ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ: 19 μεγάλα μυστικά για μικρότερο φόρο

0

Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για το καθιερωμένο ραντεβού με την εφορία,  καθώς έως το τέλος του μήνα θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Σημαντική διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, είναι το ατομικό εκκαθαριστικό σημείωμα που θα λάβουν οι σύζυγοι, ανεξάρτητα από το εάν κάνουν  κοινή ή ξεχωριστή φορολογική δήλωση.
Οι 6,2 εκ. φορολογούμενοι έχουν περιθώριο έως τα τέλη Ιουνίου – εκτός και εάν δοθεί παράταση-, να συμπληρώσουν τη φορολογική τους δήλωση.
Όσοι έχουν χρεωστικό σημείωμα θα πληρώσουν το φόρο σε τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις εκ των οποίων η πρώτη έως τις 31 Ιουλίου, η δεύτερη έως 30 Σεπτεμβρίου και η τρίτη έως τις 29 Νοεμβρίου.

Με δεδομένο ότι η φορολογική δήλωση είναι σταυρόλεξο, ο «Χτύπος» θα επιχειρήσει σήμερα με συγκεκριμένες ερωτήσεις απαντήσεις να σάς δείξει πως θα πληρώσετε λιγότερο φόρο.

Τι ισχύει για μισθωτούς συνταξιούχους με τις πρόσθετες εκπτώσεις φόρων λόγω τέκνων;

Όσοι απέκτησαν το 2018 εισοδήματα από μισθούς ή συντάξεις δικαιούνται ετήσιας έκπτωσης φόρου χωρίς δικαιολογητικά. Η έκπτωση αυτή μπορεί να φθάσει μέχρι τα 1.900 ευρώ για κάθε άγαμο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, μέχρι τα 1.950 ευρώ για κάθε έγγαμο γονέα με ένα εξαρτώμενο τέκνο, μέχρι τα 2.000 ευρώ για κάθε έγγαμο γονέα με 2 εξαρτώμενα τέκνα και μέχρι τα 2.100 ευρώ για κάθε έγγαμο γονέα με 3 ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα. Ως «εξαρτώμενα» τέκνα θεωρούνται και αυτά που σπουδάζουν σε άλλο Δήμο, μακριά από την κατοικία των γονέων τους διαμένοντας σε εκμισθούμενη κατοικία, εφόσον δεν απέκτησαν κατά τη διάρκεια του 2018 κανενός είδους εισόδημα. Όσοι απέκτησαν τέκνο εντός του 2018, απαιτείται να έχουν στη διάθεσή τους τη ληξιαρχική πράξη γέννησης.

Τι αλλάζει με τα ξεχωριστά εκκαθαριστικά στους συζύγους;

Από φέτος κάθε σύζυγος θα έχει το δικό του εκκαθαριστικό. Στην κοινή φορολογική δήλωση από τους συζύγους διενεργείται ξεχωριστή βεβαίωση του φόρου και εκδίδονται δύο εκκαθαριστικά σημειώματα. Ένα για κάθε σύζυγο. Πιστωτικά ποσά του ενός συζύγου δεν συμψηφίζονται με τυχόν χρεωστικά του άλλου και στην περίπτωση που έχουν και οι δύο πιστωτικά ποσά επιστρέφονται στον κάθε δικαιούχο χωριστά.

Ποιο είναι το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα;

Ας υποθέσουμε ότι μετά την υποβολή κοινής φορολογικής δήλωσης, για το σύζυγο προκύπτει πληρωμή φόρου 500 ευρώ, ενώ για τη σύζυγο επιστροφή φόρου 200 ευρώ. Τα δυο ποσά δεν θα συμψηφιστούν. Ο μεν σύζυγος θα πρέπει να πληρώσει το φόρο, ενώ η σύζυγος θα εισπράξει την επιστροφή του φόρου ανεξάρτητα από την οφειλή του συζύγου.

Τι ισχύει για τα αναδρομικά σε όσους ανήκουν στα ειδικά μισθολόγια;

Οι περίπου 400.000 εν ενεργεία και συνταξιούχοι δημόσιοι λειτουργοί που υπάγονται στα ειδικά μισθολόγια και έλαβαν τον Δεκέμβριο του 2018 αναδρομικά ποσά, θα κληθούν να πληρώσουν για τα ποσά αυτά ειδική εισφορά αλληλεγγύης  2,2%-10%.

Τι πρέπει να κάνουν όσοι έχουν εισοδήματα από Airbnb;

Η δήλωσή τους είναι υποχρεωτική. Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να τα δηλώσουν ανά ακίνητο στον κωδικό 60 της στήλης 16 του εντύπου Ε2 (αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας). Επιλέγοντας τον κωδικό 61 της στήλης θα δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τη βραχυχρόνια υπεκμίσθωση ακινήτων μέσω ψηφιακών πλατφόρμων (Airbnb, Booking κλπ.).

Ποια είναι η βασική αλλαγή για το τέλος επιτηδεύματος;

Το νέο στοιχείο έχει σχέση με το γεγονός, ότι διευρύνεται ο αριθμός αυτών που απαλλάσσονται από την πληρωμή του τέλους. Στη λίστα περιλαμβάνονται και όσοι έχουν πραγματοποιήσει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας αλλά βρίσκονται σε κατάσταση πτώχευσης ή αδράνειας.
Σε περίπτωση που η αδράνεια δεν καταλαμβάνει ολόκληρο το φορολογικό έτος το τέλος επιτηδεύματος περιορίζεται ανάλογα με τους μήνες λειτουργίας.

Τι ισχύει με όσους έχουν φοιτητική κατοικία:

Όσοι σπουδάζουν μακριά από τον τόπο διαμονής των οικογενειών τους και νοικιάζουν φοιτητική στέγη, εφόσον το 2018 απέκτησαν οποιασδήποτε μορφής και οποιουδήποτε ύψους εισόδημα (ακόμη κι από τόκους καταθέσεων ή περιστασιακή απασχόληση) θα φορτωθούν με το τεκμήριο διαβίωσης της ενοικιαζόμενης κατοικίας με κίνδυνο να πληρώσουν φόρο εισοδήματος.

Τι πρέπει να ξέρουν όσοι είναι 18 ετών και άνω;
Όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μέχρι 31.12.2018 και έχουν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα υποχρεούνται να  υποβάλουν φορολογική δήλωση. Τα ενήλικα τέκνα που μπορούν να θεωρηθούν και προστατευόμενα τέκνα, είναι υποχρεωμένα να υποβάλλουν φορολογική δήλωση όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα ή έχουν τεκμαρτό εισόδημα.

Τι ισχύει για τους φιλοξενούμενους;
Όσοι φιλοξενούν στο σπίτι τους συγγενή ή φίλο θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσουν τον 007-008 και να γράψουν τον ΑΦΜ του προσώπου που φιλοξενούν όπως επίσης και το διάστημα για το οποίο προσέφεραν φιλοξενία μέσα στο 2018. Έτσι, θα καταστεί δυνατό να γίνει διασταύρωση ανάμεσα στη δήλωση του παρέχοντος τη φιλοξενία και του φιλοξενούμενου.

Ποια είναι τα όρια στις δαπάνες με πλαστικό χρήμα;

Το ελάχιστο συνολικό ποσό των δαπανών που κατοχυρώνουν την έκπτωση φόρου προσδιορίζεται ως εξής:

  • 10%, εφόσον το εισόδημα αυτό ανέρχεται έως 10.000 ευρώ
  • 15% για εισόδημα από 10.001 έως 30.000 ευρώ και
  • 20% επί του υπερβάλλοντος ποσού, εφόσον το εισόδημα ξεπερνά τις 30.000 ευρώ.

Όσοι δεν κάλυψαν το εισόδημά τους με το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων θα πληρώσουν έξτρα φόρο 22% στο ποσό που λείπει.

Τι ισχύει για εξαγορά πλασματικών ετών;

Όσοι μισθωτοί έχουν καταβάλει χρήματα σε ασφαλιστικούς οργανισμούς υποχρεωτικής ασφάλισης για να εξαγοράσουν χρόνο ασφάλισης  μειώνουν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία. Για να διασφαλίσουν όμως τη μείωση θα πρέπει να αναγράψουν το ποσό των εισφορών που πλήρωσαν στην 1η σελίδα του εντύπου Ε1. Οι εισφορές αυτές αποδεικνύονται βάσει των σχετικών βεβαιώσεων ή αποδείξεων που πρέπει να έχουν εκδώσει οι ασφαλιστικοί οργανισμοί και να έχουν στη διάθεσή τους οι φορολογούμενοι.

Τι αλλάζει στα τεκμήρια για συνταξιούχους άνω των 65 ετών;

Για όσοι εντός του 2018 ήταν άνω των 65, προβλέπεται μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης (για τη χρήση κατοικιών, Ι.Χ. αυτοκινήτων κ.λπ.) κατά 30%. Για να κατοχυρωθεί το δικαίωμα της σημαντικής αυτής έκπτωσης, οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών θα πρέπει να συμπληρώσουν τους κωδικούς 013-014 του πίνακα 2 που βρίσκεται στην 1η σελίδα του Ε1.

Πότε απαλλάσσεται κανείς από ανείσπρακτα ενοίκια;

Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να μην συνυπολογιστούν στο συνολικό φορολογητέο εισόδημά, τα ανείσπρακτα ενοίκια , που είναι:

  • να δηλωθούν σε ξεχωριστό κωδικό και στο έντυπο Ε2 και στο έντυπο Ε1.
  • να έχει εκδοθεί εις βάρος του ενοικιαστή έως την προθεσμία υποβολής της δήλωσης, διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.
  • ο ιδιοκτήτης θα πρέπει, πριν την υποβολή της δήλωσης, να προσκομίσει στην αρμόδια ΔΟΥ ευκρινή φωτοαντίγραφα των διαταγών, δικαστικών αποφάσεων ή ασκηθεισών αγωγών που κατά περίπτωση υπάρχουν,
  • προσκόμιση εγγράφου από τον πίνακα εισαγγελίας εάν ο μισθωτής έχει πτωχεύσει.

Τι γίνεται στην περίπτωση ανείσπρακτων αμοιβών;

Ο μισθωτός που διαθέτει βεβαίωση αποδοχών του εργοδότη του, από την οποία δεν προκύπτει ο διαχωρισμός του εισοδήματος από ανείσπρακτες αποδοχές στα έτη που ανάγονται, δύναται να υποβάλει τροποποιητικές δηλώσεις για τη φορολόγηση αυτών των εισοδημάτων κατ’ έτος.

Τι ισχύει για το σύμφωνο συμβίωσης;

Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, στην περίπτωση που ενημερώσουν το Μητρώο της Εφορίας δύνανται να υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους. Στην περίπτωση αυτή έχουν την ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τους έγγαμους και υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι εκείνο το μέρος του συμφώνου συμβίωσης το οποίο κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος δηλώνεται ως υπόχρεος και για τα εισοδήματα του άλλου μέρους του συμφώνου συμβίωσης.

Ποια είναι έκπτωση σε επισκευή, συντήρηση ή ανακαίνιση;

Σε μια τέτοια περίπτωση αναγνωρίζεται αυτόματα έκπτωση 5% επί του ακαθάριστου εισοδήματος από εκμισθώσεις ακινήτων ως συνολικό ποσό ετησίων δαπανών για επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση ή για άλλες πάγιες και λειτουργικές ανάγκες όσων ακινήτων αποφέρουν φορολογητέο εισόδημα, ανεξάρτητα από το είδος και τη χρήση αυτών. Η έκπτωση υπολογίζεται αυτόματα και δεν απαιτείται η συμπλήρωση κάποιου ποσού στη φορολογική δήλωση ούτε η συγκέντρωση δικαιολογητικών.

Ποιες είναι οι εκπτώσεις δαπανών για γαίες;

Οι δαπάνες για γαίες εκπίπτουν σε ποσοστό 10% επί του ακαθάριστου εισοδήματος από εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση και ιδιόχρηση γαιών. Στα ποσά αυτά, περιλαμβάνονται οι δαπάνες για αντιπλημμυρικά έργα και έργα αποξήρανσης ελών. Οι δαπάνες αυτές αποδεικνύονται από τα σχετικά παραστατικά παροχής υπηρεσιών που οφείλουν να έχουν εκδώσει οι επιχειρήσεις οι οποίες εκτέλεσαν τα συγκεκριμένα έργα.

Τι ισχύει για έκπτωση αποζημίωσης που καταβλήθηκε σε ενοικιαστή;

Από το ακαθάριστο εισόδημα εκμίσθωσης επαγγελματικής στέγης εκπίπτει το ποσό της αποζημίωσης που έχει καταβάλει ο ιδιοκτήτης στον ενοικιαστή για την πρόωρη λύση της επαγγελματικής μίσθωσης. Για την απόδειξη του ποσού της αποζημίωσης που καταβάλλει, βάσει νόμου, ο εκμισθωτής στο μισθωτή για τη λύση της μισθωτικής σχέσης ακινήτου, απαιτείται ο ιδιοκτήτης να έχει κρατήσει τη σχετική απόδειξη καταβολής της αποζημίωσης, την οποία οφείλει να έχει εκδώσει ο ενοικιαστής.

Τι έκπτωση δικαιούνται τα άτομα με αναπηρία άνω του 80%;

Οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε άτομα με αυτό το ποσοστό αναπηρίας, απαλλάσσονται από το φόρο. Για να κατοχυρώσουν την απαλλαγή, θα πρέπει:

  • να έχουν στη διάθεσή τους γνωματεύσεις των οικείων υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή των Ανωτάτων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού (ΑΣΥΕ), του Ναυτικού (ΑΝΥΕ), της Αεροπορίας (ΑΑΥΕ), της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος ή βεβαιώσεις των συνταξιοδοτικών τους φορέων ή αποφάσεις συνταξιοδότησης ή παράτασης της σύνταξης
  • οι ολικά τυφλοί ή βαριά κινητικά ανάπηροι να συμπληρώσουν τους κωδικούς 905-906 του πίνακα 2 του εντύπου Ε1.
  • οι λοιποί ανάπηροι να συμπληρώσουν τους κωδικούς 913-914 του πίνακα 2 του εντύπου Ε1.

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.