Ελάτε στην παρέα μας

Πολιτική

O Μανώλης Γραφάκος ζητάει ενημέρωση για τις παιδικές χαρές

Δημοσιεύθηκε

στις


Πληροφόρηση σχετικά με το ζήτημα της πιστοποίησης των παιδικών χαρών του Δήμου Πεντέλης ζητούν με έγγραφο αίτημά τους εκ μέρους της δημοτικής κίνησης “Συμπολιτεία” ο επικεφαλής, κ. Μανώλης Γραφάκος, και  η κα Δήμητρα Κεχαγιά.
Το αίτημα έχει ως εξής:
“Προς Δήμαρχο Πεντέλης Στεργίου Δημήτρη
Στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων μας, αιτούμεθα να μας χορηγήσετε σχετικά με το σύνολο των παιδικών χαρών του Δήμου μας τα ακόλουθα στοιχεία:
– Θέση και έκταση
– Έτος κατασκευής τους και έτος ανανέωσης του εξοπλισμού τους
– Τι εξοπλισμό διαθέτουν (όργανα, δάπεδο, περίφραξη, λοιπές κατασκευές)
Επιπλέον, ενημερώστε μας για τα εξής:
  -Ποιες από τις παιδικές χαρές του Δήμου μας πληρούν τις προϋποθέσεις κατασκευής, λειτουργίας και ασφάλειας  σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (υ.α.  28492/09 – ΦΕΚ  Β’931, όπως τροποποιήθηκε με την υ.α. 27934/14 – Β’2029), καθώς και για πόσες και ποιες από αυτές δεν προκύπτει ο χρόνος εγκατάστασης ή δεν υφίσταται φάκελος κατασκευαστή με αναλυτικά στοιχεία, οπότε ο Δήμος θα πρέπει να προβεί σε διορθωτικές παρεμβάσεις. Ποιες οι παρεμβάσεις αυτές και ποια η κοστολόγηση τους.
 –  το στάδιο στο οποίο βρίσκεται σήμερα η διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης αυτών καθώς και τον φορέα ελέγχου και πιστοποίησης (εάν και εφόσον υπάρχει)”.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ