονται οι αιτήσεις για σχεδόν 1.300 προσλήψεις σε ΑΑΔΕ και υπουργείο Μετανάστευσης

Δημοσιεύθηκε

στις

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων για την πρόσληψη 473 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων (διοικητικού – οικονομικού, μηχανικών, πληροφορικής, νομικών, γενικών καθηκόντων κλπ.) καθίσταται αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία και της κεντρικής υπηρεσίας αλλά και των περιφερειακών δομών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Πως κατανέμονται οι 473 θέσεις εργασίας

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων για την πρόσληψη 473 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων (διοικητικού – οικονομικού, μηχανικών, πληροφορικής, νομικών, γενικών καθηκόντων κλπ.) καθίσταται αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία και της κεντρικής υπηρεσίας αλλά και των περιφερειακών δομών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Πως κατανέμονται οι 473 θέσεις εργασίας

Δομή Αγ. Ελένης*: 5
Δομή Αλεξάνδρειας: 6
Δομή Αττικού Άλσους: 2
Δομή Βαγιοχωρίου: 4
Δομή Βέροιας: 3
Δομή Βόλου: 2
Δομή Διαβατών: 2
Δομή Δράμας*: 6
Δομή Ελαιώνα: 2
Δομή Ελευσίνας: 4
Δομή Θερμοπυλών: 7
Δομή Θήβας: 6
Δομή Καβάλας: 5
Δομή Κατσικά*: 8
Δομή Κάτω Μηλιάς: 3
Δομή Κορίνθου: 5
Δομή Κουτσόχερου: 4
Δομή Κυλλήνης: 6
Δομή Λαγκαδικίων: 4
Δομή Μαλακάσας: 11
Δομή Οινοφύτων: 9
Δομή Πολυκάστρου*: 8
Δομή Πύργου: 4
Δομή Ριτσώνας: 10
Δομή Σερρών*: 5
Δομή Σιντικής*: 7
Δομή Σχιστού: 4
Δομή Φιλιππιάδας: 4
Κως*: 37
Λέρος*: 34
Μυτιλήνη*: 52
Σάμος*: 31
Χίος*: 28
Φυλάκιο*: 28

Λοιπές Υπηρεσίες του Υπουργείου

Τεχνική Υπηρεσία: 21
Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών: 16
Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών: 31
Λοιπές υπηρεσίες: 49

Η κατανομή των 36 θέσεων κατ’ εφαρμογή του 4765/2021 είναι η κάτωθι:

Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης

Δομή Αττικού Άλσους: 1
Δομή Διαβατών: 5
Δομή Ελαιώνα: 2
Κως: 3
Λέρος: 6

Μυτιλήνη: 6
Σάμος: 4
Χίος: 5
Φυλάκιο: 3
Διεύθυνση Υποστήριξης Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης: 1

Πώς θα κάνετε αίτηση
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr) έως τις 28 Μαρτίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

ΑΣΕΠ 1Γ/2022

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση έχει σταλεί από το ΑΣΕΠ η προκήρυξη 1Γ/2022 που αφορά τον γραπτό διαγωνισμό για την πλήρωση 822 θέσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).Μέσω της προκήρυξης 1Γ/2022 θα προσληφθούν 822 διοικητικοί υπάλληλοι των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το σύνολο του κειμένου της προκήρυξης θα περιλαμβάνει την εξεταστέα ύλη του γραπτού διαγωνισμού. Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα προκύψουν βάσει της κλασικής μοριοδότησης του ΑΣΕΠ που όμως θα περιλαμβάνει και την απόδοση στον γραπτό διαγωνισμό.

Οι ειδικότητες που ζητούνται από την ΑΑΔΕ αφορούν Δημοσιονομικούς, Εφοριακούς, Μηχανικούς, απόφοιτους Πληροφορικής και Τελωνειακούς. Όσον αφορά τις ειδικότητες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης για να συμμετάσχει κάποιος στον διαγωνισμό, θα πρέπει να κατέχει τα απαραίτητα πτυχία.

Όμως, για τον κλάδο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για να συμμετάσχει κάποιος αρκεί να έχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, για τις θέσεις ΔΕ μπορεί να διαγωνιστεί κάποιος αρκεί να έχει:

-Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή
-Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή
-Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή
-Απολυτήριος τίτλος:
– Ενιαίου Λυκείου ή
– Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή
– Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή
– Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής-

Oι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι που θέλουν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό της ΑΑΔΕ θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ έως και τη Δευτέρα, 4 Απριλίου και ώρα 14:00 το μεσημέρι.

Στην ηλεκτρονική αίτηση οι υποψήφιοι επιλέγουν τις θέσεις εργασίας για τις οποίες θέλουν να διαγωνιστούν και αναγράφουν τα πρόσθετα προσόντα που έχουν και μοριοδοτούνται από την προκήρυξη (π.χ. πτυχίο, τίτλο ξένης γλώσσας). Σε δεύτερο χρόνο οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα που έχουν επικαλεστεί στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ