“Σύγχρονη, αποδοτική & αποτελεσματική διοίκηση από την Τοπική Αυτοδιοίκηση με ποιότητα προς όφελος του πολίτη”, του Μ. Χρηστάκη

0

Η Σύγχρονη, αποδοτική & αποτελεσματική διοίκηση από την ΤΑ με ποιότητα προς όφελος του πολίτη αποτελεί το κεντρικό θέμα για τα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ειδικότερα για τους Γενικούς Γραμματείς των Δήμων. Με 211 Γενικούς Γραμματείς σε 332 Δήμους στην χώρα μας είναι απαιτούμενη και αναμενόμενη η λειτουργική συνεργασία του τρίπτυχου: Δημοτική Αρχή, Υπηρεσίες, Πολίτες.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση διέρχεται σήμερα μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, καθώς αντιμετωπίζει -για 16 συνεχόμενους μήνες- την κρίση της Πανδημίας στη χώρα μας. Η κρίση αυτή, πέραν των θεμάτων προστασίας της υγείας του πληθυσμού έχει κομίσει και πληθώρα προβλημάτων διοικητικής επάρκειας, οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης, όπως και στενότητας πόρων σε σειρά τομέων πολιτικής και δράσης.

Πλησιάζουμε την συμπλήρωση δύο ετών αιρετής διοίκησης -σε 4 μήνες- από τις δημοτικές αρχές που αναδείχθηκαν στις εκλογές του 2019. Οι αρχές αυτές οφείλουν να είναι πλέον εξοικειωμένες με τις χρηματοπιστωτικές δυνατότητες που διανοίγονται και τις  χρηματοδοτικές πηγές, που είναι στην διάθεσή τους. Επίσης, αναγνωρίζουν και κατανοούν το νέο πλαίσιο δημοσιονομικού ελέγχου, που διενεργείται πλέον από το Ελεγκτικό Συνέδριο  (με εκκίνηση το έτος 2017).

Στο επίκεντρο όμως της διοίκησης παραμένουν οι καινοτομικές ψηφιακές εφαρμογές, που πρέπει να ενταχθούν με πολύ πιο ταχύ ρυθμό από ότι στο παρελθόν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στις διοικητικές, τις οικονομικές και τεχνικές υπηρεσίες των δήμων. Κομβικός στόχος σήμερα είναι η βέλτιστη δυνατή αντιμετώπιση της διοικητικής, οικονομικής & διαχειριστικής καθημερινότητας στο Δήμο και η ταχύτερη, αμεσότερη, ποιοτική και διαφανής εξυπηρέτηση του πολίτη.

Ο Γενικός Γραμματέας ενός Δήμου είναι στο επίκεντρο αυτών των εξελίξεων και αυτή η συγκυρία αναδεικνύει την ανάγκη για ένα τεχνοκράτη στην θέση αυτή, με διευρυμένη γνώση. Ο Γενικός Γραμματέας οφείλει να είναι σε θέση να διευκολύνει την δημοτική αρχή να λάβει αποφάσεις και τις υπηρεσίες να παράγουν έργο. Στο σύνολό τους, ο Δήμαρχος, οι  αιρετοί, οι τεχνοκράτες και οι υπηρεσιακοί παράγοντες οφείλουν με συνεργασία και σύνθεση να φέρουν αποτέλεσμα προς όφελος του πολίτη στην οικεία πόλη. Αυτή είναι και η πρακτική  που ακολουθούμε στην πόλη της Νέας Σμύρνης.

Θέματα που αφορούν την καθημερινή διαχείριση, είναι: η αξιοποίηση καλών πρακτικών και εφαρμογών σε δήμους, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, η προώθηση της ψηφιακής διακυβέρνησης, η βέλτιστη χρηματο-οικονομική διοίκηση & διαχείριση, η διαρκής προσπάθεια για προσέλκυση πόρων, η προώθηση της ισότητας φύλων και η διαρκώς εντεινόμενη προστασία του περιβάλλοντος.

Την περίοδο αυτή, στην ΤΑ, μας απασχολούν ιδιαίτερα τα θέματα, όπως: η σύσταση αναπτυξιακού οργανισμού, η νέα νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων, η διαχείριση των προδικαστικών προσφυγών, η οικονομική διαχείριση στο πλαίσιο της πανδημίας, ο νέος δημοσιονομικός έλεγχος, η ψηφιακή διαχείριση εσόδων & εκκαθάριση δαπανών, η οργάνωση, διαχείριση, ψηφιοποίηση, φύλαξη των υπηρεσιακών αρχείων, αλλά και η αστική ανθεκτικότητα, η αναβάθμιση της τοπικής ποιότητας ζωής, η προώθηση της ενεργού γήρανσης, η νέα στρατηγική για δημογραφική πολιτική και την φροντίδα της οικογένειας και η ενσωμάτωση στον τοπικό σχεδιασμό των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

 

*Ο Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης είναι Πολιτικός & Διοικητικός Επιστήμονας, Δρ. Διεθνών Σχέσεων, Ειδίκευση στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές & Χρηματοδοτήσεις, Γενικός Γραμματέας Δήμου Νέας Σμύρνης, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης “Κλεισθένης”

 

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.