Συνεδριάζει την Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου Αττικής [Θέματα]

0

Αύριο, Τρίτη 4 Αυγούστου, συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου Αττικής. 

Η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη (4/8) και ώρα 13:45 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

1. «Μη άσκηση ενδίκου μέσου έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 11123/2020 οριστικής απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 25ο Μονομελές), σχετικά με οφειλή του Δήμου Ηρακλείου Αττικής έναντι της ενάγουσας Αμαλίας Διονυσίου». (ΕΙΣΗΓ. Νομική Υπηρεσία)

2. «Έγκριση του με αριθμ.πρωτ.οικ.14654/24-7-2020 πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την προμήθεια προστατευτικών ειδών για την πρόληψη μετάδοσης του κορονοϊού» (ΕΙΣΗΓ. κ. Α.Μαργιώλη – Αντ/χος κ. Δ.Δημητρόπουλος)

3. «Έγκριση του με αριθμ.πρωτ.οικ.14818/28-7-20 πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την προμήθεια με τίτλο “ Επέκταση – αναβάθμιση του λογισμικού διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων του Δήμου Public Pro ”» (ΕΙΣΗΓ. κ. Α.Μαργιώλη – Αντ/χος κ. Δ.Δημητρόπουλος)

4. Έγκριση του με αρ. πρωτ. οικ.15189/30-07-2020 πρακτικού αποσφράγισης φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» της αρμόδιας επιτροπής και λήψη απόφασης σχετικά με την οριστική κατακύρωση στον ανάδοχο (ΕΙΣΗΓ. κ. Ε.Αγγέλη – Αντ/χος κ. Δ.Δημητρόπουλος)

5. Υποβολή πρότασης του Δήμου Ηρακλείου Αττικής για τη χρηματοδότησή του από τη Δράση με τίτλο:“Shift2Rail IP4 to support the deployment of Mobility as a Service” του Έργου “IP4Maas” του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης “Horizon 2020” (ΕΙΣΗΓ. κ. Φ.Ζυγούλης)

6. α) Έγκριση παροχής υπηρεσίας καλλιτεχνικών προγραμμάτων, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Ηράκλεια 2020» με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον στόχος της σύμβασης είναι η απόκτηση καλλιτεχνικής εκδήλωσης, γ) έγκριση των όρων πρόσκλησης και δ) ορισμός μελών Επιτροπής Διαπραγμάτευσης. (ΕΙΣΗΓ. κ. Ι.Παντελάκης – Εντ. Δημ. Σύμβ. κ. Μ.Ιγγλέζη)

7. «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 55/17.03.2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου Αττικής ως προς το ποσό της εξειδίκευσης» (ΕΙΣΗΓ. κ. Χ.Μπατάλια)

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.