Συνεδριάζει την Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου Αττικής [Θέματα]

0

Την ερχόμενη Τρίτη θα συνεδριάσει εκ νέου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου Αττικής.

Πιο συγκεκριμένα, η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη (3/11) και ώρα 13:45, μέσω τηλεδιάσκεψης, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

1.«Προέλεγχος του Ταμειακού Απολογισμού & Διαχείρισης (Ισολογισμός – Αποτελέσματα χρήσης) οικονομικού έτους 2019». (Εισηγ. κ. Μ. Παρακατσελάκη – Αντ/χος κ. Δ. Δημητρόπουλος)

2.«Γνωμοδότηση περί άσκησης ή μη του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 1515/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Ειδική Διαδικασία Εργατικών Διαφορών)». (Εισηγ. Νομική Υπηρεσία)

3. «Υποβολή μηνιαίου λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων, μηνός Μαΐου 2020 του Δήμου Ηρακλείου Αττικής». (Εισηγ. κ. Π. Κρητικός – Αντ/χος κ. Δ. Δημητρόπουλος)

4.«Υποβολή μηνιαίου λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων, μηνός Ιουνίου 2020 του Δήμου Ηρακλείου Αττικής». (Εισηγ. κ. Π. Κρητικός – Αντ/χος κ. Δ. Δημητρόπουλος)

5.«Υποβολή μηνιαίου λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων, μηνός Ιουλίου 2020 του Δήμου Ηρακλείου Αττικής». (Εισηγ. κ. Π. Κρητικός – Αντ/χος κ. Δ. Δημητρόπουλος)

6.«Υποβολή μηνιαίου λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων, μηνός Αυγούστου 2020 του Δήμου Ηρακλείου Αττικής». (Εισηγ. κ. Π. Κρητικός – Αντ/χος κ. Δ. Δημητρόπουλος)

7.«Υποβολή μηνιαίου λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων, μηνός Σεπτεμβρίου 2020 του Δήμου Ηρακλείου Αττικής». (Εισηγ. κ. Π. Κρητικός – Αντ/χος κ. Δ. Δημητρόπουλος)

8.«Έγκριση του 2ου πρακτικού της δημοπρασίας του έργου: ‘ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ’ με ΑΜ:22ΤΥ/2019 και κατακύρωση της σύμβασης στην εταιρεία ‘VALION ATE ’». (Εισηγ. κ. Γ. Τακλής – Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)

9.«Έγκριση του ΝΕΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι της δημοπρασίας του έργου: ‘ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 216 ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ’ με ΑΜ:01ΤΥ/2020 και κωδικό MIS 5021742». (Εισηγ. κ. Γ. Τακλής – Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)

10.«Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων». (Εισηγ. κ. Γ. Τακλής – Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)

11.«Έγκριση των όρων διακήρυξης, των τευχών δημοπράτησης και ορισμού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την διεξαγωγή του διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: ‘ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 1ο ΛΥΚΕΙΟ, 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ, 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΚΗΣ’ , προεκτιμώμενης αμοιβής 653.365,28€ πλέον Φ.Π.Α 24%». (Εισηγ. κ. Μ. Σαραφίδου – Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)

12.« Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού covid-19». (Εισηγ. κ. Α. Μόσχου – Αντ/χος κ. Δ. Δημητρόπουλος)

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.